Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Hoang Thu Hang
  Người gửi: Hoàng Thu Hằng
  Ngày gửi: 17h:58' 21-02-2012
  Dung lượng: 4.3 MB
  Số lượt tải: 305
  Số lượt thích: 0 người
  CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ TỚI DỰ GIỜ CÙNG LỚP!
  Kiểm tra bài cũ.
  Câu 1/ Chất nào sau đây có đồng phân hiđrôcacbon thơm?
  A.C6H6 B.C7H8 C.C8H10 D.C6H12
  Câu 2/ 1,2-đimêtylbenzen(o-xilen) là tên gọi của chất nào sau đây?
  A
  B
  C
  D
  2/21/2012
  Hoàng Thu Hằng
  2
  ĐÁP ÁN
  Câu 1/ Chất nào sau đây có đồng phân hiđrôcacbon thơm?
  A.C6H6 B.C7H8 C.C8H10 D.C6H12
  Câu 2/ 1,2-đimêtylbenzen(o-xilen) là tên gọi của chất nào sau đây?
  A
  B
  C
  D
  2/21/2012
  Hoàng Thu Hằng
  3
  Cấu trúc
  2/21/2012
  Hoàng Thu Hằng
  4
  Tính chất vật lý:

  Cấu tạo và tính chất vật lý:
  Stiren là một chất lỏng không màu, sôi ở 1460C, không tan trong nước, tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
  CTPT: C8H8
  Stiren
  2/21/2012
  5
  Cấu tạo:
  Stiren
  Đặc điểm: Stiren có cấu tạo phẳng, có một nhân thơm và một nối đôi ở nhóm thế.
  (vinylbenzen)
  2. Tính chất hóa học
  Stiren
  6
  Ở nhánh
  Ở vòng
  Thảo luận: Em hãy so sánh cấu tạo phân tử stiren với các hiđrôcacbon đã học.Từ đó nhận xét về tính chất hóa học của stiren?
  ?
  Cú liờn k?t dụi
  Cú vũng benzen
  Cú tớnh ch?t
  khụng no
  (tuong t? anken)
  P/? c?ng
  P/ứ trùng hợp
  P/ứ oxi hoá
  Cú tớnhch?t thom
  (tuong t? benzen)
  Dễ thế, khó cộng
  vào vòng
  (kh? nang p/? th? vo vũng kộm hon benzen)
  C6H5- CH CH2+
  C6H5- CH = CH2 + HBr
  2. Tính chất hoá học
  a. Phản ứng cộng.
  Stiren tham gia p/? c?ng halogen (Br2 ,Cl2), HX (X l: Cl, Br, OH ..) vo nhúm vinyl tuong t? anken.
  Hãy nêu hiện tượng và viết ptpứ xảy ra ?
  -Ptp? :C6H5- CH = CH2 + Br2
  VD1:
  -Hiện tượng: Làm mất màu dd Br2.
  Stiren + dd Br2
  VD 2:
  Hãy nêu quy tắc cộng và viết ptpứ xảy ra ?
  Stiren + HBr
  Br
  H
  -Quy tắc cộng: Tuân theo quy tắc Mac-côp-nhi-côp.
  +
  +
  -
  -Ptpứ :
  Stiren
  VD3:
  I. Stiren
  a. Phản ứng cộng.
  2. Tính chất hoá học.
  Stiren + H2
  Hãy viết ptpứ xảy ra trong 2 trường hợp sau:
  + H2 , 250C, 2- 3 atm .
  (t0 th?p,ỏp su?t th?p)
  + H2 , 1000C, 100 atm
  (t0 cao,ỏp su?t cao)
  (etylbenzen)
  (etylxiclohexan)
  + 4H2

  I. Stiren
  2. Tính chất hoá học.
  a. Phản ứng cộng.
  b. Phản ứng trùng hợp và đồng trùng hợp.
  P/? trựng h?p.
  n
  n
  Stiren
  PoliStiren (PS)
  t0,xt
  P/ứ đồng trùng hợp.
  CH2 =CH-CH=CH2
  +
  CH=CH2
  C6H5
  n
  t0,xt
  Butađien
  Stiren
  Poli(butađien-stiren)
  VD 1:
  VD 2:
  Hãy phân biệt phản ứng trùng hợp với phản ứng đồng trùng hợp ?
  n
  n
  Nhận xét:
  - P/? trựng h?p: Tham gia ph?n ?ng ch? cú 1 lo?i monome.
  - P/? d?ng trựng h?p: Tham gia ph?n ?ng cú t? 2 lo?i monome tr? lờn.
  I. Stiren
  2. Tính chất hoá học.
  a. Phản ứng cộng.
  b. Phản ứng trùng hợp và đồng trùng hợp.
  c. Phản ứng oxi hoá.
  Hóy nờu hi?n tu?ng v vi?t ptp? x?y ra gi?a stiren v dd KMnO4 ?
  -Ptp? :
  -Hiện tượng: Làm mất màu dd KMnO4 ở t0 thường.
  + KMnO4 + H2O
  + KOH + MnO2
  3
  2
  2
  2
  3
  4
  Stiren
  CTPT: C10H8
  Naphtalen
  12
  (Nghiên cứu SGK)
  Chất sơn móng tay và chất rửa móng tay
  13
  C. Ứng dụng của một số hidrocacbon thơm khác
  14
  15
  16
  Sản xuất các polime như nhựa PS …dùng để chế tạo các dụng cụ văn phòng, đồ dùng gia đình, như :
  Sản xuất cao su buna-s dùng để chế tạo săm lốp có độ bền cơ học cao …
  - Naphtalen là nguyên liệu để sản xuất anhidric phtalic;naphtol;naphtylamin…dùng trong công nghiệp chất dẻo; phẩm nhuộm, dược phẩm, dùng làm chất chống gián…
  - Stiren là monome để sản xuất polime (polistiren;cao su buna-S…)
  18
  Benzen là 1 trong những nguyên liệu quan trọng nhất của công nghiệp hóa hữu cơ.Nó được dùng nhiều nhất để tổng hợp các monome để sản xuất polime (chất dẻo cao su,tơ sợi…)
  Toluen được dùng để sản xuất thuốc nổ TNT
  Benzen;toluen và các xilen còn được dùng nhiều làm dung môi
  BÀI TẬP CỦNG CỐ:
  Câu 1/ Dãy gồm những chất nào sau đây đều tác dụng với dung dịch Br2 và dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường?
  A.Toluen ; stiren B.Stiren ; hex-1-en
  C.Naphtalen ; stiren D.Benzen; hex-1-en
  Câu 2/ Phân biệt 3 chất lỏng : toluen ; benzen ; stiren tốt nhất là nên dùng thuốc thử nào sau đây?
  A.dd KMnO4 B.dd Br2 C.quỳ tím D.HNO3
  19
  Câu 3/ Toluen khi tác dụng với dung dịch Brôm(xt Fe;to) hay tác dụng với HNO3 đặc(xt H2SO4 đặc) sản phẩm thế ở vòng benzen chủ yếu ưu tiên ở các vị trí nào sau đây?
  A.ortho B.metha C.para D.ortho và para
  2/21/2012
  Hoàng Thu Hằng
  20
  Câu 4/ Bằng phương pháp hóa học đơn giản nào sau có thể phân biệt các chất lỏng :benzen;toluen;hex-1-en
  A.Dd Br2 B.dd KMnO4
  C.Dd AgNO3/dd NH3 D.Dd HNO3
  BÀI TẬP CỦNG CỐ:
  BÀI TẬP CỦNG CỐ:
  21
  Bài 5 Chỉ dùng 1 thuốc thử, hãy:
  a. Phân biệt benzen, etylbenzen, stiren ?
  b. Phân biệt stiren, phenylaxetilen ?
  dd bị mất màu
  không hiện tượng
  không hiện tượng
  dd KMnO4
  ở t0 thường
  dd bị mất màu
  etylbenzen (C6H5-CH2-CH3 )
  đã nhận ra
  không hiện tượng
  dd KMnO4
  đun nóng
  stiren
  (C6H6-CH= CH2)
  benzen
  (C6H6 )
  a. Phân biệt benzen, etylbenzen, stiren :
  Thuốc thử
  Hoá chất
  Có kết tủa
  không hiện tượng
  dd AgNO3/NH3
  stiren
  (C6H6-CH= CH2)
  Thuốc thử
  Hoá chất
  b. Phân biệt stiren, phenylaxetilen :
  DẶN DÒ:
  Học bài,hệ thống lại kiến thức cả bài 35;hoàn thành các bài tập sgk
  Xem trước bài luyện tập hiđrôcacbon thơm.
  2/21/2012
  Hoàng Thu Hằng
  23
   
  Gửi ý kiến