Dia ly tinh Phu tho - ThuyMH


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thu Thủy
Ngày gửi: 21h:05' 04-04-2012
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 25
Số lượt thích: 0 người
bandophutho.jpg
Du lịch Đầm ao Châu - Hạ Hoà
Du lịch Đầm ao Châu - Hạ Hoà
Đầm Ao Châu - được coi là một Hạ Long trên đất Phú Thọ
Đền Hùng - Phú Thọ
Đền Hùng ngày dâng lễ
Các phường xoan tham gia lễ hội
Đền Mẫu âu Cơ - Hạ Hoà- Phú Thọ
Ngày dâng lễ Mẫu Âu cơ
Tiềm năng du lịch vườn quốc gia Xuân Sơn - Phú Thọ
Với động vật quý hiếm
Cóc sần Bọ ngựa cánh xanh chuồn chuồn cánh tím
Tiềm năng du lịch vườn quốc gia Xuân Sơn - Thanh Sơn -Phú Thọ
Năm 1986 được coi là rừng cấm quốc gia Xuân Sơn
Suối nước nóng Thanh Thuỷ tiềm năng du lịch
Suối nước nóng Thanh Thuỷ tiềm năng du lịch
Tắm bùn suối khoáng nóng Thanh Thuỷ
Tổng quan về suối nước nóng