Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chương I. §5. Lũy thừa của một số hữu tỉ

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hoàng Anh
  Ngày gửi: 09h:44' 15-02-2012
  Dung lượng: 2.4 MB
  Số lượt tải: 138
  Số lượt thích: 0 người
  NHIỆT LIỆT CHÀO
  MỪNG QUÝ THẦY CÔ
  TƯƠNG LAI!
  Toán 7
  Kiểm tra bài cũ
  Muốn nhân hai số hữu tỉ ta làm thế nào?
  Muốn nhân hai số hữu tỉ ta nhân các tử với nhau, các mẫu với nhau.
  Với
  ta có:
  Kiểm tra bài cũ
  Tính:
  ÔN TẬP
  - Định nghĩa lũy thừa bậc n của a.
  Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số a.

  Viết công thức triển khai:
  an =
  n thừa số a
  n thừa số a
  = an
  ÔN TẬP
  Viết công thức tính tích, thương của hai lũy thừa cùng cơ số, tính lũy thừa của một lũy thừa?
  ÔN TẬP
  Áp dụng: Tính
  Áp dụng: Tính
  Áp dụng:
  1. Điền vào chỗ trống:
  ÔN TẬP
  2. Viết gọn các biểu thức sau bằng cách dùng lũy thừa:
  … thừa số 3
  … thừa số 8
  4 thừa số 3
  3 thừa số 4
  6
  7
  5 thừa số 2
  3 thừa số 9
  4
  3
  9 thừa số 6
  7 thừa số 5
  ÔN TẬP
  4. Tính theo mẫu sau:
  2 thừa số
  3 thừa số 2
  3 thừa số 2
  … thừa số
  … thừa số 4
  5
  3
  3
  3
  3
  3
  Liệu rằng ta có cách khác để tính nhanh hơn không?
  1. LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN:

  Tương tự em hãy nêu định nghĩa lũy thừa bậc n của số hữu tỉ x ( với n là số tự nhiên lớn hơn 1 )?
  x gọi là cơ số; n gọi là số mũ
  + Quy ước:
  x1 = x ; x0 = 1 ( x ? 0 )
  + Định nghĩa:sgk/17:
  Luõy thöøa baäc n cuûa một soá höõu tæ x, laø tích cuûa n thöøa soá x (n là một số tự nhiên lớn hơn 1).
  + Tổng quát:

  LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ
  n thừa số
  Ví dụ 1: Tính:
  Liệu rằng ta có cách nào khác để tính câu c và d nhanh hơn không?
  LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ
  LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ
  Cho
  thì
  có thể tính như thế nào?
  Tính:
  n thừa số a
  n thừa số b
  n thừa số
  Vậy:
  0:0
  0:1
  0:2
  0:3
  0:4
  0:5
  0:6
  0:7
  0:8
  0:9
  0:10
  0:11
  0:12
  0:13
  0:14
  0:15
  0:16
  0:17
  0:18
  0:19
  0:20
  0:21
  0:22
  0:23
  0:24
  0:25
  0:26
  0:27
  0:28
  0:29
  0:30
  0:31
  0:32
  0:33
  0:34
  0:35
  0:36
  0:37
  0:38
  0:39
  0:40
  0:41
  0:42
  0:43
  0:44
  0:45
  0:46
  0:47
  0:48
  0:49
  0:50
  0:51
  0:52
  0:53
  0:54
  0:55
  0:56
  0:57
  0:58
  0:59
  1:0
  1:1
  1:2
  1:3
  1:4
  1:5
  1:6
  1:7
  1:8
  1:9
  1:10
  1:11
  1:12
  1:13
  1:14
  1:15
  1:16
  1:17
  1:18
  1:19
  1:20
  1:21
  1:22
  1:23
  1:24
  1:25
  1:26
  1:27
  1:28
  1:29
  1:30
  Hết giờ
  Chúng mình cùng thảo luận nhé !
  Các em sẽ thảo luận nhóm trong thời gian 1 phút 30 giây.
  LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ
  Ví dụ: Tính:(dựa vào công thức vừa tìm được)
  Tính:
  1
  LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ
  1
  Bài giải:
  LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ  Cho a ? N, m và n ? N; m ? n
  Thì am .an = ? am:an = ? ; Phát biểu quy tắc bằng lời ?
  Tương tự, với x ? Q ; m và n ? N: xm.xn = ? xm : xn = ?
  Để phép chia trên thực hiện được cần điều kiện cho x, m và n thế nào ?

  Với x ? Q ; m và n ? N thì xm.xn = xm+n xm : xn =xm-n
  2. TÍCH VÀ THƯƠNG CỦA HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ:
  2
  Tính:
  LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ
  Bài 49 ( Tr 10 SBT ):
  Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu A, B, C, D, E.
  a) 36.32 = ?
  A. 34 B. 313 C. 38 D. 912

  b ) 22.24.23 = ?
  A. 29 B. 49 C. 89 D. 224 E. 824

  c ) 36:32 = ?
  A. 38 B. 14 C. 3-4 D. 312 E. 34
  LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ
  3
  Tính và so sánh:
  (22)3 và 26
  b) và
  Phải chăng khi tính lũy thừa của một lũy thừa, ta giữ nguyên cơ số và nhân hai số mũ?
  LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ
  3. LŨY THỪA CỦA LŨY THỪA:
  Ví dụ:
  LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ
  4
  Điền số thích hợp vào chỗ trống:
  6
  2
  Củng cố
  Nhắc lại định nghĩa lũy thừa bậc n của số hữu tỉ x. Nêu quy tắc nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số, quy tắc tính lũy thừa của 1 lũy thừa?
  n thừa số
  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng ?
  Bài tập trắc nghiệm
  Hướng dẫn về nhà
  + Học thuộc định nghĩa lũy thừa bậc n của số hữu tĩ x và các quy tắc.
  + Bài tập: 29,30,32 (Tr 19 SGK);
  39,40,42,43 (Tr 9 SBT).
  + Đọc mục "Có thể em chưa biết"; bi 6 (Tr 20; 21SGK).
  Xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe!

  Avatar

  hay ưa

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng