Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bài 32. Hợp chất của sắt

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Nguyễn Toàn
Ngày gửi: 13h:49' 10-03-2009
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 373
Số lượt thích: 0 người
FeCl2+ NaOH 
FeO + CO 
Kiểm tra bài cũ
Viết PTHH thực hiện chuyển hóa sau:
t0
t0
Fe + HCl 
Fe + Cl2 
FeCl3 + Fe 
FeCl2 + H2
FeCl3
Fe(OH)2 + 2NaCl
Fe + CO2
FeCl2
2
3/2
2
3
2
I. HỢP CHẤT SẮT (II)
Fe2+  Fe3+ + 1e
Tính chất hoá học đặc trưng hợp chất sắt (II) là tính khử
Fe2+ + 2e  Fe
Ngoài ra :

Tính chất hóa học
của hợp chất Sắt (II )?

1. Sắt (II) oxit FeO
- Tác dụng với axit HNO3 loãng
FeO + HNO3(loãng) 
Fe(NO3)3 + NO + H2O
3
3
10
5
+2
+5
+2
+3
- Chất rắn màu đen, không có trong tự nhiên
- Điều chế FeO: dùng H2 hoặc CO khử Fe2O3 ở 500oC
Fe2O3 + CO 
2FeO + CO2
t0
I. HỢP CHẤT SẮT (II)
t0
I- HỢP CHẤT SẮT (II)
2. Sắt (II) hiđroxit : Fe(OH)2
 Ở nhiệt độ thường, không khí ( có oxy và hơi nước) oxh nhanh chóng Fe(OH)2  Fe(OH)3.
4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  4Fe(OH)3
+2
+3
Màu lục nhạt
Màu nâu đỏ
1. Sắt (II) oxit : FeO
 Chất rắn màu trắng hơi xanh, không tan trong nước
 Điều chế : dung dịch muối Fe(II) + dd kiềm
FeCl2 + NaOH 
Fe(OH)2 ↓ + NaCl
2
2
- Muối sắt (II) dễ bị oxi hoá thành muối sắt (III)
FeCl2 + Cl2 
thí dụ : FeSO4.7H2O ; FeCl2.4H2O…
- Đa số muối sắt (II) tan trong nước, khi kết tinh ở dạng ngậm nước.
+2 +3
I- HỢP CHẤT SẮT (II)
3. Muối sắt (II)
- Điều chế muối sắt (II) FeO và Fe(OH)2 là oxit bazơ và bazơ, tác dụng với axit ( HCl , H2SO4 loãng …) thu đựơc muối sắt (II)
FeO + 2HCl 
Fe(OH)2 + 2 HCl 
FeCl3
FeCl2 + H2 O
FeCl2 + 2H2O
2
2
II- HỢP CHẤT SẮT (III) :
 Tính chất hóa học chung của hợp chất sắt (III) là tính oxh
Fe3+ + 1e  Fe2+ Fe3+ + 3e  Fe
Tính chất hóa học
của hợp chất Sắt (III )
1. Sắt (III) oxit Fe2O3
- Là chất rắn màu đỏ nâu, không tan trong nước. Trong tự nhiên có dưới dạng quặng hemantit
II. HỢP CHẤT SẮT (III)
- Là oxit bazơ nên dễ tan trong dung dịch axit mạnh
Fe2O3 + HCl 
- Bị CO, H2 khử ở nhiệt độ cao
Fe2O3 + CO 
toc
- Điều chế Fe2O3
2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O
t0
FeCl3 + H2O
Fe + CO2
6
2
3
3
2
3
2. Sắt (III) hiđroxit : Fe(OH)3
II. HỢP CHẤT SẮT (III)
- Là chất rắn màu nâu đỏ, không tan trong nước nhưng dễ tan trong dung dịch axit.
Fe(OH)3 + HNO3 
2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O
t0
- Phân hủy ở nhiệt độ cao
- Điều chế :
FeCl3 + NaOH 
Fe3+ + 3OH-  Fe(OH)3↓
Fe(NO3)3 + H2O
Fe(OH)3↓ + NaCl
3
3
3
3
cho dd muối Fe(III) + dd kiềm
3. Muối sắt (III)
II. HỢP CHẤT SẮT (III)
thí dụ : Fe2(SO4 )3.9H2O ; FeCl3.6H2O…
- Đa số muối sắt (III) tan trong nước, khi kết tinh ở dạng ngậm nước.
- Muối sắt (III) có tính oxi hoá dễ bị khử thành muối sắt (II)
FeCl3 + Fe 
+3 0 +2
FeCl3 + Cu 
+3 0 +2 +2
FeCl2
2
3
2
2
FeCl2 + CuCl2
Câu 1. Cho các phản ứng sau:
a) Fe(OH)2 + 2HCl  FeCl2 + 2H2O
b) FeO + 4HNO3  Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O
c) FeCl2 + 2NaOH  Fe(OH)2 + 2NaCl
d) 2FeCl2 + Cl2  2FeCl3
Hợp chất sắt (II) là chất khử trong các phản ứng:
BÀI TẬP
A. a, c
B. b, d
C. a, b, c
D. a, b, c, d
BÀI TẬP
Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong quá trình chuyển đổi sau
FeS2  Fe2O3  FeCl3  Fe(OH)3  Fe2O3  FeO  FeSO4  Fe(OH)2
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
8FeS2 + 11O2  4Fe2O3 + 16SO2
Fe2O3 + 6HCl  2FeCl3 + 3H2O
FeCl3 + 3NaOH  Fe(OH)3 + 3NaCl
FeSO4 + 2NaOH  Fe(OH)2 + NaSO4
FeO + H2SO4 (l) FeSO4 + H2O
2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O
t0
Fe2O3 + CO 
2FeO + CO2
t0
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
ĐÁP ÁN
BÀI TẬP
Câu 4. Hòa tan hoàn toàn 7,2 g FeO bằng lượng vừa đủ dung dịch HCl 0,5M cần V lít dung dịch. Giá trị của V là :
A. 0,4
B. 0,2
C. 0,5
D. 0,6
Câu 5. Hòa tan hoàn toàn 7,2 g FeO bằng lượng vừa đủ dung dịch HCl được dung dịch A. Cho NaOH dư vào A thu được kết tủa, lọc kết tủa sấy khô đem nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi thu (m) gam chất rắn. Giá trị m là :
A. 9,0
B. 7,2
C. 5,6
D. 8,0
 
Gửi ý kiến