GD CD: STGT Biểu mẫu thi TN THPT 2011


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Trần Việt Thao
Ngày gửi: 17h:50' 30-05-2011
Dung lượng: 739.8 KB
Số lượt tải: 78
Số lượt thích: 0 người
PHỤ LỤC 6
CÁC BIỂU MẪU DÙNG TRONG KỲ THI
Danh sách các mẫu: 34 mẫu
(Các mẫu khác nếu có, giữ nguyên như kỳ thi năm 2008)
( Nguồn: http://www.thaibinh.edu.vn/news-detail.php?CNname=Thong_tin_tu_so&url=Quy_che_va_bieu_mau_thi_tot_nghiep_THPT_nam_2011 ).
TT
Tên mẫu
Nội dung


M1
 Mã số các đơn vị tổ chức thi trên toàn quốc


M2
 Phiếu đăng ký dự thi


M3
 Danh sách thí sinh đăng ký dự thi theo lớp


M4
 Danh sách thí sinh đăng ký dự thi


M5
 Danh sách các trường phổ thông


M6a
 Danh sách các cụm trường


M6b
 Bảng tổng hợp số lượng cụm trường


M7
 Danh sách thí sinh đăng ký thi theo cụm trường


M8
 Danh sách thí sinh theo phòng thi của cụm trường


M9
 Danh sách các Hội đồng coi thi


M10
 Danh sách thí sinh theo Hội đồng coi thi


M10a
 Danh sách thí sinh dự thi theo trường


M11
 Bảng ghi tên dự thi


M12
 Danh sách thí sinh trong phòng thi


M13
 Thẻ dự thi


M14
 Giấy thi tự luận


M15
 Phiếu trả lời trắc nghiệm


M16a
 Danh sách thí sinh vi phạm quy chế


M16b
 Bảng tổng hợp số lượng thí sinh vắng thi theo Hội đồng coi thi


M16c
 Danh sách thí sinh vắng thi


M17
 Biên bản bàn giao bài thi tự luận


M18
 Biên bản mở niêm phong túi bài tự luận


M19
 Bảng ghi điểm thi tự luận


M20
 Biên bản bàn giao bài thi tự luận


M21
 Bảng ghi điểm thi


M22
 Danh sách đề nghị phúc khảo bài thi trắc nghiệm


M23
 Danh sách đề nghị phúc khảo bài thi tự luận


M24
 Danh sách đề nghị phúc khảo bài thi tự luận (gửi sở chấm bài thi tự luận)


M25
 Báo cáo trước kỳ thi


M26
 Báo cáo nhanh coi thi


M27
 Báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi


M28
 Báo cáo sơ bộ kết quả chấm thi và xét tốt nghiệp


M29
 Bảng tổng hợp kết quả tốt nghiệp


M30
 Danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp


M31
 Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (Tạm thời)


M32
Phiếu chấm cá nhân (gửi theo Hướng dẫn chấm thi từng môn tự luận)