sáng kiến kinh nghiệm lớp 2


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Hữu Trí
Ngày gửi: 21h:37' 27-11-2011
Dung lượng: 14.4 KB
Số lượt tải: 166
Số lượt thích: 0 người
Phòng gd-đt châu phú
Trường th b bình mỹ
SáNG KIếN KINH NGHIệM
Đề tài: công tác chủ nhiệm lớp :
“ rèn kĩ năng viết chữ cho học sinh lớp 2 “
____________________0o0_______________________

A. Phần mở đầu
I. lý do chọn đề tài:
Mục tiêu của ngành giáo dục hiện nay là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện. Trong đó có nhiệm vụ rất quan trọng là “ Dạy chữ -Dạy người “ .Khi nói về chữ viết Bác Hồ nhận định “Nét chữ - Nết người”. Như chúng ta đã biết chữ viết đóng một vai trò rất quan trọng đặc biệt là bậc tiểu học. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao và toàn diện, đòi hỏi việc viết chữ ở tiểu học phải xem như là chuẩn mực không thể thiếu trong chất lượng giáo dục nói chung.
Thực tế hiện nay tình trạng học sinh viết chữ xấu, không đúng mẫu chữ chiếm một tỉ lệ không nhỏ ở bậc tiểu học. Đây là vấn đề đang được các nhà giáo dục và xã hội quan tâm.
Một lý do quan trọng nữa khiến tôi chọn đề tài này là do học sinh tôi đang trực tiếp giảng dạy còn nhiều em viết chữ xấu, không đúng mẫu , trình bày bẩn, cẩu thả.
Làm sao giúp học sinh viết đúng mẫu,viết đẹp và đạt chuẩn làm cho tôI phải trăn trở, suy nghĩ. Điều đó đã thôi thúc tôi chọn nghiên cứu đề tài : “Những biện pháp rèn kĩ năng viết chữ cho học sinh lớp 2”.
II. Mục đích.
Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài, tôi nhằm tìm ra những giải pháp tích cực để giúp học sinh tiểu học nói chung, học sinh lớp 2 của mình nói riêng viết đúng mẫu ,đạt chuẩn.
III. Nhiệm vụ , đối tượng nghiên cứu:
1.Nhiệm vụ:
- Đối chiếu giữa lí thuyết và thực tiển, hệ thống hoá những vấn đề lí luận có liên quan đến đề tài, những yêu cầu của việc dạy chữ với thực tế dạy học ở lớp
- Phân tích nguyên nhân của việc viết chưa đạt chuẩn.
- Bước đầu đưa ra một số biện pháp khắc phục cụ thể.
2. Đối tượng:
Học sinh lớp 2A tôi đang trực tiếp giảng dạy ở năm học 2009-2010 để làm đối tượng nghiên cứu được thuận tiện hơn .
IV. Phương pháp:
1 Phương pháp nghiên cứu lí luận:
Đọc và nghiên cứu tài liệu, sách báo,các chuyên sang của ngành có liên quan đến vấn đề rèn chữ cho học sinh tiểu học.Dự nghiêm túc các lớp tập huấn do ngành tổ chức.Dự giờ thăm lớp,trao dổi kinh nghiệm cùng các đồng nghiệp
2. .Phương pháp nêu gương :
Giáo viên phải rèn chữ viết đúng mẫu,đẹp và trình bày cẩn thận ở mỗi giờ lên lớp để các em noi theo. Giữ lại các bài viết đẹp trong các lần thi Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp của học sinh các năm học trước để giới thiệu cho các em xem.
3.Phương pháp luyện tập –Thực hành
4. Phương pháp điều tra, khảo sát, thu thập số liệu
5. Phương pháp thống kê.
B. Nội dung đề tài
I. Cơ sở lí luận :
-Vấn đề rèn chữ viết đúng mẫu, đẹp cho học sinh tiểu học hiện nay là vấn đề không chỉ giáo viên và ngành giáo dục quan tâm, mà toàn xã