Bài 25.Vẽ tiếp họa tiết, vẽ màu hình chữ nhật

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tự làm
Người gửi: Trần Phương Nam (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:43' 11-02-2012
Dung lượng: 11.7 MB
Số lượt tải: 674
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Thị Thanh)
phòng GD huyện xuân trường
chào mừng đoàn thanh tra về dự môn
Người dạy
GV. Trần Phương Nam.
Trường Tiểu học A T.T Xuân Trường
mỹ thuật 3
vÏ mµu h×nh ch÷ nhËt
1
4
3
2
Giới thiệu bài :
* Bài hôm nay các em học
phân môn gì ?
Vẽ trang trí
4
3
2
* Các em đã được học
trang trí những hình nào ?
Hình vuông, hình tròn
4
3
* Hãy cho biết hình giống như hình vuông
và kéo dài sang 2 bên là hình gì?
Hình chữ nhật
4
* Vậy hình chữ nhật họa tiết
thường là những cái gì ?
Là hoa, lá, con vật
Đây là hình chữ nhật
Thứ bảy ngày 25 tháng 02 năm 2012
Mĩ thuật
Bài 25 : Vẽ trang trí
vẽ tiếp họa tiết và vẽ màu
vào hình chữ nhật
Hoạ tiết chính
Quan sát tranh và cho biết:
- Trong bµi trang trÝ H×nh ch÷ nhËt häa tiÕt chÝnh, häa tiÕt phô ®­îc ®Æt ë ®©u ?
- C¸c häa tiÕt ®­îc s¾p xÕp nh­ thÕ nµo?
Hoạ tiết phô
Thảo luận nhóm
* Hoạt động 1 : Quan sát, nhận xét.
* Quan sát thêm một số hình chữ nhật khác.
* Hoạt động 2 : Vẽ tiếp họa tiết và vẽ màu vào hình chữ nhật.
* Bước 1 : Vẽ tiếp họa tiết chính, họa tiết phụ.
* M¶ng chÝnh häa tiÕt vÏ ch­a xong
* M?ng ph? ho? ti?t v? chua xong


+ Họa tiết chính ở hình chữ nhật là hình gì?
+ Bông hoa có bao nhiêu cánh?
+ Các cánh hoa được sắp xếp như thế nào?
+ Họa tiết trang trí các góc có dạng hình gì?
* Hoạt động 2 : Vẽ tiếp họa tiết và vẽ màu vào hình chữ nhật.

* Họa tiết giống nhau cần vẽ một màu
* Vẽ màu nền trước họa tiết sau.
* Bước 2 : Vẽ màu theo ý thích.
* Họa tiết chính bông hoa có thể vẽ lớp cánh trước một màu, lớp cánh sau một màu.
* Vẽ màu họa tiết và màu nền cùng một lúc.
* Có thể chuyển màu họa tiết chính ra họa tiết ở góc.
* Bài vẽ tham khảo .
Thực hành
Các em vẽ tiếp họa tiết và vẽ màu vào hình chữ nhật
* Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá .
- Nhận xét về :
- Cách vẽ họa tiết.
- Màu sắc.
- Em thích bài vẽ nào nhất ? Vì sao ?

trò chơi : ô chữ
Tìm từ hàng dọc
* Hoạt động 2 của bài học mỹ thuật là gì ?

* Đây là tên hoạt động 3 của bài học mỹ thuật ?

* Hôm nay em học vẽ tiếp họa tiết vào hình gì ?

* Hoạt động 1 của bài học mỹ thuật là gì ?

* Trước khi tô màu các em phải là gì ?

* Khi vẽ màu phải có sắc độ như thế nào ?

* Hình hoa lá, con vật... vẽ vào hình chữ nhật gọi là gì ?

* Từ hàng dọc : Đây là tên bài học, gồm 2 từ cuối ?
bµi häc ®Õn ®©y kÕt thóc
kính CHàO QUí THầY CÔ GIáO
Và CáC EM HọC SINH.