Bài 37: Thực hành phân tích một khẩu phần cho trước


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tiến Đạt
Ngày gửi: 14h:59' 11-01-2012
Dung lượng: 155.0 KB
Số lượt tải: 1324
Số lượt thích: 3 người (Hà Thúc Đăng Khoa, Vũ Liễu, Lê Minh Duy)
BÀI 37 THỰC HÀNH: PHÂN TÍCH MỘT KHẨU PHẦN ĂN CHO TRƯỚC
I/ Mục tiêu:
- Nắm được các bước tiến hành lập khẩu phần
- Dựa trên một khẩu phần mẫu trong bài, tính lượng calo cung cấp cho cơ thể, điền số liệu vào bảng 37- 3 để xác định mức đáp ứng nhu cầu của cơ thể
- Biết tự xây dựng một khẩu phần hợp lí cho bản thân
II/ Nội dung và cách tiến hành:
* Lập khẩu phần ăn cho một người cần tiến hành theo các bước sau:
+ Bước 1: Kẻ bảng tính toán theo mẫu bảng 37-1
+ Bước 2: Điền tên thực phẩm. Điền số lượng cung cấp vào cột A, Xác định lượng thải bỏ A1 theo bảng “Thành phần giá trị dinh dưỡng của một số thực phẩm Việt Nam” (theo công thức A1 = A x tỉ lệ % thải bỏ) => lượng thực phẩm ăn được (cơ thể hấp thụ được) A2= A- A1
+ Bước 3: Tính giá trị của từng loại thực phẩm (Dựa theo khối lượng hấp thụ được, giá trị dinh dưỡng của từng loại thực phẩm)
+ Bước 4: Cộng các số liệu đã liệt kê, đối chiếu với bảng “Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam” từ đó điều chỉnh chế độ ăn uống cho thích hợp.
Tiến hành phân tích một khẩu phần ăn cho trước
Giả sử khẩu phần của một nữ sinh lớp 8
* Bước 1:
* Bước 2:
* Bước 3:
* Bước 4:
BẢNG ĐÁNH GIÁ
Có nhận xét gì về giá trị dinh dưỡng mang lại từ khẩu phần ăn của bạn nữ sinh trên so với nhu cầu khuyến nghị?
Bản thân bạn nữ sinh trên cần làm gì? Đề xuất ý kiến đối với khẩu phần của bạn nữ sinh trên?
Liên hệ với bản thân qua nội dung bài học?
Câu hỏi thảo luận: