bài 7. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đồi với nhận thức


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Kiến Hưng
Ngày gửi: 23h:23' 16-11-2011
Dung lượng: 17.8 KB
Số lượt tải: 305
Số lượt thích: 0 người
BÀI 7 : THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN VỚI
NHẬN THỨC
I – Mục tiêu kiến thức
1, kiến thức
_ Học sinh hiểu được khái niệm của nhận thức, thực tiễn
_nhận biết được vai trò của thực tiễn với nhận thức
2, Kĩ năng
_Lấy ví dụ về thực tiễn
_ Vận dụng những điều đã học vào trong thực tế để giải quyết những vấn đề liên quan
_ Giải thích được mọi sự hiểu biết đều bắt nguồn từ thực tiễn
3, thái độ
_ Có ý thức tìm hiểu thực tế và vận dụng vào thực tế
_ Học đi đôi với hành, lý thuyết phải đi đôi với thuwcj tiễn, tránh lý thuyết xuông
II- Trọng tâm kiến thức
1, khái niệm nhận thức
2, khái niệm thực tiễn
3, vai trò của thực tiễn với nhận thức
III, Phương pháp và phương tiện dạy học
_Phương pháp: sử dụng phương pháp đàm thoại, thuyết trình, thảo luận nhóm, trong đó đàm thoại là quan trọng nhất
_Phương tiện: sử dụng ca dao tục ngữ Việt Nam, sách giáo khoa, sách giáo viên giáo dục công dân lớp 10, những câu truyện thực tế
IV, Tổ chức hoạt động dạy và học
1, Ổn định tổ chức
2, Kiểm tra bài tập
3, Giảng bài mới
A, Giới thiệu bài:
Hồ chí Minh đã có nhận định sâu sắc” thực tiễn không có lú luận hướng dẫn thì thực hành thực tiễn mù quáng lý luận mà không liên hệ thực tiễn là lý luận xuông” vậy chúng ta hiểu câu nói đó như thế nào?
Bài 7 thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức sẽ giúp làm rõ câu nói đó của Bác

Hoạt động của giáo viển và học sinh
Nội dung kiến thức


1, Hoạt động 1: sử dụng phương pháp đàm thoại để học sinh hiểu được khái niệm của nhận thức
A, Mức độ kiến thức
_ nhận biết khái niệm của nhận thức
_ Học sinh diễn đạt theo ý hiểu
_ lấy ví dụ chứng minh
B, Thực hiện
_Gv: Để biến đối sự vật và cải tạo thế giới khách quan thì con người phải hiểu biết về sự vật đó, phải có tri thức về thế giới, những tri thức không có sắn, muốn có tri thức con người phải tiến hành hoạt động nhận thức.
_Gv hỏi: Quan niệm nhận thức của các trường phái?
H/S: trả lời
_G/v giảng giải
+Chủ nghỉa duy tâm cho rằng: nhận thức là do bẩm sinh và do thần linh mách bảo. Như vậy họ đã phủ nhận nhận thức của con người có nguồn gốc từ thực tế
+ Chủ nghĩa duy vật siêu hìnhcho rằng: Nhận thức chỉ là sự phản ánh máy móc thụ động. họ đã chưa thấy được vai trò của thực tiễn
Ví dụ: chúng ta thấy một cô gái xinh đẹp vậy đã kết luận rằng cô gái ấy tốt.Điều đó là không thực tế
Muốn hay không phải qua hoạt động thực tiễn, biểu hiện trong cuộc sống hằng ngày
+ Chủ nghĩa duy vật biện chứng cho rằng: Nhận thức bắt nguồn từ thực tiễn và quá trình đó diễn ra rất phức tạp gồm hai giai đoạn: Nhận thức
cảm tính và nhận thức lý tính
_ G/v : Đặt trên bàn một quả cam
_G/v hỏi : Trên bàn là quả gì? Màu sắc? Hình dáng, kích thước như thế nào?
_ H/s: Trả lời
_G/v: Giảng bài
Những gì ta nhìn thấy ở quả cam là màu sắc, kích thước…..Nhưng đó chỉ là những hình thức bên ngoài
_G/v hỏi: Qua ví dụ trên. Hiểu như thế nào là nhận thức cảm tính?
_H/s: trả lời
_G/v: kết luận
_G/v: Đưa cho học sinh xem một quyển sách?
_G/v hỏi: Chúng ta thấy gì ở quyển sách?
_H/s: Trả lời
_ G/v: Đúng vậy! khi ta chỉ nhìn vào bề ngoài cuốn sách thì chỉ thấy hình thức bên ngoài. Còn khi ta mở quyển sách đó đọc và suy nghĩ ta mới thấy được giá trị của cuốn sách
_ G/v hỏi: Nhận thức có được do kết hợp tài liệu do cảm tính mang lại với các thao tác tư duy để tìm ra bản chất sự vật được goi là gì?
_H/s: trả lời
_ G/v kết luận

_ G/v: Từ các quan niệm của các trường phái khác nhau và các ví dụ trên vậy nhận thức là gì?
_H/s :Trả lời
_ G/v: