Thể tích hình hộp chữ nhật


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyễn Thi Mỹ Thịnh
Người gửi: Nguyễn Huy Hoàng
Ngày gửi: 14h:06' 17-02-2012
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 438
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quí thầy cô
VÀ CÁC EM HỌC SINH
Gv: Nguyễn Thị Mỹ Thịnh - Trường Tiểu học Tiên Cảnh - Tiên Phước - Quảng Nam.
" Mỗi ngày đến trường
là một ngày vui "
Mét khối là gì ?
Mét khối là thể tích của một hình lập phương có cạnh dài1m. Mét khối viết tắt là m3.
Nêu tên những đơn vị đo thể tích đã học, từ đơn vị lớn ra đơn vị bé ?
m3 ; dm3 ; cm3
Xăng – ti- mét khối là gì ?
Xăng-ti-mét khối là thể tích của một hình lập phương có cạnh dài 1cm. Xăng-ti-mét khối viết tắt là cm3.
Kiểm tra bài cũ:
Một mét khối bằng bao nhiêu xăng-ti-mét khối?
1m3 = 1000 000cm3
Trong các tiết học toán vừa qua các em đã biết
thế nào là thể tích của một hình, biết về một số
đơn vị đo thể tích thường dùng.Trong bài học
hôm nay cô cùng các em đi tìm cách tính thể
tích một hình cụ thể, đó là hình hộp chữ nhật.

Ví dụ: Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 10cm, chiều rộng 8cm và chiều cao 5cm.
Để tính thể tích hình hộp chữ nhật trên bằng
xăng-ti-mét khối ta cần tính số hình lập phương
1cm3 xếp vào đầy hợp.
Toán: Thứ tư ngày 15 tháng 02 năm 2012
Thể tích hình hộp chữ nhật
10cm
8cm
5cm
1 lớp có: 10 x 8 = 80(hình lập phương 1cm3).
5 lớp có: 80 x 5 = 400(hình lập phương 1cm3).
Vậy thể tích của hình hộp chữ nhật là :
10
8 cm
5 cm
10 cm
chiều cao
chiều rộng
chiều dài
Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).
Toán: Thứ tư ngày 15 tháng 02 năm 2012
Thể tích hình hộp chữ nhật
c
b
a
V : là thể tích hình hộp chữ nhật
a: là chiều dài
b: là chiều rộng
c: là chiều cao
V = a x b x c
(a ,b ,c là ba kích thước của hình hộp chữ nhật).
Toán: Thứ tư ngày 15 tháng 02 năm 2012
Thể tích hình hộp chữ nhật
Ta gọi:
1.Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b, chiêù cao c:
a) a = 5 cm ; b = 4 cm ; c = 9 cm
V = 5 x 4 x 9 = 180 cm3
b) a = 1,5 , b = 1,1 , c = 0,5
V = 1,5 x 1,1 x 0,5 = 0,825 cm3
Toán: Thứ tư ngày 15 tháng 02 năm 2012
Thể tích hình hộp chữ nhật
Trò chơi
Thể lệ trò chơi:
+ Mỗi em làm vào bảng con.
+ Sau khi làm xong bài, đưa bảng báo kết quả ( 3em đầu tiên ) sẽ được tham gia chấm chọn, Em nào có kết quả đúng sẽ được thưởng điểm 10.
Toán: Thứ tư ngày 15 tháng 02 năm 2012
Thể tích hình hộp chữ nhật
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
dm
dm
dm
V = X X = (dm3)
Toán: Thứ tư ngày 15 tháng 02 năm 2012
Thể tích hình hộp chữ nhật
Tính thể tích hình hộp chữ nhật sau :
Toán: Thứ tư ngày 15 tháng 02 năm 2012
Thể tích hình hộp chữ nhật
Củng cố :
1. Nêu qui tắc tính thể tích hình hộp chữ nhật ?
2. Dùng bảng con ghi lại công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật ?
Dặn dò:
Về nhà chuẩn bị bài “ Thể tích hình lập phương ”
12
CHÚC QUÝ THẦY CÔ SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC !
CHÚC CÁC EM LUÔN VUI KHỎE,
CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI !
Xin chân thành cảm ơn!
Tiết học kết thúc