Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 13. The 22nd Sea Games

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Dương Thị Bích Thuỷ
  Ngày gửi: 21h:01' 16-03-2009
  Dung lượng: 1'006.0 KB
  Số lượt tải: 1266
  Số lượt thích: 0 người
  PART E: LANGUAGE FOCUS

  Unit 13: The 22nd Sea Games -Language focus- pronunciation
  Look at the pictures and answer the questions
  1. How many pencils are there on the table?
  There are five (pencils).

  2. What is it?

  2. It is a dictionary.
  Look at these pictures.
  The plane took off despite the fog.
  Mrs. Brown’s quite old.
  She’s from Australia.
  She has many friends in London.
  It’s upstairs.
  Tom used to live here.
  Put on your helmet, please.
  I want to move into the new flat with some friends.
  Don’t forget to turn off the lights.

  Unit 13: The 22nd Sea Games -Language focus- pronunciation
  Practice reading these sentences:
  Unit 13: The 22nd Sea Games -Language focus- Grammar
  Look at the pictures and make comparison:
  Eg: Bicycle is cheaper than motorcycle.


  Situation 1: What will happen to Lan?
  “Every day I eat two loaves of bread and a glass of milk for breakfast. I have meat, chicken and a little rice for lunch. In the evening, I often have potato, beef and pork. I don’t like fruit and vegetable”
   Lan is getting fatter and fatter.
  Unit 13: The 22nd Sea Games -Language focus- Grammar
  Double Comparison.
  Situation 2:
  How is the price of traveling?
  ‘Two years ago., I went to Hanoi by plane. I spent 1,500,000 VND for the return ticket. Now, everything is different. It takes me nearly 2,500,000 VND to fly there”

  The price of traveling is becoming more and more expensive
  Structure 1:
  Short adjectives:
  Eg: harder and harder, bigger and bigger, better and better……
  Long adjectives:
  Eg: more and more difficult, more and more expensive..
  Use: We use this structure to say that something is increasing all the time.
  Unit 13: The 22nd Sea Games -Language focus- Grammar
  Double Comparison – Structures:
  S + V…..Comparative + and + Comparative


  Unit 13: The 22nd Sea Games -Language focus- Grammar
  Exercise 1: Matching
  His visit to New York seemed to get (short) ………. because he was very busy at work.
  Eating and traveling in this city is getting (expensive)………………..
  As the day went on, the weather got (bad)….……
  We had to stop the discussion because the question was becoming (complicated)……..
  Your English is OK now, your pronunciation has got (good)…….........
  Little John is becoming (active)…………..
  As it was getting dark, it was becoming (difficult)……........ …… to see everything in the house without electricity.
  I feel happy as my birthday is coming
  (close) ……………

  Unit 13: The 22nd Sea Games -Language focus- Grammar
  Exercise 2: Completing the sentences
  shorter and shorter
  more and more expensive
  worse and worse
  more and more complicated
  better and better
  more and more active
  more and more difficult
  closer and closer
  Situation 2:
  Mai spends more time practising English everyday. So she speaks English more fluently.
   The more Mai practises English the more fluently she speaks English.
  Unit 13: The 22nd Sea Games -Language focus- Grammar
  Double Comparison.
   The more Mai practises English the better English she speaks.
  Unit 13: The 22nd Sea Games -Language focus- Grammar
  Double Comparison – Structures:
  Structure 2:
  The + comparative S + V …, The + comparative S + V ….
  Short adjective:
  The sooner…, the better….
  The younger…., the easier….
  2. Long Adjective:
  The more expensive…., the more reliable.…
  The warmer the weather
  The more you practice your English
  The longer he waited
  The more electricity you use
  The more expensive the hotel
  The more I got to know him
  The more you have
  The faster you will learn
  The more impatient he became
  The higher your bill will be
  The more I liked him
  The better I feel
  The more you want
  The better the service

  Unit 13: The 22nd Sea Games -Language focus- Grammar
  Exercise 3: Matching

  Do the exercises again.
  Do "Language focus" part in sts` book.
  Unit 13: The 22nd Sea Games -Language focus
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

  Nhấn ESC để đóng