Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Các ý kiến mới nhất

 • Dở ...
 • thấy nó thiếu cái gì đó...
 • xàm load lâu vcc...
 • Cảm ơn bn... ...
 • uk kho...
 • uk ...
 • bài j mà ít và ko rõ ràng j cả...
 • Tuyệt vời trên cả tuyệt vời...
 • bài rất hay và có ích em cảm ơn...
 • lấy bài người khác tải lên ko vui tí nào...
 • sao dở quá vậy ...
 • gfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfggfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ...
 • adasad...
 • dở...
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Giải toán về tỉ số phần trăm

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hồ Thu Hường (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:11' 10-05-2011
  Dung lượng: 82.0 KB
  Số lượt tải: 143
  Số lượt thích: 0 người
  Toán về tỉ số phần trăm
  I. Các dạng toán cơ bản:
  * Dạng 1: Cho a và b. Tìm tỉ số phần trăm của a x b.
  a : b x 100%
  * Dạng 2: Cho a và tỉ số phần trăm của a và b (q). Tìm b.
  b = a : q x 100%
  * Dạng 3: Cho b và tỉ số phần trăm của a và b. Tìm a.
  a = b : 100% x q
  II. Các bài toán điển hình
  * Bài 1: Phải đổ thêm một bình đựng 120g dung dịch loại 15% muối bao nhiêu gam nước tinh khiết để được một bình đựng dung dịch loại 10% muối?
  Giải
  Số gam muối có trong 120g dung dịch loại 15% là:
  120 : 100 x 15 = 18 (g)
  Số gam dung dịch loại 10% muối được pha là:
  18 x 100 : 10 = 180 (g)
  Số gam nước tinh khiết cần đổ thêm là:
  180 -120 = 60 (g)

  II. Các bài toán điển hình
  Bài 2: Khối lượng công việc tăng 32%. Hỏi phải tăng số người lao động thêm bao nhiêu % để năng suất lao động tăng lên 10%?
  Giải
  Nếu xem khối lượng CV cũ là 100% thì khối lượng CV cũ so với khối lượng CV mới là:
  100% + 32% = 132% = 132/100
  Nếu xem NSLĐ ban đầu là 100% thì NSLĐ mới so với NSLĐ cũ là:
  100% + 10% = 110% = 110/100
  Để hoàn thành CV với NS mới thì số công nhân phải đạt số % là:
  132/100 : 110/100 = 120%
  Số công nhân cần tăng số % là:
  120% - 100% = 20%

  II. Các bài toán điển hình
  Bài 3: Diện tích một hình chữ nhật thay đổi thế nào nếu ta tăng chiều dài của nó thêm 10% và bớt chiều rông 10%?
  Giải
  Gọi số đo của chiều dài là: 100 x a
  Gọi số đo của chiều dài là: 100 x b
  Số đo diện tích là: 100 x a x 100 x b
  Số đo chiều dài mới là: 110 x a
  Số đo chiều rộng mới là: 90 x b.
  Số đo diện tích mới là: 110 x a x 90 x b = 9900x a x b
  Vậy diện tích mới kém diện tích cũ là:
  10000 x a x b - 9900 x a x b = 100 x a x b
  Hay diện tích mới kém diện tích cũ 10%
  Đáp số: 10%
  II. Các bài toán điển hình
  * Bài 4: Một số sau khi tăng thêm 25% thì phải giảm đi bao nhiêu % để được số cũ?
  Giải
  Một số tăng thêm 25% tức là tăng thêm ¼ của nó
  Số cũ:
  Số mới:
  Số mới phải giảm đi 1/5 của nó tức là 20% của nó lại đựoc số ban đầu.
  II. Các bài toán vận dụng
  Bài 1: Nước biển chứa 4% muối. Cần đổ thêm bao nhiêu gam nước lã vào trong nước biển để được tỉ lệ muối là 2%?
  Bài 2: Lượng nước trong cỏ tươi là 55%, cỏ khô là 10%. Hỏi phơi 100g cỏ tươi thì được bao nhiêu cỏ khô?
  Bài 3: Khối lượng công việc tăng 50% nhưng năng suất chỉ tăng 10%. Hỏi phải tăng số công nhân thêm bao nhiêu % để hoàn thành công việc đúng thời hạn?(KLCN = NSLĐ x SCN)
  Bài 4: Lượng nước trong hạt tươi là 20%. Có 200kg hạt tươi sau khi phơi khô nhẹ đi 30kg. Tính tỉ số phần trăm trong hạt đã phơi khô?

  Giải
  Bài 1:
  Lượng muối có trong 400g nước biển có 4% muối là:
  400 x 4 : 100 = 16 (g)
  Dung dịch chứa 2% muối tức là cứ 100g nước thì có 2g muối.
  Để có 16g muối cần lượng nước là:
  16 : 2 x 100 = 800(g)
  Lượng nước cần thêm vào là:
  800 – 400 = 400(g)
  Đáp số: 400 g
  Giải
  Bài 2:
  Lượng cỏ thuần trong cỏ tươi là:
  100% - 55% = 45%
  Lượng cỏ khô thuần là:
  100 x 45/100 = 45 (kg cỏ khô)
  45kg cỏ ứng với 90% khối lượng trong cỏ khô.
  Vậy lượng cỏ khô thu được là:
  45 : 90 x 100 = 50 (g)
  Đáp số: 50 g
  Giải
  Bài 3:
  Nếu xem KLCV ban đầu là 100% thì tỉ số phần trăm sau khi tăng là:
  100% + 50% = 150% (So với KL cũ)
  Nếu xem NSLĐ cũ là 100% thì NSLĐ sau tăng so với NSLĐ cũ là:
  100% + 10% = 110%
  Số công nhân phải đạt số % là:
  150/100 : 110/100 = 136%
  Số công nhân tăng số % là:
  136% - 100% = 36%
  Đáp số: 36%
  Giải
  Bài 4:
  Lượng nước trong hạt tươi là:
  200: 100 x 20 = 40(kg
  Lượng hạt phơi khô còn:
  200 – 30 = 170(kg)
  Lượng nước còn lại trong 170kg hạt khô là:
  40 – 30 = 10 (kg)
  Tỉ số phần trăm nước trong hạt khô là:
  10 : 170 x 100% = 5,88%
  Đáp số: 5,88%
   
  Gửi ý kiến