Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Unit 8. Celebrations

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đinh Thị Nga (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:50' 13-03-2012
  Dung lượng: 1'023.5 KB
  Số lượt tải: 37
  Số lượt thích: 0 người
  T
  B
  C
  N
  I
  F
  G
  H
  N
  J
  L
  M
  O
  Y
  Q
  R
  P
  A
  U
  V
  K
  X
  S
  D
  W
  Z
  E
  E
  UNIT 8: CELEBRATIONS
  Lesson 1: Getting started + Listen and read
  Easter
  Lunar New Year
  Christmas
  Birthday
  Mid-Fall Festival
  Wedding
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1. Getting started
  UNIT 8: CELEBRATIONS
  Lesson 1: Getting started + Listen and read
  occur ( v )
  xuất hiện, xảy ra
  2. Listen and read
  a. vocabulary
  sticky rice cakes
  bánh chưng
  Jewish people
  người Do thái
  Jewish people
  Passover
  Lễ quá hải ( của người Do thái )
  Parade ( n )
  Lễ duyệt binh
  Lễ phục sinh
  Easter
  UNIT 8: CELEBRATIONS
  Lesson 1: Getting started + Listen and read
  1. Getting started
  2. Listen and read
  a. Vocabulary
  occur ( v )
  xuất hiện, xảy ra
  sticky rice cakes
  bánh chưng
  người Do thái
  Jewish people ( n )
  Passover ( n )
  Lễ quá hải ( của người Do thái )
  parade ( n )
  lễ duyệt binh
  lễ phục sinh
  Easter
  UNIT 8: CELEBRATIONS
  Lesson 1: Getting started + Listen and read
  1. Getting started
  2. Listen and read
  a. Vocabulary
  b. Listen and Read
  Answer the questions
  When does Tet occur ?
  2. What are special food at Tet ?
  3. Is Passover celebrated in Israel ?
  4. Where is Easter celebrated ?
  5. Does Easter happen at the same time as Passover ?
  LUCKY apples
  1
  7
  3
  4
  6
  5
  2
  Lucky number
  When does Tet occur ?
  In late January or early February
  What are special food at Tet ?
  Sticky rice cakes
  Is passover celebrated in Israel ?
  Yes, it is
  Where is Easter celebrated ?
  In many countries.
  Does Easter happen at the same time as Passover ?
  Yes, it does
  UNIT 8: CELEBRATIONS
  Lesson 1: Getting started + Listen and read
  1. Getting started
  2. Listen and read
  Late January or early February
  Clean and decorate homes, enjoy special food
  Sticky rice cakes
  Viet Nam
  Late March or early April
  No information
  Seder
  Israel
  Around the time as Passover
  Crowd the streets to watch colorful parade
  Chocolates or sugar eggs
  Many countries
  Passover
  Easter
  UNIT 8: CELEBRATIONS
  Lesson 1: Getting started + Listen and read
  1. Getting started
  2. Listen and read
  * Tet is a festival which occurs in late January or early February.
  - Tet is festival. Festival occurs in late January or early February
  * Family members who live apart try to be together at Tet.
  - Family members live apart. They try to be together at Tet
  Who = §¹i tõ quan hÖ bæ nghÜa cho chñ ng÷ chØ ng­êi.
  Which = §¹i tõ quan hÖ bæ nghÜa cho chñ ng÷ chØ vËt, sù vËt ..
   Dïng ®Ó kÕt hîp c¸c c©u thµnh mét
  who / which + MÖnh ®Ò
  I am the boy.
  Happy new year is a song
  Nam is the boy
  I like watching the films
  She is a singer
  Who

  Which
  is standing next to me
  are about wild animals
  is wearing a red shirt
  is sung at Tet
  often sings Pop songs
  UNIT 8: CELEBRATIONS
  Lesson 1: Getting started + Listen and read
  1. Getting started
  2. Listen and read
  a. Vocabulary
  b. Listen and Read
  3. homework
  - Write about Tet, Passover and Easter from the table.
  - Make 5 sentences with “Who / Which”
  E.g: In Viet Nam, Tet occurs in late..... People usually clean and decorate ...

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng