Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Loan
  Ngày gửi: 22h:41' 06-12-2011
  Dung lượng: 651.5 KB
  Số lượt tải: 53
  Số lượt thích: 0 người
  1
  Môn: Hóa học 9
  2
  3) Zn + CuCl2
  2) Cu + HCl
  1) Mg + HCl
  Hồn thnh cc phuong trình hĩa h?c sau :
  .
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  4) Cu + ZnCl2
  2
  MgCl2 + H2
  X
  ZnCl2 + Cu
  X
  3
  DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI

  Tiết 2 3
  4
  I - DY HO?T D?NG HỐ H?C C?A KIM LO?I DU?C XY D?NG NHU TH? NO ?
  5
  Đinh sắt
  Dây đồng
  dd CuSO4
  dd FeSO4
  1. Thí nghiệm 1:
  6
  Đinh sắt(Fe)
  + dd CuSO4
  Dây đồng (Cu)
  + dd FeSO4
  Có chất rắn màu đỏ bám ngoài đinh sắt
  Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
  Không có hiện tượng xảy ra
  1.Thí nghiệm 1:
  Báo cáo kết quả
  I.Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng như thế nào ?
  Fe hoạt động hóa học mạnh hơn Cu
  TIẾT 23. DÃY HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI
  Ta xếp: Fe, Cu
  7
  + CuSO4
  Fe
  , Cu
  Cu
  + FeSO4
  Sắt hoạt động hóa học mạnh hơn đồng
  Kết luận :
  So sánh độ hoạt động hoá học của sắt và đồng?
  8
  2 .Thí nghiệm 2 :
  9
  Dây bạc
  dd CuSO4
  10
  Dây đồng(Cu)
  + dd AgNO3
  Dây bạc (Ag)
  + dd CuSO4
  Có chất rắn màu xám bám ngoài dây đồng
  Cu + 2AgNO3→ Cu(NO3 )2 + 2Ag

  Không có hiện tượng xảy ra
  I.Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng như thế nào ?

  TIẾT 23. DÃY HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI

  11
  Đồng hoạt động hóa học mạnh hơn Bạc
  Cu
  Cu(NO3)2
  + AgNO3
  Ag
  + CuSO4
  Cu
  , Ag
  Kết luận :
  So sánh độ hoạt động hoá học của đồng và bạc?
  2
  2
  12
  Đinh sắt
  Dây đồng
  Dung dich HCl
  3. Thí nghiệm 3:
  13
  Đinh sắt (Fe)
  + dd HCl
  Dây đồng (Cu) + dd HCl
  Có bọt khí thoát ra,
  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
  Không có hiện tượng xảy ra .
  Báo cáo kết quả
  I.Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng như thế nào ?

  TIẾT 23. DÃY HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI
  14
  Sắt đẩy được hiđrô ra khỏi dd axit, đồng không đẩy được hiđrô ra khỏi dd axit.
  Fe
  FeCl2
  2
  Cu
  + HCl
  Fe, H, Cu.
  Kết luận :
  Nhận xét khả năng phản ứng của sắt và đồng với dd HCl ?
  + HCl
  15
  4. Thí nghiệm 4 :
  16
  17
  I.Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng như thế nào ?
  4.Thí nghiệm 4:
  Na hoạt động hóa học mạnh hơn Fe
  Không hiện tượng gì xảy ra
  Mẩu Na tan dần, dung dịch có màu đỏ
  2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
  TIẾT 23. DÃY HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI
  Ta xếp: Na, Fe
  18
  Natri hoạt động hóa học mạnh hơn sắt.
  Na
  NaOH
  + H2 O
  2
  2
  2
  Fe
  + H2O
  Na, Fe
  Kết luận :
  So sánh độ hoạt động hoá học của Natri và sắt ?
  19
  Na, Fe, (H) Cu,Ag.
  Em hãy sắp xếp các kim loại: Fe, Cu, Ag, Na theo mức độ HĐHH giảm dần?

   Cu hoạt động hóa học mạnh hơn Ag Ta xếp: Cu , Ag
  Thí nghiệm 2:
  Thí nghiệm 3:
  Fe đẩy được Hiđro ra khỏi dd axit, Cu không đẩy được Hiđro ra khỏi dd axit .
  Ta xếp: Fe , (H) ,Cu
  Fe hoạt động hóa học mạnh hơn Cu Ta xếp: Fe, Cu
  Thí nghiệm 1:
  Thí nghiệm 4:
  Na hoạt động hóa học mạnh hơn Fe Ta xếp: Na, Fe
  I.Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng như thế nào ?
  TIẾT 23. DÃY HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI
  Thứ tự các kim loại theo mứcHĐHH giảm dần:
  20
  Bằng các thí nghiệm khác nhau như :
  Zn + CuSO4 ZnSO4 + Cu

  Mg + 2 AgNO3 Mg (NO3)2 + 2 Ag

  Mg hoạt động hóa học mạnh hơn Ag
  Zn hoạt động hóa học mạnh hơn Cu
  21
  * Dãy hoạt động hóa học của một số kim loại :
  K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au
  22
  II – DÃY HOẠT ĐỘNG HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI CÓ Ý NGHĨA NHƯ THẾ NÀO ?
  1. Mức độ hoạt động hóa học của các kim loại giảm dần từ trái qua phải
  2. Kim loại ở vị trí nào phản ứng với nước ở nhiệt độ thường ?
  2. Kim loại đứng trước Mg phản ứng với nước ở điều kiện thường tạo thành kiềm và giải phóng khí H2
  3. Kim loại ở vị trí nào phản ứng với dung dịch axit giải phóng khí H2 ?
  3. Kim loại đứng trước H phản ứng với một số dung dịch axit (HCl, H2SO4 loãng … ) giải phóng khí H 2
  4. Kim loại ở vị trí nào đẩy được kim loại khác ra khỏi dung dịch muối ?
  4. Kim loại đứng trước ( trừ Na , K … ) đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối.
  1. Các kim loại được sắp xếp như thế nào trong dãy hoạt động hóa học ?
  23
  I.Dãy hoạt động hóa học của kim loại
  II. Ý nghĩa của dãy hoạt động hóa học của kim loại
  K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au
  Nội Dung bài học
  K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au
  Độ HĐHH của các kim loại giảm dần
  T/d với nước Kiềm + H2
  T/d với 1 số dd axit
  Muối + H2
  Kim loại đứng trước đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dd muối
  24
  Bài tập 1 (trang 54 - SGK)
  Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hóa học tăng dần ?
  Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe
  Câu trả lời đúng :
  C
  K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe
  Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn
  Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K
  Mg, K, Cu, Al, Fe
  CỦNG CỐ
  25
  Bài tập 2 ( trang 54 - SGK)
  Dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất là CuSO4. Dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch ZnSO4 ? Hãy giải thích và viết phương trình hoá học ?
  Mg
  Câu trả lời đúng:
  b
  Fe
  Zn
  Cu
  Dùng kim loại Zn, Zn đẩy Cu ra khỏi dd muối CuSO4 tạo thành Cu rắn, tách Cu rắn ra khỏi dung dịch ta thu được dung dịch ZnSO4 tinh khiết.
  Phương trình hoá học :
  Zn
  ZnSO4
  + CuSO4
  + Cu
   
  Gửi ý kiến