Bài 11: Cuộc sống quanh em


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bạch Duyên
Ngày gửi: 21h:03' 22-11-2011
Dung lượng: 11.4 MB
Số lượt tải: 800
Số lượt thích: 0 người
Trường Trung Học Cơ Sở
Giáo viên: Bạch Thị Thùy Duyên
Trần Hưng Đạo
Bài giảng môn Mĩ thuật lớp 7
Chào mừng quí Thầy cô về dự giờ
Kiểm tra bài cũ ?
Câu hỏi:
? Em hãy nêu cách trang trí đồ vật dạng hình chữ nhật?
Bài 11: Vẽ tranh
ĐỀ TÀI: CUỘC SỐNG QUANH EM
I. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi
Bài 11: Vẽ tranh
ĐỀ TÀI CUỘC SỐNG QUANH EM
I. Tìm,chọn nội dung đề tài:
Em hãy cho biết những hình ảnh sau đây thuộc đề tài nào?
I. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi
1
5
4
3
2
Bài 11: Vẽ tranh
ĐỀ TÀI CUỘC SỐNG QUANH EM
I. Tìm,chọn nội dung đề tài:
Bài 11: Vẽ tranh
ĐỀ TÀI CUỘC SỐNG QUANH EM
I. Tìm,chọn nội dung đề tài:
6
7
11
10
9
8
I. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi
Bài 11: Vẽ tranh
ĐỀ TÀI CUỘC SỐNG QUANH EM
I. Tìm,chọn nội dung đề tài:
16
15
14
13
12
I. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi
Bài 11: Vẽ tranh
ĐỀ TÀI CUỘC SỐNG QUANH EM
I. Tìm,chọn nội dung đề tài:
Thảo luận nhóm
? Câu hỏi
Câu 1: Bức tranh vẽ nội dung gì?
Câu 2: Hình ảnh chính phụ trong tranh ?
Câu 3: Bố cục tranh ra sao?
Câu 4: Màu sắc trong tranh như thế nào?
I. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi
Bài 11: Vẽ tranh
ĐỀ TÀI CUỘC SỐNG QUANH EM
I. Tìm,chọn nội dung đề tài:
I. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi
Bài 11: Vẽ tranh
ĐỀ TÀI CUỘC SỐNG QUANH EM
I. Tìm,chọn nội dung đề tài:
I. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi
Bài 11: Vẽ tranh
ĐỀ TÀI CUỘC SỐNG QUANH EM
I. Tìm,chọn nội dung đề tài:
I. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi
Bài 11: Vẽ tranh
ĐỀ TÀI CUỘC SỐNG QUANH EM
I. Tìm,chọn nội dung đề tài:
I. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi
Bài 11: Vẽ tranh
ĐỀ TÀI CUỘC SỐNG QUANH EM
I. Tìm,chọn nội dung đề tài:
-Cuộc sống quanh em có nhiều hoạt động khác nhau
+ Đề tài gia đình:
Đi chợ
Lau nhà…
Nấu ăn
+ Đề tài Nhà trường:
Đi học
Học nhóm
Lễ khai giảng
I. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi
Bài 11: Vẽ tranh
ĐỀ TÀI CUỘC SỐNG QUANH EM
I. Tìm,chọn nội dung đề tài:
-Cuộc sống quanh em có nhiều hoạt động khác nhau
+ Đề tài Xã hội
Trồng cây
Giữ gìn môi trường
Tệ nạn xã hội
I. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi
Bài 11: Vẽ tranh
ĐỀ TÀI CUỘC SỐNG QUANH EM
I. Tìm,chọn nội dung đề tài:
II. Cách vẽ tranh:
Em hãy xác định thứ tự các bước vẽ tranh đề tài cuộc sống quanh em?
I. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi
Bài 11: Vẽ tranh
ĐỀ TÀI CUỘC SỐNG QUANH EM
I. Tìm,chọn nội dung đề tài:
II. Cách vẽ tranh:
- Vẽ,phác hình ảnh.
- Tìm bố cục.
- Tìm,chọn nội dung đề tài.
- Vẽ màu
3
4
2
1
I. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi
Bài 11: Vẽ tranh
ĐỀ TÀI CUỘC SỐNG QUANH EM
I. Tìm,chọn nội dung đề tài:
II. Cách vẽ tranh:
Bước 3: Vẽ,phác hình ảnh.
Bước 2: Tìm bố cục.
Bước 1: Tìm,chọn nội dung đề tài.
Bước 4:Vẽ màu
I. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi
Bài 11: Vẽ tranh
ĐỀ TÀI CUỘC SỐNG QUANH EM
I. Tìm,chọn nội dung đề tài:
II. Cách vẽ tranh:
I. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi
Bài 11: Vẽ tranh
ĐỀ TÀI CUỘC SỐNG QUANH EM
I. Tìm,chọn nội dung đề tài:
II. Cách vẽ tranh:
I. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi
Bài 11: Vẽ tranh
ĐỀ TÀI CUỘC SỐNG QUANH EM
I. Tìm,chọn nội dung đề tài:
II. Cách vẽ tranh:
I. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi
Bài 11: Vẽ tranh
ĐỀ TÀI CUỘC SỐNG QUANH EM
I. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi
Bài 11: Vẽ tranh
ĐỀ TÀI CUỘC SỐNG QUANH EM
I. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi
Bài 11: Vẽ tranh
ĐỀ TÀI CUỘC SỐNG QUANH EM
I. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi
Bài 11: Vẽ tranh
ĐỀ TÀI CUỘC SỐNG QUANH EM
I. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi
Bài 11: Vẽ tranh
ĐỀ TÀI CUỘC SỐNG QUANH EM
I. Tìm,chọn nội dung đề tài:
II. Cách vẽ tranh:
Em sẽ thể hiện nội dung mình chọn như thế nào?
Em sẽ vẽ về nội dung gì?
I. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi
Bài 11: Vẽ tranh
ĐỀ TÀI CUỘC SỐNG QUANH EM
III. Câu hỏi và bài tập:
Hãy vẽ một bức tranh về đề tài cuộc sống quanh em.
I. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi
Bài 11: Vẽ tranh
ĐỀ TÀI CUỘC SỐNG QUANH EM
I. Tìm,chọn nội dung đề tài:
II. Cách vẽ tranh:
III. Câu hỏi và bài tập:
IV. Củng cố bài học:
? Cách vẽ tranh đề tài cuộc sống quanh em?
I. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi
Bài 11: Vẽ tranh
ĐỀ TÀI CUỘC SỐNG QUANH EM
Dặn dò
Chuẩn bị cho bài 12
Vẽ tranh Đề tài Cuộc sống quanh em (Tiết 2)
Cám ơn quí thầy cô và các em
Chúc thầy cô và các em sức khỏe,hạnh phúc