Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài 27. Đi bộ ngao du

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Dực
  Ngày gửi: 18h:30' 05-03-2012
  Dung lượng: 6.5 MB
  Số lượt tải: 1100
  Số lượt thích: 0 người
  CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM
  ĐẾN VỚI TIẾT HỌC NGỮ VĂN


  TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ HỒNG PHONG
  GV: Lê Thị Mỹ Thảnh


  KIEÅM TRA BAØI CUÕ
  Em hãy trình bày nghệ thuật đặc sắc và nội dung
  của văn bản "Thuế máu" của Nguyễn Ái Quốc?
  Bằng những tư liệu phong phú, xác thực, bằng ngòi bút trào phúng , sắc sảo, đoạn trính "Thuế máu" có nhiều hình ảnh giàu giá trị biểu cảm, có giọng điệu vừa đanh thép, vừa mỉa mai, chua chát. Nguyễn Ai Quốc đã vạch trần bản chất xảo trá, tàn nhẫn của chính quyền thực dân, đế quốc đã biến người dân nghèo khổ ở các thuộc địa thành vật hi sinh để phục vụ cho lợi ích của chúng trong cuộc chiến tranh tàn khốc.


  TRAÛ LÔØI
  I. Đọc và tìm hiểu chung
  1. Đọc và tìm hiểu chú thích:
  Hướng dẫn đọc văn bản:
  Giọng rõ ràng, dứt khoát, tình cảm thân mật, chú ý nhấn giọng ở những từ "tôi", "ta", thay đổi giọng ở những câu kể, câu hỏi, câu cảm thán.
  Di do chi y
  Người điều khiển xe ngựa
  ch?y t?ng tr?m du?ng.
  Đi đến nơi nào đó để xem
  xét, mở mang hiểu biết.
  * Ngao du :
  * Phu trạm:
  * Tham quan:
  Hãy giải thích nghĩa của các từ:
  I. Đọc và tìm hiểu chung
  2. Tác giả:
  - Ru-xô (1772-1778) là nhà văn, nhà triết học, nhà hoạt động xã hội Pháp.
  Trình bày những nét chính về tác giả?
  1. Đọc và tìm hiểu chú thích:
  Giăng Giắc Ru-xô (1712-1778) ễng m? cụi m? t? s?m, cha l th? d?ng h?. Th?i tho ?u, ụng ch? du?c di h?c 2 nam, t? nam 12 d?n nam 14 tu?i, sau dú chuy?n sang h?c ngh? th? ch?m, b? ch? xu?ng ch?i m?ng, dỏnh d?p, nờn b? di tỡm cu?c s?ng t? do, ụng ph?i lang thang, phiờu b?t nhi?u noi, lm nhi?u ngh?. Nh? thụng minh, bi?t t? h?c v sỏng t?o ụng dó n?i ti?ng v?i kho?ng 10 tỏc ph?m k?ch, ti?u thuy?t, lu?n van, tri?t h?c. Ru xụ l ngu?i khao khỏt t? do ụng dó t?ng lờn ỏn xó h?i phong ki?n Phỏp th? k? XVIII lm cho con ngu?i nụ l? v kh? c?c. Chớnh vỡ v?y ụng b? truy nó kh?p noi. Quan di?m tri?t h?c c?a ụng r?t ti?n b?: D? cao con ngu?i, d?u tranh cho n?n dõn ch?, t? do, lờn ỏn xó h?i duong th?i dó ch d?p, nụ d?ch v lm tha hoỏ con ngu?i. Hon 10 nam sau khi Ru-xụ qua d?i, ụng du?c tỏng t?i di?n Pang-tờ-ụng, noi dnh cho nh?ng danh nhõn vi d?i nu?c Phỏp.
  Nh?ng chi ti?t trờn cho em hi?u gỡ con ngu?i v cu?c d?i c?a tỏc gi??
  Cu?c d?i d?y cay d?ng m vinh quang.
  Con ngu?i ti nang, cú tinh th?n d?u tranh v lũng quy?t tõm theo du?i chớ hu?ng.
  Ru-xô có những sáng tác nổi tiếng nào?
  + Những mơ mộng của người dạo chơi cô độc (1772- 1778)
  + Luận văn khoa học và nghệ thuật (1750).
  + Luận về sự bất bình đẳng (1755)
  + Giuy - li hay nàng Hê-lô i-dô mới (tiểu thuyết 1761).
  + Ê-min hay về giáo dục (tiểu thuyết :1762)
  MỘT SỐ SÁNG TÁC CHÍNH
  ?
  I/. Đọc và tìm hiểu chung
  2. Taực giaỷ:
  3. Tác phẩm:
  Văn bản này có xuất xứ như thế nào?
  "Đi bộ ngao du" trích trong quyển V tác phẩm "Ê-min hay Về giáo dục".
  ? - Xuaỏt xửự:
  1. Đọc và tìm hiểu chú thích:
  Nội dung: Đề cập đến việc giáo dục một em bé từ lúc nhỏ cho đến lúc trưởng thành, được nuôi dưỡng trong cuộc sống tự nhiên, trong môi trường dân chủ và tự do nên nhân cách, trí tuệ và thể lực ngày một phát triển tốt đẹp. Nhà văn tưởng tượng em bé đó có tên là Ê-min, và thầy giáo dạy Ê-min chính là tác giả.
  - “Đi bộ ngao du” trích từ quyển V khi Ê-min đã khôn lớn trưởng thành.
  Hãy nêu nội dung chính của tác phẩm "Ê-min hay về giáo dục"?
  Tác phẩm chia làm 5 quyển tương ứng với 5 giai đoạn:
  - Giai đoạn 1: Từ lúc em bộ ra đời đến 3 tuổi (nhi?m v? l giỏo d?c lm sao cho co th? em bộ du?c phỏt tri?n theo t? nhiờn).
  - Giai đoạn 2: Từ 4 tuổi đến 12 tuổi( Nhi?m v? giỏo d?c cho ấ-min m?t s? nh?n th?c bu?c d?u).
  - Giai đoạn 3: Từ 13 tuổi đến 15 tuổi( Trang b? cho ấ-min m?t s? ki?n th?c khoa h?c h?u ớch t? th?c ti?n v thiờn nhiờn).
  - Giai đoạn 4: Từ 16 tuổi đến 20 tuổi ( ấmin du?c giỏo d?c v? d?o d?c v tụn giỏo)
  - Giai đoạn 5: ấ-min dó tru?ng thnh ( ấmin di du l?ch 2 nam d? cho d?o d?c v ngh? l?c du?c th? thỏch)

  ? Tỏc ph?m l d?nh cao tri?t h?c c?a Ru-xụ.
  Nghị luận ch?ng minh
  3 do?n
  - Phửụng thửực bieồu ủaùt:
  - Bố cục:
  - Văn bản được phân chia bố cục như thế nào và nêu luận điểm của từng đoạn?
  - Văn bản viết bằng phương thức biểu đạt nào?
  + Bố cục:
  3 do?n - 3 luận điểm
  Đoạn 1:
  (Tõ ®Çu -> “nghØ ng¬i”)
  §i bé ngao du ta hoàn toàn được tù do.
  Đoạn 2:
  (TiÕp theo -> “tèt h¬n”)
  §i bé ngao du - më mang tri thøc.
  Đoạn 3:
  (PhÇn cßn l¹i)
  §i bé ngao du có lợi cho søc kháe vµ tinh thÇn.
  II/. TèM Hi?U VAN B?N
  - Văn bản này nghị luận về vấn đề gì?
  1. Caực lu?n di?m chớnh:
  - Để làm sáng tỏ v?n d? đó, tác giả đã đưa ra những luận điểm chính nào?
  - Lợi ích của việc ngao du bằng cách đi bộ.
  Đi bộ ngao du được
  trau dồi vốn tri thức.
  Đi bộ ngao du thì ta được
  hoàn toàn tự do.
  Đi bộ ngao du có lợi cho
  sức khoẻ và tinh thần.
  Trật tự sắp xếp 3 luận điểm chính như vậy có hợp lý không? Vì sao? Em có thể thay đổi trật tự các luận điểm được không? Vì sao Ru-xô lại chọn cách sắp xếp luận điểm như vậy? (gợi ý căn cứ vào cuộc đời Ru-xô, hoàn cảnh xã hội mà ông sống để lý giải).
  THẢO LUẬN NHÓM
  - Về mặt khách quan, 3 luận điểm trên đồng đẳng với nhau, do đó có thể thay đổi trật tự trước sau của chúng.
  - Về mặt chủ quan, tác giả sắp xếp theo trật tự trên là theo quan niệm của ông:
  + Ru-xơ luơn luơn khao kht t? do; su?t d?i d?u tranh cho t? do.
  + Ru-xơ r?t kht khao ki?n th?c; c? d?i ơng ph?i n? l?c h?c t?p.
  Luận điểm 1
  §i bé ngao du ta hoàn toàn được tự do.
  Luận điểm 2
  §i bé ngao du - më mang tri thøc.
  Luận điểm 3
  §i bé ngao du có lợi cho søc kháe vµ tinh thÇn.
  Tính chất của hoạt động
  Mục đích của hoạt động
  Tác dụng của hoạt động
  Trật tự sắp xếp 3 luận điểm
  a. ẹi boọ ngao du - hoaứn toaứn ủửụùc tửù do.
  Ta ưa đi lúc nào thì đi, ta thích dừng lúc nào thì dừng.
  - Ta muốn hoạt động nhiều, ít là tuỳ:
  -Ta quan sát, ta quay phải, ta sang trái, ta xem xét, ta dừng lại mọi khía cạnh… - Tôi nhìn dòng sông, khu rừng, hang động, tham quan, mỏ đá, khoáng sản…
  - Tôi thích, lưu lại; chán, tôi bỏ đi.
  - Tôi chẳng phụ thuộc ngựa, phu trạm… và chỉ phụ thuộc vào bản thân tôi.
  - Tôi hưởng thụ tất cả sự tự do…
  -Tác giả đã dùng những luận cứ (lý lẽ, dẫn chứng) nào để làm sáng tỏ luận điểm "Đi bộ ngao du ta hoàn toàn được tự do"?
  Đọc lại đoạn 1 và nêu luận điểm?
  Nhận xét về cách
  xưng hô của tác
  giả trong đoạn văn?
  - Tác giả dùng hai đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất “ta” và “tôi”.
  Khi nào thì xưng
  là ta, khi nào
  thì xưng là tôi?
  - Tác giả xưng “ta” khi trình bày lý luận chung.
  - Tác giả xưng “tôi” khi nói về những cảm nhận về cuộc sống từng trải của riêng ông.
  Việc tác giả thay đổi cách xưng hô linh hoạt như vậy nhằm mục đích gì?
  - Làm cho giọng văn thay đổi, lúc thì tranh biện, lúc thì tâm sự.
  - Nhờ sự xen kẽ giữa lý luận trừu tượng và những trải nghiệm của cá nhân tác giả nên bài văn nghị luận không khô khan mà rất sinh động.
  - Nhiều câu trần thuật để kể được nhiều điều thú vị của việc đi bộ ngao du.
  - Liệt kê, lặp cấu trúc cú pháp, nhiều động từ chỉ hoạt động của con người.
  Ngoài việc dùng nhiều kiểu câu trần thuật, thay đổi ngôi kể, trong
  đoạn văn tác giả còn sử dụng những biện pháp nghệ thuật gì khác?
  Nêu dẫn chứng minh hoạ?
  Trong đoạn văn tác giả dùng những kiểu câu gì? Tác dụng?
  - Để nhấn mạnh lợi ích của việc đi bộ được tự do thưởng ngoạn tự nhiên rất phong phú, rất thoải mái và chủ động.
  Nghệ thuật liệt kê, lặp cấu trúc, nhiều động từ. -Lí lẽ , dẫn chứng hiển nhiên, phong phú, thuyết phục, lập luận chặt chẽ. -Ngôi kể linh hoạt. -Cách viết giản dị, dễ hiểu.
  Qua việc tìm hiểu
  trên em có nhận xét
  chung gì về nghệ thuật
  viết văn của Ru-xô
  Trong đoạn 1?
   Nghệ thuật liệt kê, lặp cấu trúc, ngôi kể linh hoạt, luận cứ phong phú, lập luận chặt chẽ, rõ ràng, thuyết phục.
  Nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật liệt kê và lặp cấu trúc cú pháp và sử dụng nhiều động từ?
  Tác giả dùng hệ thống lí lẽ và dẫn chứng như vậy nhằm mục đích gì?
  Để làm sáng tỏ luận điểm: Đi bộ ngao du rất thoải mái, chủ động và tự do.

  ? Di b? ngao du r?t tho?i mỏi, ch? d?ng v t? do.
  Câu hỏi :Em có nhận xét gì về khung cảnh thiên nhiên
  Và con người được thể hiện qua bức tranh?
  Em có nhận xét gì về khung cảnh thiên nhiên
  và con người được thể hiện qua bức tranh?
  Bức tranh phù hợp với đoạn nào của văn bản?
  1. Luận điểm chính của đoạn văn đầu tiên trong văn bản: “Đi bộ ngao du” là gì ?
  Đi bộ ngao du mở mang và trau dồi kiến thức.
  A
  Đi bộ ngao du rất thoải mái, chủ động và tự do.
  B
  C
  D
  Đi bộ ngao du có lợi cho sức khoẻ và tinh thần.
  Đi bộ ngao du giúp con người bớt căng thẳng.
  CỦNG CỐ
  2. Để làm sáng rõ luận điểm “Đi bộ ngao du ta được tự do” tác giả đã sử dụng nghệ thuật gì?
  Nghệ thuật liệt kê, lặp cấu trúc.
  A
  Nghệ thuật phóng đại.
  B
  C
  D
  Luận cứ phong phú, lập luận chặt chẽ, rõ ràng.
  Nghệ thuật liệt kê, lặp cấu trúc, luận cứ phong phú,
  lập luận chặt chẽ, rõ ràng.
  HƯỚNG DẪN BÀI TẬP HỌC Ở NHÀ
  - Đọc lại toàn bộ văn bản.
  - Học tập cách viết văn nghị luận chứng minh của Ru-xô.
  - Nắm vững 3 luận điểm chính.
  - Tìm hiểu thêm về cuộc đời của Ru-xô.
  DẶN DÒ HỌC SINH
  CHUẨN BỊ CHO TiẾT HỌC TiẾP THEO
  Đọc và tìm hiểu 2 luận điểm tiếp theo.

  - Tìm hiểu con người và tư tưởng, tình cảm của Ru-xô qua bài văn.
  Tạm Biệt
  Quý thầy cô và các em !
   
  Gửi ý kiến