Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Chương IV. §5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hồ Ngọc Trâm
  Ngày gửi: 22h:51' 09-03-2012
  Dung lượng: 769.5 KB
  Số lượt tải: 1141
  Số lượt thích: 0 người
  Trường THCS Lê Quý Đôn – Bến Cát – Bình Dương
  Tổ Toán – Tin học
  -------------------------
  ĐẠI SỐ 8
  Tiết 64
  PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI
  Bến Cát, ngày 06 tháng 4 năm 2012
  Giáo viên: Nguyễn Văn Thuận
  Kiểm tra bài cũ
  Điền vào chỗ chấm sao cho thích hợp ?
  a)
  b)
  c)
  x - 3 nếu
  A
  -A
  0
  3,5
  -(x - 3) = 3 - x
  nếu x - 3 < 0
  Tiết 64
  Phuong trỡnh ch?a d?u giỏ tr? tuy?t d?i
  Thứ sáu, ngày 06 tháng 4 năm 2012
  1. Nhắc lại về giá trị tuyệt đối
  Ví dụ 1: Bỏ dấu giá trị tuyệt đối và rút gọn biểu thức:
  Tiết 64
  Phuong trỡnh ch?a d?u giỏ tr? tuy?t d?i
  Thứ sáu, ngày 06 tháng 4 năm 2012
  1. Nhắc lại về giá trị tuyệt đối:
  Ví dụ 1: Bỏ dấu giá trị tuyệt đối và rút gọn biểu thức:
  Giải:
  Khi x ? 3, ta có x - 3 ? 0
  nên ?x - 3?= x - 3
  Vậy A = x - 3 + x - 2 = 2x - 5
  Giải:
  Khi x > 0, ta có -2x < 0
  nên ?-2x ?= -( - 2x) = 2x
  Vậy B = 4x + 5 + 2x = 6x + 5
  Tiết 64
  Phuong trỡnh ch?a d?u giỏ tr? tuy?t d?i
  Thứ sáu, ngày 06 tháng 4 năm 2012
  1. Nhắc lại về giá trị tuyệt đối:
  Ví dụ 1: Bỏ dấu giá trị tuyệt đối và rút gọn biểu thức:
  ?1 Rút gọn biểu thức:
  Tiết 64
  Phuong trỡnh ch?a d?u giỏ tr? tuy?t d?i
  Thứ sáu, ngày 06 tháng 4 năm 2012
  1. Nhắc lại về giá trị tuyệt đối
  2. Giải một số phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
  Ví dụ 2: Giải phương trình
  Giải
  +) Nếu 3x ? 0 ? x ? 0 khi đó |3x|= 3x
  Phương trình (*) có dạng 3x = x + 4
  3x - x = 4
  2x = 4
  x = 2
  (thỏa mãn điều kiện)
  +) Nếu 3x < 0 ? x < 0 khi đó |3x|= - 3x
  Phương trình (*) có dạng - 3x = x + 4
  - 3x - x = 4
  - 4x = 4
  x = - 1
  (thỏa mãn điều kiện)
  Vậy tập nghiệm của phương trình (*) là S = { -1 ; 2 }
  Tiết 64
  Phuong trỡnh ch?a d?u giỏ tr? tuy?t d?i
  Thứ sáu, ngày 06 tháng 4 năm 2012
  1. Nhắc lại về giá trị tuyệt đối
  2. Giải một số phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
  Ví dụ 2: Giải phương trình
  Ví dụ 3: Giải phương trình
  Giải
  +) Nếu x - 3 ? 0 ? x ? .. khi đó |x - 3|= ...
  Phương trình (**) có dạng ... = 9 - 2x
  (**)
  x + 2x = 9 + 3
  .. = .
  .. = .
  (.......................... )
  +) Nếu ... < 0 ? x < 3 khi đó |x - 3|= ...
  Phương trình (**) có dạng ... = ...
  ....= ...
  ... = ..
  (.......... )
  Vậy tập nghiệm của phương trình (**) là
  Ví dụ 3: Giải phương trình:
  Tiết 64
  Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
  Thứ sáu, ngày 06 tháng 4 năm 2012
  1. Nhắc lại về giá trị tuyệt đối
  2. Giải một số phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
  Ví dụ 2: Giải phương trình
  Ví dụ 3: Giải phương trình
  Đặt điều kiện để bỏ dấu giá trị tuyệt đối.
  Giải phương trình với mỗi điều kiện vừa đặt.
  Đối chiếu nghiệm vừa tìm với điều kiện.
  Tổng hợp nghiệm và trả lời.
  * Các bước giải phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối
  Nêu các bước giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối ?
  Tiết 64
  Phuong trỡnh ch?a d?u giỏ tr? tuy?t d?i
  Thứ sáu, ngày 06 tháng 4 năm 2012
  1. Nhắc lại về giá trị tuyệt đối
  2. Giải một số phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
  3. Luyện tập
  Bài 1: Chọn câu đúng, sai:
  Tiết 64
  Phuong trỡnh ch?a d?u giỏ tr? tuy?t d?i
  Thứ sáu, ngày 06 tháng 4 năm 2012
  1. Nhắc lại về giá trị tuyệt đối
  2. Giải một số phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
  3. Luyện tập
  Bài 2: Giải các phương trình sau:
  Cách giải này chúng ta làm từ hồi học lớp 7
  rồi !
  3. Luyện tập
  Bài 2: Giải các phương trình sau:
  +) Nếu x + 5 ? 0 ? x ? - 5
  khi đó |x + 5|= x + 5
  PT ( 1) có dạng x + 5 = 3x + 1
  x - 3x = 1 - 5
  -2x = - 4
  x = 2
  (t/mãn)
  +) Nếu x + 5 < 0 ? x < - 5
  khi đó |x + 5|= -(x+ 5) = - x - 5
  PT (1) có dạng - x - 5 = 3x + 1
  - x - 3x= 1 + 5
  - 4x = 6
  x = - 1,5
  Vậy tập nghiệm của PT (1) là
  S = ?2?
  (loại)
  +) Nếu - 5x ? 0 ? x ? 0
  khi đó |- 5x|= - 5x
  PT ( 2) có dạng - 5x = 2x + 21
  - 5x - 2x = 21
  -7x = 21
  x = - 3
  (t/mãn)
  +) Nếu - 5x < 0 ? x > 0
  khi đó |-5x|= -(- 5x) = 5x
  PT (2) có dạng 5x = 2x + 21
  5x - 2x = 21
  3x = 21
  x = 7
  Vậy tập nghiệm của PT (2) là
  S = ?-3;7?
  (t/mãn)
  (1)
  (2)
  b)
  c)
  Tiết 64
  Phuong trỡnh ch?a d?u giỏ tr? tuy?t d?i
  Thứ sáu, ngày 06 tháng 4 năm 2012
  1. Nhắc lại về giá trị tuyệt đối
  2. Giải một số phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
  3. Luyện tập
  Bài 2: Giải các phương trình sau:
  Chú ý:
  Củng cố kiến thức
  Bài học hôm nay cần nắm vững:
  Biết cách giải một số phương trình chứa dấu giá trị
  tuyệt đối.
  Cách bỏ dấu giá trị tuyệt đối ở biểu thức dạng ?ax ?
  và dạng ?x + a ?.
  Hướng dẫn về nhà
  - Làm bài tập số 35, 36, 37 SGK/51
  - Tiết sau ôn tập chương IV
  - Làm các câu hỏi ôn tập chương
  - Phát biểu thành lời các tính chất về liên hệ giữa
  thứ tự và phép cộng, phép nhân.
  Xin trân trọng cảm ơn
  các quý đồng nghiệp
  đã tới dự tiết học này.
  Rất mong được sự góp ý từ
  các quý đồng nghiệp
   
  Gửi ý kiến