Bài thi Violimpic Toán lớp 9 vòng 1-3


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thiều Ngọc Tuấn
Ngày gửi: 21h:25' 06-02-2012
Dung lượng: 811.1 KB
Số lượt tải: 124
Số lượt thích: 0 người
Vòng thi thứ nhất
BÀI THI SỐ 1
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1:Nghiệm của phương trình là x = ..........
Câu 2:Nghiệm của phương trình là ..........
Câu 3:Số 6,76 có căn bậc hai số học là ..........
Câu 4:Nghiệm không dương của phương trình là x = ..........
Câu 5:Nghiệm của phương trình , với , là x = ..........
Câu 6:Tập các giá trị nguyên của để biểu thức xác định là {..........} (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”)
Câu 7:Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB = 9cm; AC = 12cm. Khi đó BH = ..........cm. (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
Chọn đáp án đúng:
Câu 8:Tìm số không âm, biết: . Kết quả là ..........
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 9:Giá trị nguyên lớn nhất của thỏa mãn là ..........
Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Câu 10:So sánh và ta được kết quả là: ...........

BÀI THI SỐ 1
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1:Nghiệm của phương trình , với , là .......... (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 2:Nghiệm của phương trình , với , là x = ..........
Câu 3:Số 6,76 có căn bậc hai số học là ..........
Câu 4:1,3 là căn bậc hai của số .......... (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 5:Giá trị lớn nhất của biểu thức là .......... (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 6:Nghiệm không dương của phương trình là x = ..........
Câu 7:Nghiệm nguyên lớn nhất của bất phương trình , với , là x = ..........
Câu 8:Tập nghiệm nguyên của bất phương trình là S = {..........} (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”)
Câu 9:Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình là x = ..........
Câu 10:Kết quả so sánh và là: ...........

BÀI THI SỐ 1
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1:Nghiệm của phương trình là x = ..........
Câu 2:Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình là ..........
Câu 3:Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình là x = ..........
Câu 4:Nghiệm không dương của phương trình là x = .......... (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 5:Giá trị lớn nhất của biểu thức là .......... (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 6:Nghiệm không dương của phương trình là x = ..........
Câu 7:Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB = 9cm; AC = 12cm. Khi đó BH = ..........cm. (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
Chọn đáp án đúng:
Câu 8:Tìm số không âm, biết: . Kết quả là ..........
Câu 9:Căn bậc hai số học của 361 là ..........
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 10:Tìm , biết: . Kết quả là ..........

BÀI THI SỐ 1
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1:Số 6,76 có căn bậc hai số học là ..........
Câu 2:Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình là ..........
Câu 3:Nghiệm của phương trình , với , là x = ...........
Câu 4:Cho tam giác vuông có một cạnh góc vuông dài 5cm và cạnh huyền dài 13cm. Diện tích tam giác đó bằng ................
Câu 5:Nghiệm không dương của phương trình là x = .......(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 6:Nghiệm nguyên lớn nhất của bất phương trình , với , là x = ....
Câu 7:Giá trị lớn nhất của biểu thức là ........(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 8:Tập nghiệm của phương trình là S = {..........} (Nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”)
Câu 9:Cho hình chữ nhật ABCD. Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với BD, cắt BD ở H. Biết rằng DH = 9cm; BH = 16cm. Chu vi hình chữ nhật ABCD bằng ..........cm.
Chọn đáp án đúng:
Câu 10:Tìm số không âm, biết: . Kết quả là .......

Bảng tăng dần

...........................................................................................................................................................................................................................................................................Thỏ tìm cà rốt