Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Các ý kiến mới nhất

 • Dở ...
 • thấy nó thiếu cái gì đó...
 • xàm load lâu vcc...
 • Cảm ơn bn... ...
 • uk kho...
 • uk ...
 • bài j mà ít và ko rõ ràng j cả...
 • Tuyệt vời trên cả tuyệt vời...
 • bài rất hay và có ích em cảm ơn...
 • lấy bài người khác tải lên ko vui tí nào...
 • sao dở quá vậy ...
 • gfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfggfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggffffffffffffffffffffffffffffgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ...
 • adasad...
 • dở...
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Tuần 27. Lập dàn ý bài văn nghị luận

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Hằng
  Ngày gửi: 20h:21' 19-03-2012
  Dung lượng: 533.0 KB
  Số lượt tải: 212
  Số lượt thích: 0 người
  Tiết 79 – Làm văn:

  LẬP DÀN Ý BÀI VĂN NGHỊ LUẬN
  Dựa vào kinh nghiệm làm văn của em, hãy cho biết việc không lập dàn ý trước khi viết thường gây nên những hậu quả gì?
  Tác hại do không lập dàn ý trước khi viết bài
  Bài viết không đủ ý
  Dễ lan man, lạc đề, lặp ý
  Không nhấn mạnh được những nội dung chủ yếu
  - Các ý sắp xếp không hợp lí
  Bài không cân đối ( phần đầu thường dài hơn phần cuối)

  Điểm kém
  I. Tác dụng của việc lập dàn ý
  Chủ động được
  thời gian làm bài,
  phân phối thời gian
  hợp lí
  Đảm bảo được
  tính cân đối giữa
  các phần trong
  bài
  Nắm đúng trọng
  tâm, bao quát
  được những nội
  dung chủ yếu
  tránh xa đề, lặp ý,

  1. Tìm ý cho bài văn
  2. Lập dàn ý


  Lập dàn ý thường trải qua mấy bước?
  I. Tác dụng của việc lập dàn ý
  II. Cách lập dàn ý cho bài văn nghị luận
  B1) Xác định luận đề
  B2) Xác định các luận điểm
  B3) Tìm luận cứ cho các luận điểm
  1.Tìm ý
  cho bài văn

  Em hiểu thế nào là tìm ý? Thông thường việc tìm ý trải qua mấy bước?
  I. Tác dụng của việc lập dàn ý
  II. Cách lập dàn ý cho bài văn nghị luận
  II. Cách lập dàn ý bài vAn nghị luận
  Luận đề
  1. Tỡm ý cho bi van ngh? lu?n
  II. Cách lập dàn ý bài văn nghị luận
  1. Tìm ý cho bài văn

  Đề bài: Bàn về vai trò, tác dụng to lớn của sách trong đời sống tinh thần của con người, nhà văn M. Gorki có viết: “Sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới”.
  Hãy giải thích và bình luận ý kiến trên.
  Dựa vào những gợi ý trong sách giáo khoa, em hãy lập dàn ý cho đề văn này?
  Sách là phương tiện cung cấp tri thức cho con người
  giúp cho con người trưởng thành.
  Luận đề
  Sách là sản phẩm tinh
  thần kỡ diệu của
  con người
  Sách mở rộng nh?ng
  chân trời mới
  Cần có thái độ đúng
  đối với sách
  và việc đọc sách
  Sách là sản phẩm tinh thần của con người
  Sách là kho tri thức
  Sách giúp ta vượt qua
  thời gian, không gian
  Sách giúp ta hiểu biết
  mọi lĩnh vực TN, XH
  Là người bạn tâm tỡnh
  gần gũi giúp ta hoàn
  thiện mỡnh về nhân
  cách
  Đäc vµ lµm theo
  s¸ch tèt, phª ph¸n
  s¸ch cã h¹i
  Tạo thói quen lựa chọn
  sách, hứng thú đọc và
  học điều hay trong
  sách
  I. Tác dụng của việc lập dàn ý
  II. Cách lập dàn ý bài văn nghị luận
  1. Tìm ý cho bài văn
  2. Lập dàn ý
  Em hãy xắp xếp các luận điểm, luận cứ đã xác định được vào bố cục bài văn nghị luận? ( Theo 3 phần: Mở bài - Thân bài - Kết bài)
  Lập dàn ý
  Mở bài
  2. Thân
  bài
  LĐ1: Sách là sản phẩm
  tinh thần kì diệu
  LC1: Sách là sản phẩm tinh thần
  LC2: Sách là kho tri thức
  LC3: Sách giúp ta vượt qua thời gian,
  không gian
  LĐ2: Sách mở rộng những
  chân trời mới
  LC1: Sách giúp ta hiểu biết mọi lĩnh
  vực tự nhiên, xã hội
  LC2:Sách là người bạn tâm tình giúp
  con người hoàn thiện về nhân cách
  LĐ3: Cần có thái độ đúng
  với sách và việc đọc sách
  LC1: Đọc và làm theo sách tốt;
  Phê phán sách có hại
  LC2: Tạo thói quen lựa chọn sách,
  học tập điều hay trong sách
  3. Kết bài
  Dàn ý bài văn nghị luận
  III. Luyện tập
  I. Tác dụng của việc lập dàn ý
  I. Cách lập dàn ý bài văn nghị luận
  Bài tập 1 (sgk)
  Đề bài:
  Trong một lần nói chuyện với học sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó.”.
  Theo anh (chị) nên hiểu và vận dụng lời dạy đó như thế nào?
  Một số bạn đã tìm được các ý:
  Giải thích khái niệm tài và đức
  b) Có tài mà không có đức là người vô dụng
  c) Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó
  Theo em cần bổ sung thêm những ý nào?
  Các ý còn thiếu:
  a)Giải thích khái niệm tài và đức
  b) Có tài mà không có đức là người vô dụng
  c) Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó
  d) Đức và tài là hai phẩm chất quan trọng, có mối quan hệ gắn bó trong con người
  e) Cần phải thường xuyên rèn luyện, phấn đấu để có cả tài lẫn đức
  Từ những ý đã tìm được, hãy lập dàn ý cho đề văn này?
  Lập dàn ý
  Mở bài
  2. Thân
  bài
  LĐ1: Khái niệm tài, đức
  LC1: Tài là gì?
  LC2: Đức là gì?
  LĐ2:
  Vai trò của tài và đức
  LC1: Nếu chỉ có tài mà không có đức
  LC2:Nếu chỉ có đức mà không có tài
  LĐ3: Liên hệ bản thân
  LC1: Tài và đức có vai trò quan
  trọng trong cuộc sống con người
  LC2: Cần thường xuyên rèn luyện
  để có cả tài lẫn đức
  3. Kết bài
  LC3: Khi có cả tài và đức
  III. Luyện tập
  1. Bài tập 1 (sgk)
  2. Bài tập 2: Hãy lập dàn ý cho đề văn nghị luận sau:
  Đề bài: Hiện tượng nghiện chơi game trong học sinh trường Hoàng Văn Thụ
  a) Tìm ý cho bài văn

  Luận đề: Hiện tượng nghiện chơi game
  trong học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ
  LĐ1:
  Thực trạng
  LĐ3:
  Nguyên nhân
  LĐ2:
  Hậu quả
  LĐ4:
  Giải pháp
  Bài văn yêu cầu sáng tỏ vấn đề gì? Vấn đề này có quan trọng, có tính thời sự không?
  Em biết gì về hiện trạng của vấn đề này?
  Theo em có những lí do nào dẫn đến thực trạng này?
  Việc nghiện chơi game sẽ dẫn đến những tác động tiêu cực như thế nào?
  Hãy đưa ra những giải pháp để khắc phục tình trạng này?
  Bài tập về nhà: Tìm các luận cứ cho các luận điểm đã xác định? Hoàn thành dàn ý hoàn chỉnh.
  Dàn ý bài văn nghị luận
  "H?c, h?c n?a, h?c mói "
  V. I - Lê nin
  Bài học hôm nay
  kết thúc ở đây.
  Cảm ơn các thầy cô và các em
  đã theo dõi !
  Luận đề: Hiện tượng nghiện chơi game
  trong học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ
  LĐ1:
  Thực trạng
  LĐ2:
  Nguyên nhân
  LĐ3:
  Hậu quả
  LĐ4:
  Giải pháp
   
  Gửi ý kiến