Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 32. Hợp chất của sắt

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ngô Nguyễn Toàn
  Ngày gửi: 13h:49' 10-03-2009
  Dung lượng: 2.1 MB
  Số lượt tải: 381
  Số lượt thích: 0 người
  FeCl2+ NaOH 
  FeO + CO 
  Kiểm tra bài cũ
  Viết PTHH thực hiện chuyển hóa sau:
  t0
  t0
  Fe + HCl 
  Fe + Cl2 
  FeCl3 + Fe 
  FeCl2 + H2
  FeCl3
  Fe(OH)2 + 2NaCl
  Fe + CO2
  FeCl2
  2
  3/2
  2
  3
  2
  I. HỢP CHẤT SẮT (II)
  Fe2+  Fe3+ + 1e
  Tính chất hoá học đặc trưng hợp chất sắt (II) là tính khử
  Fe2+ + 2e  Fe
  Ngoài ra :

  Tính chất hóa học
  của hợp chất Sắt (II )?

  1. Sắt (II) oxit FeO
  - Tác dụng với axit HNO3 loãng
  FeO + HNO3(loãng) 
  Fe(NO3)3 + NO + H2O
  3
  3
  10
  5
  +2
  +5
  +2
  +3
  - Chất rắn màu đen, không có trong tự nhiên
  - Điều chế FeO: dùng H2 hoặc CO khử Fe2O3 ở 500oC
  Fe2O3 + CO 
  2FeO + CO2
  t0
  I. HỢP CHẤT SẮT (II)
  t0
  I- HỢP CHẤT SẮT (II)
  2. Sắt (II) hiđroxit : Fe(OH)2
   Ở nhiệt độ thường, không khí ( có oxy và hơi nước) oxh nhanh chóng Fe(OH)2  Fe(OH)3.
  4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  4Fe(OH)3
  +2
  +3
  Màu lục nhạt
  Màu nâu đỏ
  1. Sắt (II) oxit : FeO
   Chất rắn màu trắng hơi xanh, không tan trong nước
   Điều chế : dung dịch muối Fe(II) + dd kiềm
  FeCl2 + NaOH 
  Fe(OH)2 ↓ + NaCl
  2
  2
  - Muối sắt (II) dễ bị oxi hoá thành muối sắt (III)
  FeCl2 + Cl2 
  thí dụ : FeSO4.7H2O ; FeCl2.4H2O…
  - Đa số muối sắt (II) tan trong nước, khi kết tinh ở dạng ngậm nước.
  +2 +3
  I- HỢP CHẤT SẮT (II)
  3. Muối sắt (II)
  - Điều chế muối sắt (II) FeO và Fe(OH)2 là oxit bazơ và bazơ, tác dụng với axit ( HCl , H2SO4 loãng …) thu đựơc muối sắt (II)
  FeO + 2HCl 
  Fe(OH)2 + 2 HCl 
  FeCl3
  FeCl2 + H2 O
  FeCl2 + 2H2O
  2
  2
  II- HỢP CHẤT SẮT (III) :
   Tính chất hóa học chung của hợp chất sắt (III) là tính oxh
  Fe3+ + 1e  Fe2+ Fe3+ + 3e  Fe
  Tính chất hóa học
  của hợp chất Sắt (III )
  1. Sắt (III) oxit Fe2O3
  - Là chất rắn màu đỏ nâu, không tan trong nước. Trong tự nhiên có dưới dạng quặng hemantit
  II. HỢP CHẤT SẮT (III)
  - Là oxit bazơ nên dễ tan trong dung dịch axit mạnh
  Fe2O3 + HCl 
  - Bị CO, H2 khử ở nhiệt độ cao
  Fe2O3 + CO 
  toc
  - Điều chế Fe2O3
  2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O
  t0
  FeCl3 + H2O
  Fe + CO2
  6
  2
  3
  3
  2
  3
  2. Sắt (III) hiđroxit : Fe(OH)3
  II. HỢP CHẤT SẮT (III)
  - Là chất rắn màu nâu đỏ, không tan trong nước nhưng dễ tan trong dung dịch axit.
  Fe(OH)3 + HNO3 
  2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O
  t0
  - Phân hủy ở nhiệt độ cao
  - Điều chế :
  FeCl3 + NaOH 
  Fe3+ + 3OH-  Fe(OH)3↓
  Fe(NO3)3 + H2O
  Fe(OH)3↓ + NaCl
  3
  3
  3
  3
  cho dd muối Fe(III) + dd kiềm
  3. Muối sắt (III)
  II. HỢP CHẤT SẮT (III)
  thí dụ : Fe2(SO4 )3.9H2O ; FeCl3.6H2O…
  - Đa số muối sắt (III) tan trong nước, khi kết tinh ở dạng ngậm nước.
  - Muối sắt (III) có tính oxi hoá dễ bị khử thành muối sắt (II)
  FeCl3 + Fe 
  +3 0 +2
  FeCl3 + Cu 
  +3 0 +2 +2
  FeCl2
  2
  3
  2
  2
  FeCl2 + CuCl2
  Câu 1. Cho các phản ứng sau:
  a) Fe(OH)2 + 2HCl  FeCl2 + 2H2O
  b) FeO + 4HNO3  Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O
  c) FeCl2 + 2NaOH  Fe(OH)2 + 2NaCl
  d) 2FeCl2 + Cl2  2FeCl3
  Hợp chất sắt (II) là chất khử trong các phản ứng:
  BÀI TẬP
  A. a, c
  B. b, d
  C. a, b, c
  D. a, b, c, d
  BÀI TẬP
  Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong quá trình chuyển đổi sau
  FeS2  Fe2O3  FeCl3  Fe(OH)3  Fe2O3  FeO  FeSO4  Fe(OH)2
  (2)
  (1)
  (3)
  (4)
  (5)
  (6)
  (7)
  8FeS2 + 11O2  4Fe2O3 + 16SO2
  Fe2O3 + 6HCl  2FeCl3 + 3H2O
  FeCl3 + 3NaOH  Fe(OH)3 + 3NaCl
  FeSO4 + 2NaOH  Fe(OH)2 + NaSO4
  FeO + H2SO4 (l) FeSO4 + H2O
  2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O
  t0
  Fe2O3 + CO 
  2FeO + CO2
  t0
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)
  (6)
  (7)
  ĐÁP ÁN
  BÀI TẬP
  Câu 4. Hòa tan hoàn toàn 7,2 g FeO bằng lượng vừa đủ dung dịch HCl 0,5M cần V lít dung dịch. Giá trị của V là :
  A. 0,4
  B. 0,2
  C. 0,5
  D. 0,6
  Câu 5. Hòa tan hoàn toàn 7,2 g FeO bằng lượng vừa đủ dung dịch HCl được dung dịch A. Cho NaOH dư vào A thu được kết tủa, lọc kết tủa sấy khô đem nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi thu (m) gam chất rắn. Giá trị m là :
  A. 9,0
  B. 7,2
  C. 5,6
  D. 8,0
   
  Gửi ý kiến