ĐỚI NÓNG. MÔI TRƯỜNG XÍCH ĐẠO ẨM


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lương Thị Nguyệt (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:18' 07-09-2011
Dung lượng: 3.3 MB
Số lượt tải: 464
Số lượt thích: 1 người (Nobi Nobita)
Giáo viên Lương Thị Nguyệt
Trường THCS Hàm Nghi
TIẾT 5 BÀI 5
ĐỚI NÓNG. MÔI TRƯỜNG XÍCH ĐẠO ẨM
I. Đới nóng.
a. Vị trí:
BÀI 5 ĐỚI NÓNG. MÔI TRƯỜNG XÍCH ĐẠO ẨM
? Trên Trái Đất có mấy môi trường địa lí ?
? Xác định vị trí, giới hạn đới nóng ? So sánh diện tích của đới nóng với diện tích đất nổi trên Trái đất và rút ra nhận xét ?
- Nằm ở khoảng giữa hai chí tuyến, trải dài từ Tây sang Đông thành một vành đai liên tục bao quanh Trái Đất. Chiếm một phần khá lớn diện tích đất nổi trên Trái Đất.
I. Đới nóng.
a. Vị trí:
BÀI 5 ĐỚI NÓNG. MÔI TRƯỜNG XÍCH ĐẠO ẨM
? Nêu đặc điểm khí hậu, giới sinh vật của đới nóng ?
- Nơi có nhiệt độ cao, có gió tín phong thổi thường xuyên.
- Giới thực - động vật rất đa dạng, phong phú; là khu vực tập trung đông dân.
b. Đặc điểm:
- Gồm 4 kiểu môi trường: môi trường xích đạo ẩm; môi trường nhiệt đới; môi trường nhiệt đới gió mùa và môi trường hoang mạc.
? Đới nóng có các kiểu MT nào?
BÀI 5 ĐỚI NÓNG. MÔI TRƯỜNG XÍCH ĐẠO ẨM
I. Đới nóng.
II. Môi trường xích đạo ẩm.
1. Khí hậu.
Xác định vị trí môi trường xích đạo ẩm ?
*. Vị trí: Nằm trong khoảng từ 50 B đến 50 N.
Tìm vị trí của Sin-ga-po trên lược đồ(khoảng vĩ độ nào)
BÀI 5 ĐỚI NÓNG. MÔI TRƯỜNG XÍCH ĐẠO ẨM
I. Đới nóng.
II. Môi trường xích đạo ẩm.
1. Khí hậu.
*. Vị trí: Nằm trong khoảng từ 50 B đến 50 N.
N1: Nhận xét diễn biến nhiệt độ:
N2: Nhận xét diễn biến lượng mưa:
- Nhiệt độ cao quanh năm( trung bình trên 25 0C)
- Lượng mưa nhiều quanh năm(từ 1500 đến 2500 mm)
- Độ ẩm cao > 80%
 Nắng nóng, mưa nhiều quanh năm.
2. Rừng rậm xanh quanh năm.
BÀI 5 ĐỚI NÓNG. MÔI TRƯỜNG XÍCH ĐẠO ẨM
I. Đới nóng.
II. Môi trường xích đạo ẩm.
1. Khí hậu.
*. Vị trí: Nằm trong khoảng từ 50 B đến 50 N.
2. Rừng rậm xanh quanh năm.
? Quan sát ảnh trên, em có nhận xét gì về thành phần, mật độ và trạng thái lá cây trong môi trường xích đạo ẩm?
BÀI 5 ĐỚI NÓNG. MÔI TRƯỜNG XÍCH ĐẠO ẨM
I. Đới nóng.
II. Môi trường xích đạo ẩm.
1. Khí hậu.
*. Vị trí: Nằm trong khoảng từ 50 B đến 50 N.
2. Rừng rậm xanh quanh năm.
Cho biết: Rừng có mấy tầng ? Kể tên? Tại sao rừng ở đây lại có nhiếu tầng như vậy?
Độ ẩm và nhiệt độ cao tạo điều kiện cho rừng rậm xanh quanh năm phát triển. Cây rừng rậm rạp, xanh tốt quanh năm, nhiều tầng, nhiều dây leo,
BÀI 5 ĐỚI NÓNG. MÔI TRƯỜNG XÍCH ĐẠO ẨM
I. Đới nóng.
II. Môi trường xích đạo ẩm.
1. Khí hậu.
*. Vị trí: Nằm trong khoảng từ 50 B đến 50 N.
2. Rừng rậm xanh quanh năm.
- Độ ẩm và nhiệt độ cao tạo điều kiện cho rừng rậm xanh quanh năm phát triển. Cây rừng rậm rạp, xanh tốt quanh năm, nhiều tầng, nhiều dây leo,
- Vùng cửa biển có rừng ngập mặn
? Đặc điểm của thực vật rừng có ảnh hưởng như thế nào đến giới động vật ở đây?
BÀI 5 ĐỚI NÓNG. MÔI TRƯỜNG XÍCH ĐẠO ẨM
I. Đới nóng.
II. Môi trường xích đạo ẩm.
1. Khí hậu.
*. Vị trí: Nằm trong khoảng từ 50 B đến 50 N.
2. Rừng rậm xanh quanh năm.
- Độ ẩm và nhiệt độ cao tạo điều kiện cho rừng rậm xanh quanh năm phát triển. Cây rừng rậm rạp, xanh tốt quanh năm, nhiều tầng, nhiều dây leo,
- Vùng cửa biển có rừng ngập mặn
Động vật rất phong phú đa dạng sống trên khắp cá trên cạn lẫn dưới nước.