Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Thực hành.Vẽ cắt Quần âu nữ cạp chun

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ngoc Diep
  Ngày gửi: 07h:50' 06-12-2011
  Dung lượng: 7.0 MB
  Số lượt tải: 688
  Số lượt thích: 0 người

  Nghề cắt may:
  Bài Thực hành:
  VẼ, CẮT QUẦN ÂU NỮ CẠP CHUN
  Trung tâm KTTH-HN-DN Hải Dương
  Quần âu nữ
  (ống thụng, cạp chun)
  Mục tiêu
  Bµi 12. Thùc hµnh vÏ , c¾t trªn giÊy
  QUÇN ¢U N÷ C¹P CHUN (tØ lÖ 1 : 1)
  1. Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ vẽ.
  Giấy vẽ (Ao), thước gỗ, phấn vẽ.
  ĐỌC BẢN VẼ QUẦN ÂU NỮ CẠP CHUN
  VẬT LIỆU VÀ DỤNG CỤ
  VẢI
  PHỤ LIỆU
  Giấy vẽ : 1 tờ giấy Aõ
  MÁY MAY

  Thực hành: VẼ, CẮT QUẦN ÂU NỮ CẠP CHUN
  Trình tự thực hành:
  1.Tính kích thước thiết kế
  2.Gấp vải
  3.Vẽ các đường thiết kế
  4.Cắt thân trước

  Thực hành: VẼ, CẮT THÂN TRƯỚC QUẦN ÂU NỮ CẠP CHUN
  1.Tính kích thước thiết kế:
  Bảng hệ thống công thức thiết kế thân trước:
  Da = 95; Ve = 68; Vm = 88; Rô = 20


  Thực hành: VẼ, CẮT THÂN SAU QUẦN ÂU NỮ CẠP CHUN
  1.Tính kích thước thiết kế:
  Bảng hệ thống công thức thiết kế thân trước:
  Da = 95; Ve = 68; Vm = 88; Rô = 20

  Số đo mẫu:
  Dq = 95 cm; Ve = 68 cm; Hg = 49 cm; Vm = 88cm; Rô = 20 cm
  Cách vẽ và cắt thân trước
  1. Xếp vải
  Gấp 2 mép biên vải trùng nhau, mặt trái ra ngoài.
  Biên vải ở phía trong người cắt
  Phía tay phải vẽ cạp , phía tay trái vẽ gấu .
  Mép biên vải
  phương pháp thiết kế
  2. Cách vẽ
  Vẽ đường cận biên song song và cách biên vải 2cm.
  2cm
  7cm
  . x
  Dq = 95cm
  Hd = 27cm
  Hg = 49 cm
  . b
  . c
  Hạ gối AC = số đo = 49 cm
  Xác định điểm A trên đường cận biên cách đầu vải 2cm (nếu cạp rời),
  Dq AX = Số đo = 95 cm
  Hạ đáy AB = 1/4 Vm + 5 = 88/4 + 5 = 27 cm
  Từ A, B, C, X kẻ các đường ngang vuông góc với AX.
  Đường cận biên
  . A
  7cm (nếu may cạp liền).
  a, Vẽ đường li chính
  Ngang đáy BB1 = 1/4Vm + 1/10Vm = 88/4 + 88/10 = 30,8 cm.
  Đường li chính bao giờ cũng nằm giữa ngang đáy, ngang gối và ngang ống quần.
  O là điểm giữa của BB1.
  . x
  . b
  . c
  . A
  . b1
  Ngang đáy = 30,8cm
  . o
  . o1
  . o2
  . o3
  Đường li chính
  Từ O kẻ đường song song với AX, cắt ngang gối tại O2 , ngang gấu tại O3 , ngang cạp tại O1
  O1OO2O3 là đường li chính.
  b, Vẽ cạp quần
  Rộng cạp AA1 = 1/4Vm + 2 = 88/4 + 2 = 24cm.
  Rộng cạp = 24cm
  . x
  . b
  . c
  . A
  . b1
  . o
  . o1
  . o2
  . o3
  . A1
  Đường cạp quần
  AA1 là đường cạp quần
  c, Vẽ đáy quần
  Vào đáy B1B2 = 1/20Vm = 88/20 = 4,4cm.
  Nối KB1, I là điểm giữa. Nối IB2.
  Nối A1B2; B2K = 1/3 A1B2.
  Vẽ vòng đáy từ A1 đến K vòng qua 1/3IB2 đến B1.
  . K
  . x
  . b
  . c
  . A
  . b1
  . o
  . o1
  . o2
  . o3
  . A1
  B2.
  4,4cm
  . i
  d, Vẽ ống quần
  Từ O3 lấy ra 2 bên một khoảng bằng Rô/2 - 1 = 20/ 2 - 1 = 9 cm. có điểm X1 và X2.
  Từ O2 (ngang gối) lấy ra 2 bên một khoảng bằng 1/2 ngang đáy BB1 trừ 2cm = 30,8/ 2 - 2 = 15,5 - 2 cm = 13,5 cm. có điểm C1 và C2.
  Vẽ đường dọc quần: Từ A qua điểm B đến C1 và kết thúc là X1.
  Vẽ đường giàng quần: từ B1 cong nhẹ xuống C2 và nối thẳng xuống X2
  Vẽ gấu quần: Nối X1X2.
  . K
  . x
  . b
  . c
  . A
  . o
  . o1
  . o2
  . o3
  . A2
  B2.
  . i
  . b1
  . c2
  . c1
  . x2
  . x1
  11,5cm
  9 cm
  . K
  . x
  . b
  . c
  . A
  . o
  . o1
  . o2
  . o3
  . A2
  B2.
  . i
  . b1
  . c2
  . c1
  . x2
  . x1
  3, Cách cắt
  Đường dọc, đường giàng chừa 1 đến 1,5 cm đường may.
  Kiểm tra lại kích thước các chi tiết trước khi cắt
  Cửa quần: cắt ngoài bản nẹp 0,6cm.
  Gấu chừa từ 3 đến 4 cm.
  Cạp quần (rời), đáy quần chừa 1cm; cạp liền: 7cm.
  1,5cm
  7cm
  4cm
  1,5cm
  1,5cm
  * Cách cắt:
  - Đường dọc quần, giàng quần chừa 1 đến 1,5cm.
  - Cạp quần (rời), đáy quần chừa 1cm; cạp liền: 7cm.
  - Ống (gấu) chừa từ 3 cm đến 4 cm.
  . K
  . A1
  . b
  . o
  . o2
  . o3
  B2.
  . i
  . b1
  . c2
  . c1
  . x2
  . x1
  . A
  Số đo mẫu:
  Dq = 95 cm; Ve = 68 cm; Hg = 49 cm; Vm = 88cm; Rô = 20 cm
  Cách vẽ và cắt thân sau
  1. Xếp vải
  Đặt thân trước lên phần vải còn lại để
  cắt thân sau.
  (chú ý đặt thẳng canh sợi vải) .
  phương pháp thiết kế
  . o
  . o1
  . o2
  . o3
  - Bước 1: Sang du và vẽ cc ng ngang cp, ngang y, ngang ng v ngang gu. H y thn sau = 1/4 Vm + 6 = 28, kẻ đường ngang đáy
  - Bước 2: vẽ đường li chính
  + Xc nh ng li chnh t thn tríc sang.
  7cm
  2, Cách vẽ
  . o
  . o1
  . o2
  . o3
  2, Cách vẽ
  . b
  . A
  . c1
  . x1
  - Bước 1: Sang du và vẽ cc ng ngang cp, ngang y, ngang ng v ngang gu. H y thn sau = 1/4 Vm + 6 = 28, kẻ đường ngang đáy
  - Bước 2: vẽ đường li chính
  + Xc nh ng li chnh t thn tríc sang.
  - Bước 3: Đánh dấu lên trên đường ngang kích thước của thân trước.
  . b1
  . c2
  . x2
  . b
  . A
  . o
  . o1
  . o2
  . o3
  . c1
  . x1
  O1A ( Thân sau ) = O1A ( thân trước) + 2 = 17,4 cm
  * Vẽ dọc quần
  OB ( Thân sau) = OB ( thân trước) + 2 = 17,4 cm
  O3 X1 Thân sau = O3 X1 ( thân trước ) + 2 = 11 cm
  O2 C1 Thân sau = O2C1 ( Thân trước) + 2 = 15,4 cm
  Vẽ dọc quần từ A, B, C1, X1
  2, Cách vẽ
  . b
  . A
  . o
  . o1
  . o2
  . o3
  . b1
  . c2
  . c1
  . x2
  . x1
  2, Cách vẽ
  OB1 thân sau = OB1 (thân trước) + 3 = 18,4
  * Vẽ giàng quần
  O2C2 thân sau = O2C2 (thân trước) + 2 = 15,4
  Vẽ giàng quần: từ B1, đến C2, kết thúc X2
  O3X2 thân sau = O3X2 ( thân trước ) + 2 = 11
  b, Vẽ cạp quần
  Ngang cạp AA1 = 1/4Vm + 1 = 88/4 + 1 = 23cm.
  Rộng cạp = 23 cm
  . b
  . A
  . b1
  . o
  . o1
  . o2
  . o3
  . A1
  Đường cạp quần
  AA1 là đường cạp quần
  . x2
  . x1
  . c1
  . c2
  c, Vẽ đáy quần thân sau
  Vào đáy B1B2 = 1/10Vm + 1 = 88/10 + 1 = 9,8cm.
  Nối KB1, I là điểm giữa. Nối IB2.
  Nối A1B2; B2K = 1/3 A1B2.
  Vẽ vòng đáy đi từ A1 đến K vòng qua 1/2 IB2 đến B1.
  . K
  . x
  . b
  . c
  . A
  . b1
  . o3
  . A1
  B2.
  9,8cm
  . i
  . b
  . o
  . o1
  . o2
  . c2
  . c1
  . x2
  . x1
  . K
  . x
  . b
  . c
  . A
  . o
  . o1
  . o2
  . o3
  . A2
  B2.
  . i
  . b1
  . c2
  . c1
  . x2
  . x1
  1,5cm
  7cm
  4cm
  1,5cm
  1,5cm
  3, Cách cắt
  Đường dọc, đường giàng chừa 1 đến 1,5 cm đường may.
  Kiểm tra lại kích thước các chi tiết trước khi cắt
  Cửa quần: cắt ngoài bản nẹp 0,6cm.
  Gấu chừa từ 3 đến 4 cm.
  Cạp quần (rời), đáy quần chừa 1cm; cạp liền: 7cm.
  * Cách cắt:
  - Đường dọc quần, giàng quần chừa 1 đến 1,5cm.
  - Cạp quần (rời), đáy quần chừa 1cm; cạp liền: 7cm.
  - Ống (gấu) chừa từ 3 cm đến 4 cm.
  . K
  . A1
  . b
  . o
  . o2
  . o3
  B2.
  . i
  . b1
  . c2
  . c1
  . x2
  . x1
  . A
  . O
  . O1
  . O2
  . O3
  . B
  . B2
  . C2
  C1.
  . X2
  . X1
  . A1
  i .
  . K
  . b1
  Yêu cầu kĩ thuật
  Kích thước : Đảm bảo chính xác các kích thước thiết kế và khoảng cách gia đường may.
  Đường nét : Đường vẽ chính xác, sắc nét, suôn đều.
  Đường cắt : Cách đều đường bao sản phẩm, mép cắt trơn đều.
  Vệ sinh sản phẩm : Sản phẩm cắt sạch sẽ, không nhàu nát.
  HƯỚNG DẪN KẾT THÚC
  Học sinh tự đánh giá sản phẩm của mình.
  Học sinh đánh giá sản phẩm của bạn.
  Giáo viên nhận xét chung, cho học sinh quan sát một số sản phẩm đạt yêu cầu và chưa đạt yêu cầu.
  Dặn dò học sinh:
  Đọc bài 15 - Cắt may quần âu nữ cạp chun.
  Chuẩn bị vải đủ may quần âu nữ cạp chun.
  Vắt sổ mép vải quần đã cắt trước khi may.
  Kim, chỉ, thước, kéo, phấn may...
  THE END
  Chúc các em học tốt
  Chúc các thầy cô mạnh khoẻ
  Chúc các em học giỏi
  Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
  Chúc các em luyện tập tay nghề tốt, đạt kết quả cao!
  Trung tâm KTTH-HN-DN Hải Dương
  No_avatarf

  Dài: 90

  bụng: 72

  Đùi: 50

  Gối 36

  ống 20

   
  Gửi ý kiến