Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  CNTB ĐQ

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Minh Hiển
  Người gửi: Dương Minh Hiển (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:44' 28-01-2012
  Dung lượng: 934.0 KB
  Số lượt tải: 346
  Số lượt thích: 0 người

  chủ nghĩa tư bản độc quyền
  và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước


  Khái quát chung
  I. Chủ nghĩa tư bản độc quyền 1. Nguyên nhân hình thành TBĐQ và bản chất của CNTB độc quyền 2. Đặc điểm kinh tế cơ bản của CNTB độc quyền II. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 1. Nguyên nhân ra đời và bản chất của CNTB độc quyền nhà nước 2. Những biểu hiện chủ yếu của CNTB độc quyền nhà nước III. Những biều hiện mới của CNTB trong giai đoạn hiện nay 1. Những biều hiện mới trong năm đặc điểm của CNTB độc quyền 2. Những biểu hiện mới trong cơ chế điều tiết kinh tế của CNTB độc quyền nhà nước IV. Những thành tựu, giới hạn và xu hướng vận động của CNTB trong giai đoạn hiện nay 1. Những thành tựu CNTB đạt được trong sự vận động đầy mâu thuẫn 2. Giới hạn và hậu quả của chủ nghĩa tư bản 3. Xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản
  Do sự phát triển của LLSX
  dưới tác động của KHKT
  Do cạnh tranh tự do
  Do khủng hoảng kinh tế
  Do các xí nghiệp và công ty
  lớn cạnh tranh vơi nhau khó
  phân thắng bại nên nảy sinh
  xu hướng thoả hiệp hình
  thành các tổ chức độc quyền
  CNTB
  độc quyền
  xuất hiện
  I.Chủ nghĩa tư bản độc quyền 1.Nguyên nhân hình thành CNTB độc quyền
  Tự do
  cạnh tranh
  Tích tụ,
  tập trung
  sản xuất
  Độc
  quyền
  V.I.Lê nin:"Tự do cạnh tranh đẻ ra tập trung sản xuất và sự tập trung sản xuất này khi phát triển đến một mức độ nhất định lại dẫn tới độc quyền."
  FORD company
  HITACHI company
  Xét về bản chất, CNTB độc quyền là
  một nấc thang phát triển mới của CNTB
  Chủ nghĩa tư bản độc quyền là CNTB
  trong đó ở hầu hết các nghành, các lĩnh vực của
  nền kinh tế tồn tại các tổ chứcTBĐQ và chúng
  chi phối sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế.
  2.Đặc điểm kinh tế của CNTB độc quyền
  Đặc điểm 1: Tập trung sản xuất và các tổ chức độc quyền
  Tích tụ,
  tập trung
  sản xuất
  Có ít
  xí nghiệp lớn
  Cạnh tranh
  gay gắt
  Thoả
  hiệp
  Tổ chức
  độc quyền
  Tổ chức độc quyền là liên minh giữa những TB lớn để tập trung vào trong tay một phần lớn (thậm chí toàn bộ) sản phẩm của ngành đó, cho phép liên minh này phát huy ảnh hưởng quyết định đến QTSX và lưu thông của ngành đó
  So sánh mức độ phụ thuộc lẫn nhau giữa các nhà tư bản trong các hình thức độc quyền?
  Các hình thức tổ chức độc quyền
  Ngân hàng
  nhỏ
  Phá sản
  Tổ chức
  độc quyền
  ngân hàng
  Tổ chức
  độc quyền
  công nghiệp
  Tư bản tài chính
  Đặc điểm 2:Tư bản tài chính và bọn đầu sỏ tài chính
  Vai trò mới của ngân hàng
  Vai trò của
  ngân hàng
  Vai trò cũ
  Trung gian trong thanh toán
  và tín dụng
  Thâm nhập vào các tổ chức
  độc quyền để giám sát
  Trực tiếp đầu tư vào công nghiệp
  Vai trò mới
  Sát nhập
  Đặc điểm 3: Xuất khẩu tư bản
  Xuất khẩu TB là XK giá trị ra nước ngoài nhằm mục đích chiếm đoạt giá trị thặng dư và các nguồn lợi khác ở các nước NK TB.
  Hình thức
  xuất khẩu
  tư bản
  Đầu tư
  trực tiếp
  Đầu tư
  gián tiếp
  Mục
  tiêu
  Kinh
  tế
  Chính
  trị
  2.Tại sao nói xuất khẩu tư bản là một tất yếu khách quan ?
  1.Tại sao nói xuất khẩu tư bản là XK TB "thừa tương đối" ?
  3.Tại sao nói XKTB là sự ăn bám bình phương của CNTB?
  Đặc điểm 4: Sự phân chia thế giới về kinh tế giữa các
  liên minh độc quyền quốc tế
  Tích tụ,
  tập trung
  tư bản
  Các
  tổ chức
  độc quyền
  Xuất khẩu
  tư bản
  Hình thành tổ
  chức độc quyền
  quốc tế
  Tại sao sự mở rộng xuất khẩu tư bản tất yếu dẫn đến sự phân
  chia thế giới về kinh tế giữa các tổ chức độc quyền?
  Hãy nêu dẫn chứng về sự phân chia không đều về thị trường
  và lãnh thổ giữa các nước tư bản vào cuối thế kỷ 19?
  Đặc điểm 5:Sự phân chia lại thế giới về lãnh thổ giữa
  các cường quốc đế quốc
  Sự
  phát triển
  không đều
  về kinh tế
  Sự
  phát triển
  không đều
  về chính trị ,
  quân sự
  Xung đột
  về quân sự
  để
  phân chia
  lãnh thổ
  Chiến tranh
  thế giới
  Trong năm đặc điểm kinh tế của CNTB độc quyền thì đặc điểm nào là quan trọng nhất?Vì sao?
  Tại sao nói còn chủ nghĩa tư bản thì còn có nguy cơ xảy ra chiến tranh thế giới?
  LLSX
  phát triển
  PCLĐ,
  KH-KT
  phát triển
  Mâu thuẫn
  giai cấp
  TS và VS
  Tích tụ và
  tập trung
  TB cao
  QHSX phù hợp
  Cơ cấu
  kinh tế mới
  Xoa dịu mâu
  thuẫn giai cấp,
  mâu thuẫn XH

  Mâu thuẫn giữa
  các tổ chức ĐQ quốc tế

  CNTB
  độc
  quyền
  nhà
  nước
  II.Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
  1.Nguyên nhân ra đời và bản chất của CNTB ĐQNN
  Sự
  can thiệp
  của NN
  tư sản
  Xu hướng
  quốc tế hoá

  Mâu thuẫn giữa các tổ
  chức ĐQ, giữa TBĐQ
  với DN vừa và nhỏ

  Tổ chức
  độc quyền
  tư nhân
  Nhà nước
  tư sản
  CNTB
  độc quyền
  nhà nước
  Phục vụ lợi ích
  của các tổ chức
  độc quyền
  Giải quyết
  mâu thuẫn
  của CNTB
  Bản chất của CNTB độc quyền nhà nước
  CNTB độc quyền nhà nước không phải là một chế độ kinh tế mới so với
  CNTB, lại càng không phải là chế độ tư bản mới so với CNTB độc
  quyền. CNTB độc quyền nhà nước chỉ là CNTB độc quyền có sự can
  thiệp, điều tiết của nhà nước về kinh tế, là sự kết hợp sức mạnh của
  TB độc quyền với sức mạnh của nhà nước về kinh tế
  CNTB độc quyền nhà nước là chính sách kinh tế hay là
  một hình thức biến dạng của QHSX TBCN?
  2.Những hình thức biểu hiện chủ yếu của CNTB độc quyền NN
  Hình thnh và
  phát triển
  sở hữu
  Nh nước
  Xây dựng DNNN bằng
  vốn ngân sách
  Chính sách
  và công
  cụ vĩ mô
  Tài chính
  Tiền tệ
  Đối ngoại
  DNNN
  Kế hoạch

  Đảng phái
  tư sản
  Hội chủ
  xí nghiệp
  Bộ máy nhà nước tư sản
  Điều tiết
  kinh tế của
  nhà nước
  tư sản
  Kết hợp về
  nhân sự
  Quốc hữu hoá các XNTN
  bằng cách mua lại
  Nhà nước mua cổ
  phần của các DNTN
  Mở rộng DNNN bằng vốn
  tích luỹ của các DNTN
  Tại sao nói CNTB độc quyền nhà nước là nấc thang tột cùng của CNTB?
  III.Những biểu hiện mới của CNTB ngày nay
  1.Những biểu hiện mới của CNTB độc quyền
  a.Tập trung sản xuất và hình thức độc quyền mới:
  Sự xuất hiện các công ty độc quyền xuyên quốc gia và sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
  Sự liên kết theo dọc và chiều ngang giữa các tổ chức độc quyền tạo nên các tổ chức độc quyền mới như con sơn, cônggơlômêrát
  Cạnh tranh gay gắt và biến động thị
  trường nhanh nên chuyên môn hoá
  hẹp dễ bị phá sản
  Để chống đỡ với luật chống độc
  quyền ( cấm độc quyền 100%
  mặt hàng của một ngành)
  Hình
  thành
  các
  Con sơn
  1. Ưu thế của DN vừa và nhỏ trong giai đoạn CNTBĐQ?
  2. Mối quan hệ giữa các DN vừa và nhỏ với các tổ chức ĐQ?
  3. Sự phát triển của các DN vừa và nhỏ trong các nước tư bản phát triển phải chăng là quá trình phi tập trung hoá của CNTB ngày nay?
  LLSX phát triển
  Hình thức và cơ chế thống
  trị của tư bản tài chính thay đổi
  Sự xâm nhập
  vào nhau giữa
  TB ngân hàng và
  TB công nghiệp
  mở rộng
  Tư bản tài chính
  mở rộng thị trường
  chứng khoán
  trong và ngoầi nước
  TBTC phát
  hành cổ phiếu
  mệnh giá nhỏ để
  thu hút nhiều tầng
  lớp dân cư mua
  b.Sự thay đổi trong các hình thức tổ chức và cơ chế thống trị của tư bản tài chính
  Hiểu thế nào là chế độ tham dự cua TB tài chính?
  Các ngành mới: điện tử,
  bảo hiểm, dịch vụ... xuất hiện


  Doanh nghiệp
  tư bản tư nhân
  Xuất khẩu
  hàng hóa
  Tổ chức ĐQ
  tư nhân
  Xuất khẩu
  tư bản
  Các tổ chức ĐQ
  xuyên quốc gia
  Xuất khẩu TB
  và xuất khẩu HH
  TK18 Cuối TK19 Từ những năm 50
  đến TK 20 TK 20 đến nay
  c.Xuất khẩu tư bản vần là cơ sở của TB độc quyền những quy mô, chiều hướng và kết cấu của việc xuất khẩu tư bản đã có bước phát triển mới
  1.Tại sao quy mô xuất khẩu TB tăng nhanh từ sau chiến tranh thế giới II?
  2.Tại sao các nước TB phát triển lại thay đổi hướng XKTB?
  3.Nêu những biểu hiện mới của chủ đầu tư xuất khẩu TB?
  LLSX
  phát triển
  Vai trò
  của các
  công ty
  xuyên quốc
  gia tăng
  Xu hướng
  QT hoá,
  TC hoá,
  khu vực
  hoá tăng
  Hình thành
  CNTB
  ĐQNN
  quốc tế
  d.Sự phân chia thế giới giữa các liện minh của chủ nghĩa tư bản: Xu hướng quốc tế hoá, toàn cầu hoá ngày càng tăng bên cạnh xu hướng khu vực hoá nền kinh tế
  Hãy nêu những dẫn chứng về các tổ chức khu vực
  và quốc tế của CNTB?

  Các cường quốc tư bản vẫn tranh giành nhau phạm vi ảnh hưởng bằng việc thực hiện "chiến lược biên giới mềm", bành trướng "biên giới kinh tế"rộng hơn biên giới địa lý
  - Ràng buộc các nước kém phát triển từ sự lệ thuộc về vốn, công nghệ đến sự lệ thuộc về chính trị vào các nước đế quốc
  - Các cuộc chiến tranh khu vực, chiến tranh thương mại, chiến tranh sắc tộc, tôn giáo vẫn diễn ra mà đứng núp sau những cuộc chiến tranh đó là các cường quốc đế quốc.


  e. Sự phân chia thế giới giữa các cường quốc vẫn tiếp tục dưới những hình thức cạnh tranh và thống trị mới


  2.Những biểu hiện mới trong cơ chế điều tiết kinh tế của CNTB độc quyền nhà nước

  Những biểu
  hiện mới
  của CNTB
  ĐQNN

  Tỷ trọng KT nhà nước
  trong nền KT tăng lên
  Sự kết hợp giữa KT nhà nước
  và KT tư nhân tăng lên
  Chi tiêu tài chính của
  nhà nước tăng lên
  Phương thức điều tiết
  của nhà nước linh hoạt
  Tại sao nói những biểu hiện trong cơ chế điều tiết của CNTB ĐQNN
  là sự tự điều chỉnh của CNTB để cố gắng duy trì QHSX CNTB trong điều kiện ngày nay?


  IV.Những thành tựu, giới hạn và xu hướng vận động của CNTB ngày nay


  1.Những thành tựu CNTB đã đạt được trong sự vận động đầy
  mâu thuẫn
  Thành
  tựu
  Thực hiện xã hội hoá sản xuất
  Phát triển LLSX,tăng NSLĐ xã hội
  Chuyển SX nhỏ thành SX lớn hiện đại
  Sự vận đông đầy mâu thuẫn biêu hiện ở hai xu hướng trái ngược nhau: xu huớng phát triển nhanh chóng và xu hướng trì trệ của nền kinh tế
  1.Tại sao CNTB lại có hai xu hướng vận động trái ngược nhau ?
  2. Nêu biều hiện và nguyên nhân của từng xu hướng trên?
  2.Giới hạn và hậu quả CNTB gây ra
  a.Những hậu quả CNTB gây ra đối với loài người
  Hậu
  quả
  Gây ra hai cuộc chiến tranh thế giới
  Gây ra cuộc chạy đua vũ trang và
  ô nhiễm môi trường
  Gây ra nạn nghèo đói ,bệnh tật
  Mâu
  thuẫn
  cơ bản
  của
  CNTB
  Mâu thuẫn
  giữa LĐ và TB
  Mâu thuẫn
  giữa các nước
  thuộc địa với
  các nước ĐQ

  Mâu thuẫn giữa
  các nước tư bản
  Mâu thuẫn giữa
  CNTB với CNXH
  Phân cực giàu
  nghèo tăng
  Bất công
  xã hội tăng
  Giữa ba trung tâm
  KT hàng đầu TG
  Giữa các tập
  đoàn tư bản
  CNTB
  sẽ bị
  diệt vong
  b.Địa vị lịch sử của CNTB
  Chúc các em học tốt
  No_avatar

  CÓ AI CHO MINH HỎI VỚI????

  "TẠI SAO NÓI XUẤT KHẨU TƯ BẢN LÀ SỰ ĂN BÁM, BÓC LỘT BÌNH PHƯƠNG"

  AI BIẾT GIÚP MÌNH VỚI

  THANKS NHIẾU!!!

  MAIL CỦA MÌNH " thuong082@gmail.com"

  No_avatar

  Trong 5 đặc điểm kinh tế cơ bản của CNTBĐQ dđ nào có ý nghĩa quan trọng nhất vì sao???? ai giup minh voi , cam on nhieu !!!!!!!!!!!

   
  Gửi ý kiến