bài 31 : thụ tinh kết hạt và tạo quả


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Trang
Ngày gửi: 16h:16' 06-01-2012
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 361
Số lượt thích: 0 người
THCS PHẠM ĐÌNH HỔ QUẬN 6
SINH HỌC 6
KIỂM TRA BÀI CŨ:
1/ Thụ phấn là gì? Phân biệt hoa tự thụ phấn với hoa giao phấn?
2/ Nêu những đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ. ( Kể tên 2 loại hoa thụ phấn nhờ sâu bọ)
3/ Nêu những đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió? ( Kể tên 2 loại hoa thụ phấn nhờ gió)
Sự thụ phấn
Bài 31:
THỤ TINH, KẾT HẠT VÀ TẠO QUẢ
I/ Hiện tượng nảy mầm của hạt phấn:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bao phấn
Hạt phấn
Hạt phấn nảy mầm
Tế bào sinh dục đực
Đầu nhụy
Ống phấn
Vòi nhụy
Bầu nhụy
noãn
H.31.1. Thụ phấn và thụ tinh.
noãn
Bài 31:
THỤ TINH, KẾT HẠT VÀ TẠO QUẢ
I/ Hiện tượng nảy mầm của hạt phấn:
- Sau khi thụ phấn, hạt phấn hút chất nhày ở đầu nhụy và nảy mầm thành ống phấn.
- Tế bào sinh dục đực được chuyển đến phần đầu của ống phấn.
II/ Thụ tinh:
10
Bao phấn
Hạt phấn
Hạt phấn nảy mầm
Tế bào sinh dục đực
Đầu nhụy
Ống phấn
Vòi nhụy
Bầu nhụy
noãn
Tế bào sinh dục cái
H.31.1. Thụ phấn và thụ tinh.
noãn
Bài 31:
THỤ TINH, KẾT HẠT VÀ TẠO QUẢ
I/ Hiện tượng nảy mầm của hạt phấn:
II/ Thụ tinh:
- Thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực( tinh trùng) của hạt phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái ( trứng) có trong noãn tạo thành hợp tử.
- Sinh sản có hiện tượng thụ tinh là sinh sản hữu tính.
III/ Kết hạt và tạo quả: Sau khi thụ tinh:
- Hợp tử phát triển thành phôi hạt.
- Noãn phát triển thành hạt có chứa phôi ( vỏ noãn thành vỏ hạt, phần còn lại chứa chất dự trữ cho hạt ).
- Bầu nhụy  quả.
CỦNG CỐ KIẾN THỨC:
1/ Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh. Thụ phấn có quan hệ gì với thụ tinh?
2/ Quả, hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành? Em có biết những cây nào khi quả đã hình thành vẫn còn giữ lại một bộ phận của hoa? Tên của bộ phận đó?
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
HỌC BÀI
XEM TRƯỚC BÀI 32 ( QUAN SÁT H.32.1  THỬ PHÂN LOẠI CÁC QUẢ)