Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  bài bản đồ Trung Quốc

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Tuyền
  Ngày gửi: 15h:54' 26-03-2012
  Dung lượng: 1.3 MB
  Số lượt tải: 41
  Số lượt thích: 0 người
  GVHD: Kiều Tiến Bình
  SVTH: Nguyễn Thị Bích Tuyền
  MSSV: 35603104
  BẢN ĐỒ HP 3
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  KHOA ĐỊA LÝ – LỚP K35A
  
  TRUNG QUỐC
  MÔN:
  ĐỀ TÀI:
  BẢN ĐỒ DÙNG ĐỂ DẠY PHẦN TỰ NHIÊN TRUNG QUỐC
  CADĂCXTAN
  CƯRƠGƯXTAN
  MÔNG CỔ
  LIÊN BANG NGA
  TRIỀU TIÊN
  HÀN QUỐC
  NHẬT
  BẢN
  PHILIPPIN
  VIỆT NAM
  LÀO
  THÁI LAN
  MIANMA
  BU TAN
  NÊ PAN
  ẤN ĐỘ
  HOÀNGHẢI
  BIỂN
  HOA ĐÔNG
  BIỂN ĐÔNG
  THÁI BÌNH DƯƠNG
  1050D
  Al
  Đ. Hải Nam
  Đ. Đài Loan
  DÃY THIÊN SƠN
  DÃY NAM SƠN
  DÃY CÔN LUÂN
  D. HIMALAYA
  SƠN NGUYÊN
  TÂY TẠNG
  BỒN ĐỊA TARIM
  BỒN ĐỊA
  TỨ XUYÊN
  BỒN ĐỊA
  DUY NGÔ NHĨ
  ĐỒNG
  BẰNG
  ĐÔNG BẮC
  ĐỒNG
  BẰNG
  HOA BẮC
  ĐỒNG
  BẰNG
  HOA TRUNG
  ĐỒNG BẰNG
  HOA NAM
  PHÂN TẦNG ĐỘ CAO (m)
  0 200 1500 3000 trên 3000
  8848
  Điểm độ cao
  Hoang mạc
  Dầu mỏ
  Khí tự nhiên
  Mangan
  Đồng
  Than
  Thiếc
  Sắt
  Al
  Bôxit
  BẢN ĐỒ DÙNG ĐỂ KiỂM TRA HỌC SINH PHẦN KHOÁNG SẢN TRUNG QUỐC
  CADĂCXTAN
  CƯRƠGƯXTAN
  MÔNG CỔ
  LIÊN BANG NGA
  TRIỀU TIÊN
  HÀN QUỐC
  NHẬT
  BẢN
  PHILIPPIN
  VIỆT NAM
  LÀO
  THÁI LAN
  MIANMA
  BU TAN
  NÊ PAN
  ẤN ĐỘ
  HOÀNGHẢI
  BIỂN
  HOA ĐÔNG
  BIỂN ĐÔNG
  THÁI BÌNH DƯƠNG
  Đ. Hải Nam
  Đ. Đài Loan
  DÃY THIÊN SƠN
  DÃY NAM SƠN
  DÃY CÔN LUÂN
  D. HIMALAYA
  SƠN NGUYÊN
  TÂY TẠNG
  BỒN ĐỊA TARIM
  BỒN ĐỊA
  TỨ XUYÊN
  BỒN ĐỊA
  DUY NGÔ NHĨ
  ĐỒNG
  BẰNG
  ĐÔNG BẮC
  ĐỒNG
  BẰNG
  HOA BẮC
  ĐỒNG
  BẰNG
  HOA TRUNG
  ĐỒNG BẰNG
  HOA NAM
  PHÂN TẦNG ĐỘ CAO (m)
  0 200 1500 3000 trên 3000
  8848
  Điểm độ cao
  Hoang mạc
  Dầu mỏ
  Khí tự nhiên
  Mangan
  Đồng
  Than
  Thiếc
  Sắt
  Al
  Bôxit
  BẢN ĐỒ DÙNG ĐỂ KiỂM TRA LẠI KHOÁNG SẢN TRUNG QUỐC
  CADĂCXTAN
  CƯRƠGƯXTAN
  MÔNG CỔ
  LIÊN BANG NGA
  TRIỀU TIÊN
  HÀN QUỐC
  NHẬT
  BẢN
  PHILIPPIN
  VIỆT NAM
  LÀO
  THÁI LAN
  MIANMA
  BU TAN
  NÊ PAN
  ẤN ĐỘ
  HOÀNGHẢI
  BIỂN
  HOA ĐÔNG
  BIỂN ĐÔNG
  THÁI BÌNH DƯƠNG
  Al
  Đ. Hải Nam
  Đ. Đài Loan
  DÃY THIÊN SƠN
  DÃY NAM SƠN
  DÃY CÔN LUÂN
  D. HIMALAYA
  SƠN NGUYÊN
  TÂY TẠNG
  BỒN ĐỊA TARIM
  BỒN ĐỊA
  TỨ XUYÊN
  BỒN ĐỊA
  DUY NGÔ NHĨ
  ĐỒNG
  BẰNG
  ĐÔNG BẮC
  ĐỒNG
  BẰNG
  HOA BẮC
  ĐỒNG
  BẰNG
  HOA TRUNG
  ĐỒNG BẰNG
  HOA NAM
  PHÂN TẦNG ĐỘ CAO (m)
  0 200 1500 3000 trên 3000
  8848
  Điểm độ cao
  Hoang mạc
  Dầu mỏ
  Khí tự nhiên
  Mangan
  Đồng
  Than
  Thiếc
  Sắt
  Al
  Bôxit
  BẢN ĐỒ DÙNG ĐỂ KiỂM TRA PHẦN SÔNG NGÒI TRUNG QUỐC
  CADĂCXTAN
  CƯRƠGƯXTAN
  MÔNG CỔ
  LIÊN BANG NGA
  TRIỀU TIÊN
  HÀN QUỐC
  NHẬT
  BẢN
  PHILIPPIN
  VIỆT NAM
  LÀO
  THÁI LAN
  MIANMA
  BU TAN
  NÊ PAN
  ẤN ĐỘ
  HOÀNGHẢI
  BIỂN
  HOA ĐÔNG
  BIỂN ĐÔNG
  THÁI BÌNH DƯƠNG
  Chí tuyến Bắc
  400
  200
  800
  1000
  1200
  Al
  Đ. Hải Nam
  Đ. Đài Loan
  DÃY THIÊN SƠN
  DÃY NAM SƠN
  DÃY CÔN LUÂN
  D. HIMALAYA
  SƠN NGUYÊN
  TÂY TẠNG
  BỒN ĐỊA TARIM
  BỒN ĐỊA
  TỨ XUYÊN
  BỒN ĐỊA
  DUY NGÔ NHĨ
  ĐỒNG
  BẰNG
  ĐÔNG BẮC
  ĐỒNG
  BẰNG
  HOA BẮC
  ĐỒNG
  BẰNG
  HOA TRUNG
  ĐỒNG BẰNG
  HOA NAM
  PHÂN TẦNG ĐỘ CAO (m)
  0 200 1500 3000 trên 3000
  8848
  Điểm độ cao
  Hoang mạc
  Dầu mỏ
  Khí tự nhiên
  Mangan
  Đồng
  Than
  Thiếc
  Sắt
  Al
  Bôxit
  BẢN ĐỒ DÙNG ĐỂ KiỂM TRA LẠI SÔNG NGÒI TRUNG QUỐC
  CADĂCXTAN
  CƯRƠGƯXTAN
  MÔNG CỔ
  LIÊN BANG NGA
  TRIỀU TIÊN
  HÀN QUỐC
  NHẬT
  BẢN
  PHILIPPIN
  VIỆT NAM
  LÀO
  THÁI LAN
  MIANMA
  BU TAN
  NÊ PAN
  ẤN ĐỘ
  HOÀNGHẢI
  BIỂN
  HOA ĐÔNG
  BIỂN ĐÔNG
  THÁI BÌNH DƯƠNG
  Chí tuyến Bắc
  400
  200
  800
  1000
  1200
  Al
  Đ. Hải Nam
  Đ. Đài Loan
  DÃY THIÊN SƠN
  DÃY NAM SƠN
  DÃY CÔN LUÂN
  D. HIMALAYA
  SƠN NGUYÊN
  TÂY TẠNG
  BỒN ĐỊA TARIM
  BỒN ĐỊA
  TỨ XUYÊN
  BỒN ĐỊA
  DUY NGÔ NHĨ
  ĐỒNG
  BẰNG
  ĐÔNG BẮC
  ĐỒNG
  BẰNG
  HOA BẮC
  ĐỒNG
  BẰNG
  HOA TRUNG
  ĐỒNG BẰNG
  HOA NAM
  PHÂN TẦNG ĐỘ CAO (m)
  0 200 1500 3000 trên 3000
  8848
  Điểm độ cao
  Hoang mạc
  Dầu mỏ
  Khí tự nhiên
  Mangan
  Đồng
  Than
  Thiếc
  Sắt
  Al
  Bôxit
  BẢN ĐỒ DÙNG ĐỂ KiỂM TRA YẾU TỐ TỰ NHIÊN TRUNG QUỐC
  CADĂCXTAN
  CƯRƠGƯXTAN
  MÔNG CỔ
  LIÊN BANG NGA
  TRIỀU TIÊN
  HÀN QUỐC
  NHẬT
  BẢN
  PHILIPPIN
  VIỆT NAM
  LÀO
  THÁI LAN
  MIANMA
  BU TAN
  NÊ PAN
  ẤN ĐỘ
  HOÀNGHẢI
  BIỂN
  HOA ĐÔNG
  BIỂN ĐÔNG
  THÁI BÌNH DƯƠNG
  Chí tuyến Bắc
  400
  200
  800
  1000
  1200
  Al
  Đ. Hải Nam
  Đ. Đài Loan
  BỒN ĐỊA TARIM
  BỒN ĐỊA
  TỨ XUYÊN
  BỒN ĐỊA
  DUY NGÔ NHĨ
  ĐỒNG BẰNG
  HOA NAM
  PHÂN TẦNG ĐỘ CAO (m)
  0 200 1500 3000 trên 3000
  8848
  Điểm độ cao
  Hoang mạc
  Dầu mỏ
  Khí tự nhiên
  Mangan
  Đồng
  Than
  Thiếc
  Sắt
  Al
  Bôxit
  CADĂCXTAN
  CƯRƠGƯXTAN
  MÔNG CỔ
  LIÊN BANG NGA
  TRIỀU TIÊN
  HÀN QUỐC
  NHẬT
  BẢN
  PHILIPPIN
  VIỆT NAM
  LÀO
  THÁI LAN
  MIANMA
  BU TAN
  NÊ PAN
  ẤN ĐỘ
  HOÀNGHẢI
  BIỂN
  HOA ĐÔNG
  BIỂN ĐÔNG
  THÁI BÌNH DƯƠNG
  Chí tuyến Bắc
  400
  200
  800
  1000
  1200
  Al
  Đ. Hải Nam
  Đ. Đài Loan
  DÃY THIÊN SƠN
  DÃY NAM SƠN
  DÃY CÔN LUÂN
  D. HIMALAYA
  SƠN NGUYÊN
  TÂY TẠNG
  BỒN ĐỊA TARIM
  BỒN ĐỊA
  TỨ XUYÊN
  BỒN ĐỊA
  DUY NGÔ NHĨ
  ĐỒNG
  BẰNG
  ĐÔNG BẮC
  ĐỒNG
  BẰNG
  HOA BẮC
  ĐỒNG
  BẰNG
  HOA TRUNG
  ĐỒNG BẰNG
  HOA NAM
  PHÂN TẦNG ĐỘ CAO (m)
  0 200 1500 3000 trên 3000
  8848
  Điểm độ cao
  Hoang mạc
  Dầu mỏ
  Khí tự nhiên
  Mangan
  Đồng
  Than
  Thiếc
  Sắt
  Al
  Bôxit
  BẢN ĐỒ DÙNG ĐỂ KiỂM TRA YẾU TỐ TỰ NHIÊN TRUNG QUỐC
  CADĂCXTAN
  CƯRƠGƯXTAN
  MÔNG CỔ
  LIÊN BANG NGA
  TRIỀU TIÊN
  HÀN QUỐC
  NHẬT
  BẢN
  PHILIPPIN
  VIỆT NAM
  LÀO
  THÁI LAN
  MIANMA
  BU TAN
  NÊ PAN
  ẤN ĐỘ
  HOÀNGHẢI
  BIỂN
  HOA ĐÔNG
  BIỂN ĐÔNG
  THÁI BÌNH DƯƠNG
  Chí tuyến Bắc
  400
  200
  800
  1000
  1200
  Al
  Đ. Hải Nam
  Đ. Đài Loan
  DÃY THIÊN SƠN
  DÃY NAM SƠN
  DÃY CÔN LUÂN
  D. HIMALAYA
  SƠN NGUYÊN
  TÂY TẠNG
  BỒN ĐỊA TARIM
  BỒN ĐỊA
  TỨ XUYÊN
  BỒN ĐỊA
  DUY NGÔ NHĨ
  ĐỒNG
  BẰNG
  ĐÔNG BẮC
  ĐỒNG
  BẰNG
  HOA BẮC
  ĐỒNG
  BẰNG
  HOA TRUNG
  ĐỒNG BẰNG
  HOA NAM
  PHÂN TẦNG ĐỘ CAO (m)
  0 200 1500 3000 trên 3000
  8848
  Điểm độ cao
  Hoang mạc
  Dầu mỏ
  Khí tự nhiên
  Mangan
  Đồng
  Than
  Thiếc
  Sắt
  Al
  Bôxit
  BẢN ĐỒ DÙNG ĐỂ KiỂM TRA THÀNH PHỐ Ở TRUNG QUỐC
  CADĂCXTAN
  CƯRƠGƯXTAN
  MÔNG CỔ
  LIÊN BANG NGA
  TRIỀU TIÊN
  HÀN QUỐC
  NHẬT
  BẢN
  PHILIPPIN
  VIỆT NAM
  LÀO
  THÁI LAN
  MIANMA
  BU TAN
  NÊ PAN
  ẤN ĐỘ
  HOÀNGHẢI
  BIỂN
  HOA ĐÔNG
  BIỂN ĐÔNG
  THÁI BÌNH DƯƠNG
  Chí tuyến Bắc
  400
  200
  800
  1000
  1200
  Al
  Đ. Hải Nam
  Đ. Đài Loan
  DÃY THIÊN SƠN
  DÃY NAM SƠN
  DÃY CÔN LUÂN
  D. HIMALAYA
  SƠN NGUYÊN
  TÂY TẠNG
  BỒN ĐỊA TARIM
  BỒN ĐỊA
  TỨ XUYÊN
  BỒN ĐỊA
  DUY NGÔ NHĨ
  ĐỒNG
  BẰNG
  ĐÔNG BẮC
  ĐỒNG
  BẰNG
  HOA BẮC
  ĐỒNG
  BẰNG
  HOA TRUNG
  ĐỒNG BẰNG
  HOA NAM
  PHÂN TẦNG ĐỘ CAO (m)
  0 200 1500 3000 trên 3000
  8848
  Điểm độ cao
  Hoang mạc
  Dầu mỏ
  Khí tự nhiên
  Mangan
  Đồng
  Than
  Thiếc
  Sắt
  Al
  Bôxit
  BẢN ĐỒ DÙNG ĐỂ KiỂM TRA LẠI THÀNH PHỐ Ở TRUNG QUỐC
  BẢN ĐỒ GỐC CÔNG NGHIỆP TRUNG QuỐC
  Trường Giang
  Hoàng Hà
  QUY MÔ TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP
  Rất lớn
  Lớn
  CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHÍNH
  Luyện kim đen
  Luyện kim màu
  Điện tử, viễn thông
  Cơ khí
  Chế tạo máy bay
  Sản xuất ô tô
  Đóng tàu biển
  Hóa chất
  Hóa dầu
  Dệt may
  BẢN ĐỒ CÔNG NGHIỆP TRUNG QUỐC DÙNG ĐỂ DẠY HỌC SINH
  BẢN ĐỒ DÙNG ĐỂ KIỂM TRA HỌC SINH PHẦN CÔNG NGHIỆP TRUNG QUỐC (CÁCH 1)
  Thẩm Dương
  Cáp Nhĩ Tân
  Thiên Tân
  Trường Giang
  Hoàng Hà
  QUY MÔ TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP
  Rất lớn
  Lớn
  CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHÍNH
  Luyện kim đen
  Luyện kim màu
  Điện tử, viễn thông
  Cơ khí
  Chế tạo máy bay
  Sản xuất ô tô
  Đóng tàu biển
  Hóa chất
  Hóa dầu
  Dệt may
  Urumsi
  Bao Đầu
  Thẩm Dương
  Cáp Nhĩ Tân
  BẮC KINH
  Thiên Tân
  Thượng Hải
  Nam Kinh
  Vũ Hán
  Phúc Châu
  Hồng Công
  Quảng Châu
  Quý Dương
  Trùng Khánh
  Thành Đô
  Lan Châu
  Côn Minh
  BẢN ĐỒ DÙNG ĐỂ KIỂM TRA HỌC SINH PHẦN CÔNG NGHIỆP TRUNG QUỐC (CÁCH 2)
  BẢN ĐỒ DÙNG ĐỂ KIỂM TRA LẠI HỌC SINH PHẦN CÔNG NGHIỆP TRUNG QUỐC
  Thẩm Dương
  Cáp Nhĩ Tân
  Thiên Tân
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓