Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Unit 13. Films and cinema

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Hữu Anh Tuấn
  Ngày gửi: 21h:20' 07-03-2012
  Dung lượng: 1.0 MB
  Số lượt tải: 1143
  Số lượt thích: 0 người

  WELCOME TO OUR CLASS
  Presented by: Tran Huu Anh Tuan
  L
  U
  C
  K
  Y
  N
  U
  M
  B
  E
  R
  L
  U
  C
  K
  Y
  N
  U
  M
  B
  E
  R
  Lucky number
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  E.g
  cartoon
  love story film
  comedy
  action film
  horror film
  You’re so lucky, lucky, lucky, …
  thrillers war films
  Cartoon (films) action films
  detective films love story films
  adventure films educational films
  science fiction films ghost films
  Horror films comedy (films)
  1. KINDS OF FILMS
  Pre-speaking
  UNIT 13: FILMS AND CINEMA
  Period 3 - Speaking
  exciting violent
  good fun bad
  great terrifying
  terrific silly
  funny/ comic sad
  wonderful
  moving
  romantic
  thrilling It’s really cool!
  2. ADJECTIVES TO DESCRIBE FILMS
  interesting boring
  Task 2: Dialogue build 1
  Instructions: Work in pairs. Ask Your friend
  about a kind of film.
  Example:
  A: What do you think of horror films?
  B: Well, I find them really terrifying.
  How about you?
  A: I don’t quite agree with you. I find them
  very interesting.
  While-speaking
  Task 3: Dialogue build 2
  Instructions: Work in pairs. Use the cues below to make a meaningful dialogue.
  A:
  >
  <
  =
  ?
  B:
  Let me see!
  >
  A:
  B:
  Why?
  Haha
  Hihi
  FIND SOMEONE WHO
  Instructions: Go around the class, ask your friends and complete the table below. Then, get ready to report to the whole class.


  Post-speaking
  Expressing your preferences
  -I like…… more than…
  -I (would) prefer…. to…
  -My favorite movie is…
  -I think it would be better for me if…
  Consolidation
  Homework
  Do task 1/ P134
  Prepare Language Focus
  Thank you for your attention!
  2. Dialogue build 2
  Instructions: Ask and answer about your preferences
  for films.
  Example:
  A: Which one do you prefer, detective films or science fiction films?
  B: Well, It’s difficult to say. But I think I prefer science fiction films to detective films.
  A: Why’s that?
  B: It’s good fun.
   
  Gửi ý kiến