Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  rung chuong vang lop 2

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Ngọc Trường (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:06' 23-02-2012
  Dung lượng: 317.0 KB
  Số lượt tải: 36
  Số lượt thích: 0 người
  RUNG CHUÔNG VÀNG

  Câu 1:
  Một năm có mấy tháng ?


  12 tháng
  ĐA
  C âu 1
  Câu 2:
  Loài chim nào trong các con chim sau đây
  được gọi tên theo cách kiếm ăn :
  A. tu hú, vàng anh, gõ kiến
  B. bói cá, gõ kiến, chim sâu
  C. cánh cụt, chim sâu, cú mèo

  B. bói cá, gõ kiến, chim sâu
  ĐA
  Câu 1
  Câu 2
  Câu 3:
  Hình nào đã tô màu số ô vuông:


  C
  ĐA
  Câu 1
  Câu 2
  Câu 3
  A
  B
  C
  13
  Câu 4:
  Trong câu sau đây bộ phận in đậm
  Trả lời câu hỏi gì?
  Trong vườn trường, các bạn học sinh
  đang chăm sóc cây.
  A. Như thế nào?
  B. Ở đâu?
  C. Ai làm gì?
  B. Ở đâu?
  ĐA
  Câu 1
  Câu 2
  Câu 3
  Câu 4
  Câu 5:
  Khoanh vào chữ đặt trước những
  con thú nguy hiểm:
  A. hổ, ngựa, báo, bò rừng.
  B. cáo, sư tử, tê giác, gấu
  C. lợn lòi, báo, hổ, sư tử.
  C. lợn lòi, báo, hổ, sư tử.
  ĐA
  Câu 1
  Câu 2
  Câu 3
  Câu 4
  Câu 5

  Câu 6:
  Một giờ có bao nhiêu phút?
  A. 15 phút B. 36 phút
  C. 60 phút D. 50 phút


  C. 60 phút
  ĐA
  Câu 1
  Câu 2
  Câu 3
  Câu 4
  Câu 5
  Câu 6
  Câu 7:
  Tổng 5 + 5 + 5 + 5
  được viết thành phép nhân là :
  A. 5 x 2
  B. 5 x 3
  C. 5 x 4
  C. 5 x 4
  ĐA
  Câu 1
  Câu 2
  Câu 3
  Câu 4
  Câu 5
  Câu 6
  Câu 7
  Câu 8:
  Mùa thu có đặc điểm gì?
  A. Se se lạnh
  B. Ấm áp
  C. Giá lạnh
  A. Se se lạnh
  ĐA
  Câu 1
  Câu 2
  Câu 3
  Câu 4
  Câu 5
  Câu 6
  Câu 7
  Câu 8
  Câu 9:
  Chọn câu hỏi cho bộ phân được in đậm
  trong câu sau đây :
  Sư tử gầm rung chuyển cả núi rừng.
  A. Con gì gầm rung chuyển cả núi rừng?
  B. Sư tử gầm như thế nào?
  C. Sư tử như thế nào?
  B. Sư tử gầm
  như thế nào?
  ĐA
  Câu 1
  Câu 2
  Câu 3
  Câu 4
  Câu 5
  Câu 6
  Câu 7
  Câu 8
  Câu 9
  Câu 10:
  Kết quả của phép tính
  13 + 27 + 9 = ?
  A. 40
  B. 49
  C. 39
  B. 49
  ĐA
  Câu 1
  Câu 2
  Câu 3
  Câu 4
  Câu 5
  Câu 6
  Câu 7
  Câu 8
  Câu 9
  Câu 10

  Câu 11:
  Câu nào dưới đây trả lời cho câu hỏi
  có cụm từ Ở đâu?
  A. Tháng sáu chúng em sẽ được nghỉ hè.
  B. Loài chim thường làm tổ trên cây .
  C. Con thỏ chạy rất nhanh.
  B. Loài chim thường làm tổ trên cây .
  ĐA
  Câu 1
  Câu 2
  Câu 3
  Câu 4
  Câu 5
  Câu 6
  Câu 7
  Câu 8
  Câu 9
  Câu 10
  Câu 11
  Câu 12:
  Cho dãy số: 9, 12, 15 , 18,…..
  Số thích hợp điền vào chỗ chấm là :

  A. 21 B. 20 C. 22
  A. 21
  ĐA
  Câu 1
  Câu 2
  Câu 3
  Câu 4
  Câu 5
  Câu 6
  Câu 7
  Câu 8
  Câu 9
  Câu 10
  Câu 11
  Câu 12

  Câu 13:
  Những từ ngữ nào trong câu : “Mỗi
  năm, đến Tết Trung thu, Bác càng nhớ
  các cháu.” trả lời cho câu hỏi Khi nào?
  A. Mỗi năm
  B. Mỗi năm, đến Tết Trung thu
  C. Bác càng nhớ các cháu
  B. Mỗi năm, đến Tết Trung thu
  ĐA
  Câu 1
  Câu 2
  Câu 3
  Câu 4
  Câu 5
  Câu 6
  Câu 7
  Câu 8
  Câu 9
  Câu 10
  Câu 11
  Câu 12
  Câu 13
  Câu 14:
  Số 24 là tích của hai số
  nào dưới đây:
  A. 3 và 9
  B. 3 và 7
  C. 3 và 8
  C. 3 và 8
  ĐA
  Câu 1
  Câu 2
  Câu 3
  Câu 4
  Câu 5
  Câu 6
  Câu 7
  Câu 8
  Câu 9
  Câu 10
  Câu 11
  Câu 12
  Câu 13
  Câu 14
  Câu 15:
  Qua bài tập đọc:
  “Một trí khôn hơn trăm trí khôn”
  em học ở nhân vật Gà Rừng điều gì?
  A .Bình tĩnh,thông minh
  B.Coi thường bạn,thông minh,
  dũng cảm.
  C.Kiêu ngạo, dũng cảm
  A .Bình tĩnh, thông minh
  ĐA
  Câu 1
  Câu 2
  Câu 3
  Câu 4
  Câu 5
  Câu 6
  Câu 7
  Câu 8
  Câu 9
  Câu 10
  Câu 11
  Câu 12
  Câu 13
  Câu 14
  Câu 15
  Câu 16:
  Tìm X:
  3 x X = 18
  A. X = 3 B. X = 9 C. X = 6


  C. X = 6
  ĐA
  Câu 1
  Câu 2
  Câu 3
  Câu 4
  Câu 5
  Câu 6
  Câu 7
  Câu 8
  Câu 9
  Câu 10
  Câu 11
  Câu 12
  Câu 13
  Câu 14
  Câu 15
  Câu 16
  Câu 17:
  Trong câu chuyện Ông Mạnh thắng
  Thần Gió nhân vật Ông Mạnh
  tượng trưng cho ai ?
  A. Thiên nhiên
  B. Ngôi nhà
  C.Con người
  C.Con người
  ĐA
  Câu 18: Hình nào đã tô màu
  số tam giác?
  B
  12
  A
  B
  C
  ĐA
  Câu 19:
  Đáp số của bài toán theo tóm tắt sau là:
  Tóm tắt
  1 bạn : 7 cái kẹo
  4 bạn : .....cái kẹo?

  A. 28 B. 27 cái kẹo C. 28 cái kẹo
  C. 28 cái kẹo
  ĐA
  Câu 20:
  Tích của số 3 với số lớn nhất có
  một chữ số là bao nhiêu?
  27
  ĐA
  Câu 21:
  Số 10 là kết quả của phép tính
  nào dưới đây :
  A. 15 : 3 - 5
  B. 3 x 3 - 1
  C. 16 : 2 + 2
  C. 16 : 2 + 2
  ĐA

  Câu 22:
  Bài toán có tóm tắt như sau ::
  3 nhóm : 12 học sinh
  1 nhóm : …học sinh?
  Đáp số của bài toán là :
  A. 4 học sinh B. 36 học sinh
  C. 2 học sinh D. 12 học sinh
  A. 4 học sinh
  ĐA


  Câu 23:
  Câu chuyện “Một trí khôn hơn trăm trí khôn”
  khuyên chúng ta điều gì ?
  A. Hãy dũng cảm
  B. Hãy nói cho mọi người biết
  trí khôn của
  mình.
  C. Không nên khoe khoang
  khoác loác mà nên khiêm tốn
  C. Không nên khoe khoang khoác loác mà nên khiêm tốn
  ĐA
  Câu 24:
  Một năm được bắt đầu từ
  mùa nào?
  Mùa xuân
  ĐA
  Câu 25:
  Có mấy đường gấp khúc gồm
  3 đoạn thẳng?
  2 đường gấp khúc:
  ABCD và BCDE
  ĐA
  Câu 26:
  Điền dấu > , < , = vào ô trống:
  3 x 6 3 + 3 + 3 + 3 + 3
  >
  ĐA
  Câu 27:
  Số thích hợp điền vào ô trống:
  - 3 = 6 : 3
  A. 3 B. 5 C. 7
  B. 5
  ĐA
  Câu 28:
  Tìm một số sao cho nếu
  lấy số đó nhân với 2 và
  lấy số đó cộng với 2, thì được
  hai kết quả bằng nhau .
  2
  ĐA
  Câu 29:
  Đúng ghi Đ sai ghi S
  Buổi biểu diễn ca nhạc bắt đầu lúc 19 giờ.
  Lâm đến nhà hát lúc 19 giờ15 phút.
  Như vậy :
  - Lâm đến đúng giờ.
  - Lâm đến muộn giờ.
  S
  Đ
  ĐA
  Câu 30:
  Độ dài đường gấp khúc NMPQH là:
  20 cm
  ĐA
   
  Gửi ý kiến