Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài 32. Hợp chất của sắt

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ngô Nguyễn Toàn
  Ngày gửi: 13h:49' 10-03-2009
  Dung lượng: 2.1 MB
  Số lượt tải: 380
  Số lượt thích: 0 người
  FeCl2+ NaOH 
  FeO + CO 
  Kiểm tra bài cũ
  Viết PTHH thực hiện chuyển hóa sau:
  t0
  t0
  Fe + HCl 
  Fe + Cl2 
  FeCl3 + Fe 
  FeCl2 + H2
  FeCl3
  Fe(OH)2 + 2NaCl
  Fe + CO2
  FeCl2
  2
  3/2
  2
  3
  2
  I. HỢP CHẤT SẮT (II)
  Fe2+  Fe3+ + 1e
  Tính chất hoá học đặc trưng hợp chất sắt (II) là tính khử
  Fe2+ + 2e  Fe
  Ngoài ra :

  Tính chất hóa học
  của hợp chất Sắt (II )?

  1. Sắt (II) oxit FeO
  - Tác dụng với axit HNO3 loãng
  FeO + HNO3(loãng) 
  Fe(NO3)3 + NO + H2O
  3
  3
  10
  5
  +2
  +5
  +2
  +3
  - Chất rắn màu đen, không có trong tự nhiên
  - Điều chế FeO: dùng H2 hoặc CO khử Fe2O3 ở 500oC
  Fe2O3 + CO 
  2FeO + CO2
  t0
  I. HỢP CHẤT SẮT (II)
  t0
  I- HỢP CHẤT SẮT (II)
  2. Sắt (II) hiđroxit : Fe(OH)2
   Ở nhiệt độ thường, không khí ( có oxy và hơi nước) oxh nhanh chóng Fe(OH)2  Fe(OH)3.
  4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  4Fe(OH)3
  +2
  +3
  Màu lục nhạt
  Màu nâu đỏ
  1. Sắt (II) oxit : FeO
   Chất rắn màu trắng hơi xanh, không tan trong nước
   Điều chế : dung dịch muối Fe(II) + dd kiềm
  FeCl2 + NaOH 
  Fe(OH)2 ↓ + NaCl
  2
  2
  - Muối sắt (II) dễ bị oxi hoá thành muối sắt (III)
  FeCl2 + Cl2 
  thí dụ : FeSO4.7H2O ; FeCl2.4H2O…
  - Đa số muối sắt (II) tan trong nước, khi kết tinh ở dạng ngậm nước.
  +2 +3
  I- HỢP CHẤT SẮT (II)
  3. Muối sắt (II)
  - Điều chế muối sắt (II) FeO và Fe(OH)2 là oxit bazơ và bazơ, tác dụng với axit ( HCl , H2SO4 loãng …) thu đựơc muối sắt (II)
  FeO + 2HCl 
  Fe(OH)2 + 2 HCl 
  FeCl3
  FeCl2 + H2 O
  FeCl2 + 2H2O
  2
  2
  II- HỢP CHẤT SẮT (III) :
   Tính chất hóa học chung của hợp chất sắt (III) là tính oxh
  Fe3+ + 1e  Fe2+ Fe3+ + 3e  Fe
  Tính chất hóa học
  của hợp chất Sắt (III )
  1. Sắt (III) oxit Fe2O3
  - Là chất rắn màu đỏ nâu, không tan trong nước. Trong tự nhiên có dưới dạng quặng hemantit
  II. HỢP CHẤT SẮT (III)
  - Là oxit bazơ nên dễ tan trong dung dịch axit mạnh
  Fe2O3 + HCl 
  - Bị CO, H2 khử ở nhiệt độ cao
  Fe2O3 + CO 
  toc
  - Điều chế Fe2O3
  2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O
  t0
  FeCl3 + H2O
  Fe + CO2
  6
  2
  3
  3
  2
  3
  2. Sắt (III) hiđroxit : Fe(OH)3
  II. HỢP CHẤT SẮT (III)
  - Là chất rắn màu nâu đỏ, không tan trong nước nhưng dễ tan trong dung dịch axit.
  Fe(OH)3 + HNO3 
  2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O
  t0
  - Phân hủy ở nhiệt độ cao
  - Điều chế :
  FeCl3 + NaOH 
  Fe3+ + 3OH-  Fe(OH)3↓
  Fe(NO3)3 + H2O
  Fe(OH)3↓ + NaCl
  3
  3
  3
  3
  cho dd muối Fe(III) + dd kiềm
  3. Muối sắt (III)
  II. HỢP CHẤT SẮT (III)
  thí dụ : Fe2(SO4 )3.9H2O ; FeCl3.6H2O…
  - Đa số muối sắt (III) tan trong nước, khi kết tinh ở dạng ngậm nước.
  - Muối sắt (III) có tính oxi hoá dễ bị khử thành muối sắt (II)
  FeCl3 + Fe 
  +3 0 +2
  FeCl3 + Cu 
  +3 0 +2 +2
  FeCl2
  2
  3
  2
  2
  FeCl2 + CuCl2
  Câu 1. Cho các phản ứng sau:
  a) Fe(OH)2 + 2HCl  FeCl2 + 2H2O
  b) FeO + 4HNO3  Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O
  c) FeCl2 + 2NaOH  Fe(OH)2 + 2NaCl
  d) 2FeCl2 + Cl2  2FeCl3
  Hợp chất sắt (II) là chất khử trong các phản ứng:
  BÀI TẬP
  A. a, c
  B. b, d
  C. a, b, c
  D. a, b, c, d
  BÀI TẬP
  Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong quá trình chuyển đổi sau
  FeS2  Fe2O3  FeCl3  Fe(OH)3  Fe2O3  FeO  FeSO4  Fe(OH)2
  (2)
  (1)
  (3)
  (4)
  (5)
  (6)
  (7)
  8FeS2 + 11O2  4Fe2O3 + 16SO2
  Fe2O3 + 6HCl  2FeCl3 + 3H2O
  FeCl3 + 3NaOH  Fe(OH)3 + 3NaCl
  FeSO4 + 2NaOH  Fe(OH)2 + NaSO4
  FeO + H2SO4 (l) FeSO4 + H2O
  2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O
  t0
  Fe2O3 + CO 
  2FeO + CO2
  t0
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)
  (6)
  (7)
  ĐÁP ÁN
  BÀI TẬP
  Câu 4. Hòa tan hoàn toàn 7,2 g FeO bằng lượng vừa đủ dung dịch HCl 0,5M cần V lít dung dịch. Giá trị của V là :
  A. 0,4
  B. 0,2
  C. 0,5
  D. 0,6
  Câu 5. Hòa tan hoàn toàn 7,2 g FeO bằng lượng vừa đủ dung dịch HCl được dung dịch A. Cho NaOH dư vào A thu được kết tủa, lọc kết tủa sấy khô đem nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi thu (m) gam chất rắn. Giá trị m là :
  A. 9,0
  B. 7,2
  C. 5,6
  D. 8,0
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng