Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 19: Vẽ tranh đề tài Ngày tết,lễ hội và mùa xuân

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hồ Duy Hoàng
  Ngày gửi: 21h:05' 26-12-2011
  Dung lượng: 41.9 MB
  Số lượt tải: 120
  Số lượt thích: 0 người
  KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ
  PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TX THỦ DẦU MỘT
  TRƯỜNG TH HÒA PHÚ
  MĨ THUẬT LỚP 2
  GV: Hồ Duy Hoàng 01635866127
  Thứ sáu, ngày 2 tháng 12 năm 2011
  Mỹ thuật

  KIỂM TRA ĐỒ DÙNG HỌC TẬP
  VỞ TẬP VẼ
  BÚT CHÌ
  TẨY, MÀU VẼ
  KHỞI ĐỘNG:
  Thứ sáu, ngày 2 tháng 12 năm 2011
  Mỹ thuật

  1
  2
  3
  4
  1.Ngày tết Âm lịch ở chúng ta còn gọi là tết gì?
  Tết Nguyên Đán
  3.Rước đèn ông sao là biểu tượng cho lễ hội gì ở Việt Nam?
  ?. 12 giờ đêm 30 tết âm lịch chúng ta thường đón gì?
  Đón giao thừa.
  Lễ hội Trung Thu
  4.Bức tranh vẽ về dề tài gì?
  Đề tài Ngày Tết
  Thứ sáu, ngày 2 tháng 12 năm 2011
  Mỹ thuật

  LỚP: 5
  Bài 19: Vẽ tranh
  ĐỀ TÀI NGÀY TẾT,LỄ HỘI VÀ XUÂN
  Hình 1 vẽ về đề tài gì?
  Ngày Tết
  Hình 2 vẽ về đề tài gì?
  Lễ Hội
  Thứ sáu, ngày 2 tháng 12 năm 2011
  Mỹ thuật

  Bài 19: Vẽ tranh
  ĐỀ TÀI NGÀY TẾT,LỄ HỘI VÀ MÙA XUÂN
  1.Tìm và chọn nội dung đề tài
  Thứ bảy, ngày 7 tháng 1 năm 2012
  Mỹ thuật

  -Trong tranh cú nh?ng hỡnh ?nh gỡ?
  -Hỡnh ?nh no l chớnh?
  - ?nh no l ph? Hỡnh?
  -B?c tranh cú mu s?c nhu th? no?
  - Em c?m nh?n th?y khụng khớ t?t trong trong b?c tranh cú vui khụng?
  1.Tìm và chọn nội dung đề tài
  ĐỀ TÀI NGÀY TẾT,LỄ HỘI VÀ MÙA XUÂN
  Bài 19: Vẽ tranh
  1.Tìm và chọn nội dung đề tài
  1.Tìm và chọn nội dung đề tài
  . Lễ hội thường có những hoạt động gì?
  . Miêu tả không khí của lễ hội?
  . Hãy kể tên một số lễ hội mà em biết?

  1.Tìm và chọn nội dung đề tài
  Phần lễ: Có rước tượng, cúng tế, dâng hương hoa, quả…
  Phần hội: có những trò chơi dân gian như hát quan họ, đua thuyền, chọi gà, đấu vật, đánh đu…
  Không khí của lễ hội rất tưng bừng náo nhiệt, cờ hoa sằc sỡ…
  1.Tìm và chọn nội dung đề tài
  -Lễ hội ở miền bắc.
  -Lễ hội ở miền nam.
  -Lễ hội ở Tây Nguyên


  .Để vẽ được một bức tranh về đề tai ngày tết,lễ hội và mùa xuân thì chúng ta phai trải qua mấy bước? Hãy nêu các bước vẽ?

  1.Tìm và chọn nội dung đề tài:
  Thứ sáu, ngày 2 tháng 12 năm 2011
  Mỹ thuật

  2.Cách vẽ:
  .4 bước
  _Bước 1: Tìm nội dung cho đề tài.
  _Bước 2: Tìm bố cục – Vẽ phác các mảng chính,phụ.
  _Bước 3: Vẽ phác hình ảnh chính phụ vào các mảng.
  _Bước 4: Chỉnh hình và tô màu theo ý thích.
  Bài 19: Vẽ tranh
  ĐỀ TÀI NGÀY TẾT,LỄ HỘI VÀ MÙA XUÂN

  .Bước 1: Tìm nội dung cho đề tài.
  .Bước 2:
  Tìm bố cục – Vẽ phác các mảng chính,phụ.
  2.Cách vẽ:
  .Bước 3:Vẽ phác hình ảnh chính phụ vào các mảng

  .Bước 1: Tìm nội dung cho đề tài.
  .Bước 2: Tìm bố cục–Vẽ phác các mảng chính,phụ
  2.Cách vẽ:
  2. Cách vẽ:

  .Bước 1: Tìm nội dung cho đề tài.
  .Bước 2: Tìm bố cục–Vẽ phác các mảng chính,phụ.
  .Bước 3: Vẽ phác hình ảnh chính phụ vào các mảng.
  .Bước 4: Chỉnh hình và tô màu theo ý thích.
  1. Hình thức chơi:
  CHIA LỚP THÀNH 2 NHÓM CÙNG THAM GIA TRÒ CHƠI
  THỜI GIAN THỰC HỊÊN 1 PHÚT
  2. Thể lệ trò chơi:
  Mçi nhãm s¾p xÕp c¸c b­íc VẼ.Nhãm 1 s¾p xÕp c¸c b­íc b»ng HÌNH,NHÓM 2 s¾p xÕp c¸c b­íc vÏ b»ng chỬ t­¬ng øng
  Mỗi nhóm cử 1 người lên bảng dÓ thùc hiÖn
  Nhóm nào nhanh nhÊt xÏ th¾ng
  2.Cách vẽ:
  TRÒ CHƠI: AI NHANH HƠN AI
  Thời gian bắt đầu!
  Th?c hnh
  Vẽ tranh đề tài ngày tết hoạc lễ hội
  Thứ sáu, ngày 2 tháng 12 năm 2011
  Mỹ thuật

  1.Tìm và chọn nội dung đề tài:
  2. Cách vẽ:
  3. Thực hành:
  . Em hãy vẽ một bức tranh về đề tài ngày tết,lễ hội và mùa xuân.
  KẾT THÚC GiỜ VẼ
  Bài 19: Vẽ tranh
  ĐỀ TÀI NGÀY TẾT,LỄ HỘI VÀ MÙA XUÂN
  Thứ sáu, ngày 2 tháng 12 năm 2011
  Mỹ thuật

  1.Tìm và chọn nội dung đề tài:
  2. Cách vẽ:
  3. Thực hành:
  4.Nhận xét, đánh giá:
  TRÌNH BÀY SẢN PHẨM
  Bài 19: Vẽ tranh
  ĐỀ TÀI NGÀY TẾT,LỄ HỘI VÀ MÙA XUÂN
  4.Nhận xét, đánh giá:

  Các tiêu chí đánh giá bài vẽ:
  Các bài có vẽ đúng đề tài được học không?
  Hình vẽ có rõ ràng không?
  Màu sắc có hài hoà?
  Hình ảnh trong tranh có sinh động không?
  Có sáng tạo riêng trong bài vẽ chưa?
  Cũng cố: Lễ hội là một phần quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt, là một nét đẹp trong kho tàng văn học của nhân loại. Chúng ta nên giữ gìn, bảo tồn và phát huy những truyền thống tèt đẹp ấy; đÓ nã lu«n ph¸t triÓn ë tÇm cao míi, xøng ®¸ng víi những gi mµ cha «ng ta ®· s¸ng lËp vµ gìn giữ cho ®Õn ngµy nay.
  Là người con của dân tộc Việt Nam, chúng ta h·y ®ãng gãp søc lùc nhá bÐ cña minh vµo sù nghiÖp chung trong c«ng cuéc b¶o tån vµ ph¸t huy nÒn Văn ho¸ truyÒn thèng cña ®Êt n­íc. X©y dùng nÒn văn ho¸ ViÖt Nam “Tiªn tiÕn ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc” ngang tÇm trong khu vùc vµ thÕ giíi.
  Dặn dò
  Vẽ trang trí hinh tròn
  *Chuẩn bị bài sau
  BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC
  KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ SỨC KHOẺ
  CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI.
  -Hồ Duy Hoàng
  -Quảng Bình à quê tui đó
  -Hiện tui đang sống và làm việc tại Bình Dương
  .mail: Hoduyhoang2011@gmail.com
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓