đề cương hóa học HKII


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Đoàn
Ngày gửi: 22h:41' 28-03-2012
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 674
Số lượt thích: 0 người
MỤC LỤC
Trang
Chương 6. KIM LOẠI KIỀM – KIỀM THỔ – NHÔM 2

Bài 25. KIM LOẠI KIỀM VÀ HỢP CHẤT 2
Lí thuyết cơ bản 2
Dạng toán 1. Hòa tan kim loại kiềm – kiềm thổ vào nước 6
Dạng toán 2. Sử dụng sơ đồ đường chéo 12
Trắc nghiệm 16
Đáp án 33
Bài 26. KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT 34
Lí thuyết cơ bản 34
Dạng toán. Dẫn khí CO2, SO2, H2S vào dung dịch bazơ mạnh 38
Trắc nghiệm 42
Đáp án 63
Bài 27. NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM 64
Lí thuyết cơ bản 64
Dạng toán 1. Nhôm tác dụng với dung dịch axit, dung dịch kiềm 67
Dạng toán 2. Kết tủa cực đại – Kết tủa tiểu 71
Dạng toán 3. Phản ứng nhiệt nhôm 76
Trắc nghiệm 79
Đáp án 97
Bài 28. 29. 30. LUYỆN TẬP KIỀM – KIỀM THỔ – NHÔM 98
Luyện tập lí thuyết 98
Trắc nghiệm ôn chương 6 105
Đáp án 155

Chương 7. SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG 156

Bài 31. 32. 33. SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT 156
Lí thuyết cơ bản 156
Dạng toán 1. Tăng giảm khối lượng 162
Dạng toán 2. Sắt tác dụng với axit 164
Dạng toán 3. Xác định công thức của oxit sắt 171
Trắc nghiệm 174
Đáp án 195
Bài 34. CRÔM VÀ HỢP CHẤT CRÔM 196
Lí thuyết cơ bản 196
Trắc nghiệm 199
Đáp án 206
Bài 35. ĐỒNG VÀ HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG 207
Lí thuyết cơ bản 207
Trắc nghiệm 210
Đáp án 219
Bài 36. SƠ LƯỢC VỀ MỘT SỐ KIM LOẠI KHÁC 220
Lí thuyết cơ bản 220
Trắc nghiệm 223
Đáp án 228

Chương 8. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ 229

Lí thuyết cơ bản 229
Nhận xét thí nghiệm 231
Trắc nghiệm 234
Đáp án 245

Chương 9. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỄN KT – XH – MT 246

Lí thuyết cơ bản 246
Trắc nghiệm 248
Đáp án 254 Chương


Bài 25. KIM LOẠI KIỀM VÀ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA KIM LOẠI KIỀM

((( ( (((

I/ VỊ TRÍ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÍ.
Vị trí và cấu hình electron.
Kim loại kiềm thuộc nhóm IA (phân nhóm chính nhóm I) trong bảng tuần hoàn.
Gồm các nguyên tố: (có cấu hình lớp ngoài cùng là: ns1)
 (nguyên tố phóng xạ).
Tính chất vật lí.
Kim loại kiềm có màu trắng bạc và có ánh kim, dẫn điện tốt, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp, khối lựợng riêng nhỏ, độ cứng thấp (có thể dùng dao cắt chúng dễ dàng).
Nó có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp, khối lượng riêng nhỏ và độ cứng thấp là do chúng có cấu tạo dạng mạng tinh thể lập phương tâm khối, cấu trúc tương đối rỗng.
Đi từ Li đến Cs thì nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi giảm dần.
Khối lượng riêng nhỏ và tăng dần từ Li đến Cs.
II/ TÍNH CHẤT HÓA HỌC.
Các nguyên tử kim loại kiềm có năng lượng ion hóa I1 nhỏ, vì vậy kim loại kiềm có tính khử rất mạnh. Tính khử tăng dần từ Liti đến Xesi.

Trong hợp chất, các kim loại kiềm có số oxi hóa +1.
Na tri và hợp chất của nó khi cháy cho ngọn lửa màu vàng.

1. Tác dụng với phi kim.
a/ Tác dụng với oxi.
Li, Na, K. ở nhiệt độ thường, tạo thành lớp oxi trên bề mặt. Khi đốt nóng thì cháy mãnh liệt, tạo thành oxit (Na2O, K2O, Li2O), nếu dư oxi sẽ tạo thành peoxit M2O2 (Li2O2, Na2O2, K2O2). Những peoxit này là chất rắn, tan trong nước tạo thành nước oxi già H2O2.
; 
Rb, Cs bốc cháy trong oxi ở nhiệt độ thường.
b/ Tác dụng với các phi kim khác.
Kim loại kiềm phản ứng mạnh với halogen