Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 35. Hoocmôn thực vật

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Mạnh Cường (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:10' 05-03-2009
  Dung lượng: 2.8 MB
  Số lượt tải: 182
  Số lượt thích: 1 người (Cát Triệu)
  Bài 35
  Nguyễn Mạnh Cường - Nguyễn Thị Phương Thanh
  Kiểm tra bài cũ
  Câu 1 : Phân biệt sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp ?
  I. KHÁI NIỆM
  Ví dụ:
  Hiện tượng cây được chiếu sáng từ một phía
  Bài 35 : HOOCMÔN THỰC VẬT
  - Hoocmôn thực vật là các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt động sống của cây.
  - Đặc điểm chung :
  + Được tạo ra ở một nơi nhưng gây ra phản ứng ở một nơi khác trong cây.
  Bài 35 : HOOCMÔN THỰC VẬT
  Trong cây hoocmôn vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây như trên hình vẽ.
  I. KHÁI NIỆM:
  Bài 35 : HOOCMÔN THỰC VẬT
  - Hoocmôn thực vật là các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết hoạt động sống của cây.
  - Đặc điểm chung :
  + Được tạo ra ở một nơi nhưng gây ra phản ứng ở một nơi khác trong cây.
  + Với nồng độ rất thấp nhưng gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể.
  + Tính chuyên hoá thấp hơn nhiều so với hoocmôn ở động vật bậc cao.
  Bài 35 : HOOCMÔN THỰC VẬT
  II.CÁC LOẠI HOOCMÔN THỰC VẬT
  Có 2 loại hoocmôn:
  - Hoocmôn kích thích sinh trưởng (auxin, gibêrelin, xitôkynin...)
  - Hoocmôn ức chế sinh trưởng (êtylen, axit abxixic,...)
  Bài 35 : HOOCMÔN THỰC VẬT
  II.CÁC LOẠI HOOCMÔN THỰC VẬT
  1. Hoocmôn kích thích sinh trưởng
  Đỉnh của thân và cành, sau đó được vận chuyển xuống dưới (hướng gốc)
  Kích thích sự sinh trưởng của tế bào, sự hình thành rễ, hiện tượng ưu thế ngọn, tính hướng TV, …
  Bài 35 : HOOCMÔN THỰC VẬT
  II.CÁC LOẠI HOOCMÔN THỰC VẬT
  1. Hoocmôn kích thích sinh trưởng
  Đỉnh của thân và cành, sau đó được vận chuyển xuống dưới (hướng gốc)
  Kích thích sự sinh trưởng của tế bào, sự hình thành rễ, hiện tượng ưu thế ngọn, tính hướng TV, …
  Chủ yếu ở lá non, rễ non, quả non, được vận chuyển hướng ngọn hoặc hướng gốc tuỳ nơi sử dụng.
  Bài 35 : HOOCMÔN THỰC VẬT
  II.CÁC LOẠI HOOCMÔN THỰC VẬT
  1. Hoocmôn kích thích sinh trưởng
  Đỉnh của thân và cành, sau đó được vận chuyển xuống dưới (hướng gốc)
  Kích thích sự sinh trưởng của tế bào, sự hình thành rễ, hiện tượng ưu thế ngọn, tính hướng TV, …
  Chủ yếu ở lá non, rễ non, quả non, được vận chuyển hướng ngọn hoặc hướng gốc tuỳ nơi sử dụng.
  Kích thích sự kéo dài của thân, vươn dài của lóng, sự nảy mầm của hạt - củ, tăng quá trình phân huỷ tinh bột….
  Một số cơ quan còn non như chồi, lá non, quả non, rễ…
  Bài 35 : HOOCMÔN THỰC VẬT
  II.CÁC LOẠI HOOCMÔN THỰC VẬT
  1. Hoocmôn kích thích sinh trưởng
  Đỉnh của thân và cành, sau đó được vận chuyển xuống dưới (hướng gốc)
  Kích thích sự sinh trưởng của tế bào, sự hình thành rễ, hiện tượng ưu thế ngọn, tính hướng TV, …
  Chủ yếu ở lá non, rễ non, quả non, được vận chuyển hướng ngọn hoặc hướng gốc tuỳ nơi sử dụng.
  Kích thích sự kéo dài của thân, vươn dài của lóng, sự nảy mầm của hạt - củ, tăng quá trình phân huỷ tinh bột….
  Một số cơ quan còn non như chồi, lá non, quả non, rễ…
  Kích thích sự phân chia tế bào, sự sinh trưởng của chồi(auxin), kìm hãm sự hoá già của cơ quan ….
  Kích thích sự nảy mầm của hạt,củ; kích thích ra rễ; tăng chiều dài thân; tăng kích thước quả,tạo quả không hạt, sử dụng trong công nghệ nuôi cấy mô,tế bào thực vật….
  Quan sát hình vẽ và nêu nhận xét về ảnh hưởng của Auxin đến sự sinh trưởng của quả dâu tây?
  Auxin
  Không có auxin
  Quan sát hình vẽ và trình bày tác động của Gibêrelin đối với sinh trưởng của thân cây ngô lùn?
  Nhận xét về vai trò của xitokinin đối với sự hình thành chồi trong mô callus?
  Bài 35 : HOOCMÔN THỰC VẬT
  II.CÁC LOẠI HOOCMÔN THỰC VẬT
  2. Hoocmôn ức chế sinh trưởng:
  Có trong tất cả các mô của hầu hết thực vật (mô khoẻ, mô bị bệnh, mô đang hoá già..)
  Bài 35 : HOOCMÔN THỰC VẬT
  II.CÁC LOẠI HOOCMÔN THỰC VẬT
  2. Hoocmôn ức chế sinh trưởng:
  Có trong tất cả các mô của hầu hết thực vật (mô khoẻ, mô bị bệnh, mô đang hoá già..)
  Thúc đẩy sự chín của quả, sự rụng lá - quả, ức chế sự phát triển của chồi bên …
  Tổng hợp ở hầu hết các bộ phận như : rễ, lá, hoa, quả, hạt…..
  Điều chỉnh sự rụng của các cơ quan, sự đóng mở khí khổng, sự ngủ nghỉ của hạt - củ, loại bỏ hiện tượng sinh con…
  Ứng dụng rộng rãi trong sản xuất : thúc đẩy quả chín, ức chế sự phát triển của chồi bên , sự ngủ nghỉ ,…..
  Bài 35 : HOOCMÔN THỰC VẬT
  II.CÁC LOẠI HOOCMÔN THỰC VẬT
  2. Hoocmôn ức chế sinh trưởng:
  Có trong tất cả các mô của hầu hết thực vật (mô khoẻ, mô bị bệnh, mô đang hoá già..)
  Thúc đẩy sự chín của quả, sự rụng lá - quả, ức chế sự phát triển của chồi bên …
  Tổng hợp ở hầu hết các bộ phận như : rễ, lá, hoa, quả, hạt…..
  Điều chỉnh sự rụng của các cơ quan, sự đóng mở khí khổng, sự ngủ nghỉ của hạt - củ, loại bỏ hiện tượng sinh con…
  Ứng dụng rộng rãi trong sản xuất : thúc đẩy quả chín, ức chế sự phát triển của chồi bên , sự ngủ nghỉ ,…..
  Người ta xếp quả chín cùng với quả xanh để làm gì?
  Bên trái: cây được phun 50ppm ethylene trong 3 ngày
  Bên phải: cây đối chứng

  III.TƯƠNG QUAN HOOCMÔN THỰC VẬT :
  + T­¬ng quan gi÷a hoocm«n kÝch thÝch vµ øc chÕ sinh tr­ëng.
  VD 1: T­¬ng quan gi÷a chÊt kÝch thÝch vµ chÊt øc chÕ lµ GA/AAB ®iÒu tiÕt tr¹ng th¸i sinh lÝ cña h¹t.
  Trong h¹t kh«, GA rÊt thÊp, AAB ®¹t trÞ sè cùc ®¹i.
  Trong h¹t n¶y mÇm, GA t¨ng nhanh vµ ®¹t trÞ sè cùc ®¹i, cßn AAB gi¶m xuèng rÊt m¹nh.
  VD 2: Tương quan giữa auxin/ êtylen
  Bài 35 : HOOCMÔN THỰC VẬT
  Tương quan giữa các hoocmôn kích thích với nhau
  Ví dụ : Tỷ lệ auxin/ xitokonin
  Nếu tỷ lệ này cao kích thích ra rễ, nếu tỷ lệ này thấp kích thích ra chồi.
  C?NG C?
  BÀI TẬP VỀ NHÀ
  Bài 1, 2, 3, 4 SGK
  Đọc mục “em có biết”
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓