Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 45. Sinh sản hữu tính ở động vật

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Thanh Đức
  Ngày gửi: 18h:36' 19-02-2009
  Dung lượng: 4.7 MB
  Số lượt tải: 827
  Số lượt thích: 0 người
  Chào mừng quý thầy cô
  và các em học sinh!
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản chỉ cần một cơ thể gốc.
  Cơ thể mới được hình thành không có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái.
  SSVT rất phổ biến ở ĐV đa bào bậc thấp với nhiều hình thức khác nhau: phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, trinh sinh.
  Ở động vật bậc cao, cũng có SSVT song rất ít.
  Thế nào là sinh sản vô tính?
  Ở động vật có những hình thức sinh sản vô tính nào?
  Bài 45
  SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
  Bài 45 - SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
  I - Khái niệm
  II - Các hình thức thụ tinh trong sinh sản hữu tính
  1. Tự phối - tự thụ tinh
  2. Giao phối - thụ tinh chéo
  III - Các hình thức sinh sản hữu tính
  1. Đẻ trứng
  2. Đẻ trứng thai (noãn thai sinh)
  3. Đẻ con (thai sinh)
  I - KHÁI NIỆM
  Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản tạo ra cá thể mới qua sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái, các thể mới rất giống nhau và thích nghi với môi trường sống.
  Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản có sự kết hợp các giao tử lưỡng bội để tạo ra các thể mới thích nghi với môi trường sống.
  Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản tạo ra cá thể mới, có sự hình thành và hợp nhất của giao tử đực (n) và giao tử cái (n) để tạo ra hợp tử (2n), hợp tử phát triển thành cá thể mới.
  Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản tạo ra cá thể mới qua hợp nhất 2 loại giao bố và mẹ, nên con cái rất giống với bố mẹ.
  B.
  A.
  C.
  D.
  Bài 45 - SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
  Bài 45 - SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
  Sinh sản hữu tính có ở những động vật nào?
  Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản rất phổ biến, có ở cả động vật bậc thấp và động vật bậc cao.
  Bài 45 - SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
  Quan sát hình vẽ
  Ghi chú các giai đoạn
  sinh sản hữu tính ở gà
  vào hình bên
  So sánh số lượng NST
  có trong tế bào trứng,
  tinh trùng, hợp tử
  Cá thể con có bộ NST
  (2n) giống bố mẹ nhờ
  những quá trình nào?
  Thụ tinh
  Phát triển phôi
  Hình thành giao tử
  Bài 45 - SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
  + Sinh sản hữu tính ở động vật gồm 3 giai đoạn:
  - Giảm phân tạo giao tử đực (tinh trùng) và giao tử cái (trứng)
  - Thụ tinh
  - Phát triển phôi và hình thành cơ thể nhờ quá trình nguyên phân
  Bài 45 - SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
  Bài 45 - SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
  - Thụ tinh là quá trình hợp nhất VCDT của hai loại giao tử đực (n) và cái (n)  hình thành hợp tử (2n)
  1. Tự phối - tự thụ tinh
  - Là hình thức thụ tinh mà cả giao tử đực và cái tham gia thụ tinh đều do 1 cơ thể sinh ra.
  2. Giao phối - thụ tinh chéo
  - Là hình thức thụ tinh mà giao tử đực và cái tham gia thụ tinh do 2 cơ thể khác nhau sinh ra.
  II - CÁC HÌNH THỨC THỤ TINH TRONG SSHT
  Thụ tinh là gì?
  Bài 45 - SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
  Cơ thể lưỡng tính
  Tự thụ tinh
  Cơ thể lưỡng tính
  Thụ tinh chéo
  Cơ thể đơn tính
  Thụ tinh chéo
  Bọt biển
  Giun đất

  Tự thụ tinh Thụ tinh chéo
  <
  Bài 45 - SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
  * Tự thụ tinh:
  - Giao tử ♂ và giao tử ♀ do 1 cơ thể sinh ra  tỉ lệ dị hợp tử giảm, đồng hợp tử (lặn) tăng  thoái hóa
  * Thụ tinh chéo:
  - Vì có sự kết hợp VCDT của hai 2 cá thể khác nhau  tạo ra nhiều biến dị tổ hợp  cá thể con thích nghi và phát triển trong điều kiện môi trường sống thay đổi.
  Bài 45 - SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
  Thụ tinh ngoài
  ở ếch
  Bài 45 - SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
  Thụ tinh trong
  ở người
  Bài 45 - SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
  Hãy hoàn thiện bảng sau:
  Ngoài môi trường (nước)
  Cao
  Trong cơ quan sinh dục con cái
  Thấp
  Không có
  Đẻ ít, tỉ lệ sống cao

  Đẻ nhiều, tỉ lệ sống thấp
  Thụ tinh ngoài Thụ tinh trong
  <
  CỦNG CỐ
  Bài 45 - SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
  III - CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN HỮU TÍNH
  Thụ tinh ngoài
  Thụ tinh trong
  - Phôi phát triển ngoài cơ thể mẹ nhờ chất dinh dưỡng của noãn hoàng.
  - Thụ tinh trong
  - Hợp tử nằm lại trong ống dẫn trứng và phát triển thành con non nhờ chất dinh dưỡng của noãn hoàng.
  - Thụ tinh trong
  - Phôi phát triển và lớn lên trong cơ thể mẹ nhờ trao đổi chất trực tiếp với cơ thể mẹ qua nhau thai.
  Đa số côn trùng, cá, ếch nhái, bò sát, chim.
  Thú đơn huyệt (thú mỏ vịt)
  Bò sát (thằn lằn, rắn lục, rắn mồng, rắn biển,…)
  Một số cá sụn, cá cảnh.
  - Động vật có vú (lớp Thú)
  Bài 45 - SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
  Quá trình phát triển phôi ở cá
  Quá trình phát triển phôi thai ở người
  Em có nhận xét gì về quá trình phát triển phôi
  ở hai đoạn phim trên?
  Bài 45 - SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
  Đẻ trứng
  ở rùa biển
  Đẻ con
  ở hươu cao cổ
  Bài 45 - SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
  Đẻ trứng Đẻ con
  <
  Vì phôi được nuôi dưỡng, bảo vệ trong cơ thể mẹ, đảm bảo cho sự sống sót và phát triển tốt hơn đẻ trứng
  Bài 45 - SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
  Đẻ trứng thai ở Sa giông
  Bài 45 - SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
  + Khái quát về hướng tiến hóa về sinh sản của động vật:
  - Từ sinh sản vô tính  sinh sản hữu tính.
  - Chưa có cơ quan sinh sản  có cơ quan sinh sản; cơ thể lưỡng tính  cơ thể đơn tính.
  - Thụ tinh: tự thụ tinh  thụ tinh chéo; thụ tinh ngoài  thụ tinh trong.
  - Từ đẻ trứng  đẻ̉ trứng thai  đẻ con.
  - Từ không chăm sóc, bảo vệ phôi, con non  chăm sóc, bảo vệ phôi, dạy dỗ con non.
  Qua bài 44 và 45, hãy cho biết sinh sản ở động vật
  tiến hóa theo những chiều hướng nào?
  CỦNG CỐ
  CỦNG CỐ
  Câu 3/177 sgk:
  Vì sao sinh sản hữu tính tiến hóa hơn sinh sản vô tính?
  * Sinh sản vô tính:
  - Không có sự tổ hợp VCDT của giao tử đực và cái.
  - Tạo ra các thế hệ con cháu giống nhau hoàn toàn về mặt di truyền nên khi điều kiện sống thay đổi có thể dẫn đến hàng loạt cá thể bị chết, thậm chí cả quần thể bị tiêu diệt.
  * Sinh sản hữu tính:
  - Có sự tổ hợp VCDT từ hai cơ thể khác nhau.
  - Tạo ra nhiều biến dị tổ hợp ở cá thế con  đa dạng, phong phú  thích nghi và phát triển trong điều kiện môi trường thay đổi.
  Sinh sản hữu tính tiến hóa hơn sinh sản vô tính.
  CỦNG CỐ
  Câu 7/177 sgk: Trong quá trình tiến hóa, động vật chuyển từ đời sống dưới nước lên trên cạn sẽ gặp những trở ngại gì liên quan đến sinh sản? Những trở ngại đó đã được khắc phục như thế nào?
  * Trở ngại:
  - Thụ tinh ngoài không thực hiện được vì không có môi trường nước.
  - Trứng đẻ ra sẽ bị khô và dễ bị các tác nhân (ánh sáng, nhiệt độ, vi khuẩn,...) làm hỏng.
  * Khắc phục:
  - Thụ tinh trong.
  - Đẻ trứng có vỏ bọc dày hoặc phôi thai phát triển trong cơ thể mẹ.
  CỦNG CỐ
  Câu 1) Bản chất của quá trình thụ tinh ở động vật là
  A. sự kết hợp của hai giao tử đực và cái.
  B. sự kết hợp của nhiều giao tử đực với một giao tử cái.
  C. sự kết hợp nhân của nhiều giao tử đực với một nhân giao tử cái.
  D. sự kết hợp vật chất di truyền của giao tử đực và giao tử cái tạo thành hợp tử (2n).
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  Chọn phương án đúng cho câu trắc nghiệm sau
  CỦNG CỐ
  Câu 2) Điều nào không đúng khi nói về thụ tinh ở động vật?
  A. Tự phối là sự kết hợp của hai giao tử đực và cái có nguồn gốc từ một cơ thể.
  B. Các động vật lưỡng tính chỉ có hình thức tự thụ tinh.
  C. Giao phối là sự kết hợp của hai giao tử đực và cái có nguồn gốc từ hai cơ thể khác nhau.
  D. Một số động vật lưỡng tính diễn ra thụ tinh chéo.
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  0
  Chọn phương án đúng cho câu trắc nghiệm sau
  Bài 45 - SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
  - Chất dinh dưỡng từ cơ thể mẹ qua nhau thai để nuôi thai rất phong phú, to cơ thể mẹ thích hợp  thai phát triển tốt
  - Phôi thai được bảo vệ  tỉ lệ chết thấp
  - ĐV không mang thai nên không gặp khó khăn khi di chuyển
  - Khó khăn khi bắt mồi, chạy trốn kẻ thù do phải mang thai
  - Đòi hỏi nhiều chất dinh dưỡng cho thai phát triển  nếu không đủ thức ăn thì ĐV sẽ suy yếu, con sinh ra sẽ yếu và nhẹ cân
  - Điều kiện MT thường biến động  tỉ lệ trứng nở thành con thường thấp
  - Trứng phát triển ngoài cơ thể nên dễ bị các loài động vật khác ăn
  Chúc quý thầy cô và
  các em học sinh sức khỏe!
  No_avatar

  DOW VỀ RỒI MÀ HOK MỞ ĐƯỢCKhócKhócKhóc

  No_avatar
  Bài này có tạo liên kết đến nhiều đoạn phim nên bạn phải down về cả rồi giải nén. Khi muốn sử dụng ở một máy khác bạn phải chép luôn cả folder chứa tất cả các file thì mới có thể chạy được.
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓