Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài 22. Các đới khí hậu trên Trái Đất

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Như Lý (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:45' 04-04-2012
  Dung lượng: 13.0 MB
  Số lượt tải: 324
  Số lượt thích: 0 người
  6
  GV: Nguyễn Thị Như Lý
  Trường THCS Lê Hồng Phong
  ĐỊA LÍ
  CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
  Tuần 29 tiết 26
  Tuần 29 tiết 26 : CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
  1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ CÁC VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT:
  Chí tuyến Nam
  1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ CÁC VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT:
  Tuần 29 tiết 26 : CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
  1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ CÁC VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT:
  Chí tuyến Nam
  66033’B
  66033’N
  Tuần 29 tiết 26 : CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
  1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ CÁC VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT:
  Nhìn vào hình vẽ cho biết trên Trái Đất phân chia thành mấy vành đai nhiệt? Đó là những vành đai nào?
  VÀNH ĐAI NÓNG
  VÀNH ĐAI ÔN HOÀ
  VÀNH ĐAI LẠNH
  VÀNH ĐAI ÔN HOÀ
  VÀNH ĐAI LẠNH
  66033’
  66033’
  23027’
  23027’
  Cực Bắc
  Cực Nam
  Tuần 29 tiết 26 : CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
  Các chí tuyến và vòng cực là những ranh giới phân chia bề mặt Trái Đất ra 5 vành đai nhiệt :vành đai nóng,hai vành đai ôn hòa,hai vành đai lạnh
  1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ CÁC VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT:
  2. SỰ PHÂN CHIA BỀ MẶT TRÁI ĐẤT RA CÁC ĐỚI KHÍ HẬU THEO VĨ ĐỘ:
  Sự phân chia các đới
  khí hậu trên Trái Đất phụ thuộc những
  nhân tố nào? Nhân tố nào quan trọng nhất?
  Vĩ độ là nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng
  đến sự phân hóa khí hậu trên Trái Đất
  Tuần 29 tiết 26 : CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
  2. SỰ PHÂN CHIA BỀ MẶT TRÁI ĐẤT RA CÁC ĐỚI KHÍ HẬU THEO VĨ ĐỘ:
  Tương ứng với 5 vành đai nhiệt người ta phân chia bề mặt TĐ thành mấy đới khí hậu? Kể tên các đới khí hậu?
  VÀNH ĐAI NÓNG
  VÀNH ĐAI ÔN HOÀ
  VÀNH ĐAI LẠNH
  VÀNH ĐAI LẠNH
  VÀNH ĐAI ÔN HOÀ
  66033’
  66033’
  23027’
  23027’
  Cực Bắc
  Cực Nam
  Tuần 29 tiết 26 : CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
  1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ CÁC VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT:
  2. SỰ PHÂN CHIA BỀ MẶT TRÁI ĐẤT RA CÁC ĐỚI KHÍ HẬU THEO VĨ ĐỘ:
  Trái Đất chia ra 5 đới khí hậu tương ứng với 5 vành đai nhiệt
  + 1 đới nóng (nhiệt đới)
  + 2 đới ôn hoà (ôn đới)
  + 2 đới lạnh (hàn đới)
  Tuần 29 tiết 26 : CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
  - V ĩ độ là nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng
  đến sự phân hóa khí hậu trên Trái Đất
  Nhóm 3,4 :
  Tìm hiểu 2 đới ôn hòa
  Nhóm 1,2 :
  Tìm hiểu về đới nóng
  HOẠT ĐỘNG NHÓM
  Nhóm 5,6 :
  Tìm hiểu 2 đới lạnh
  1. Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
  ÔN ĐỚI
  2. Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ
  a. Nhiệt đới (đới nóng):
  Tuần 29 tiết 26 : CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
  b. Ôn đới (đới ôn hòa):
  C. Hàn đới (đới lạnh):
  Vòng cực Bắc
  Chí tuyến Nam
  Chí tuyến Bắc
  NHIỆT ĐỚI
  ÔN ĐỚI
  HÀN ĐỚI
  ÔN ĐỚI
  Từ chí tuyến Bắc đến Chí tuyến Nam
  Từ chí tuyến Bắc đến
  vòng cực Bắc
  Chí tuyến Nam đến
  vòng cực Nam
  Từ vòng cực Bắc
  đến cực Bắc
  Từ vòng cực Nam
  đến cực Nam
  Từ chí tuyến Bắc đến Chí tuyến Nam
  Quanh năm lớn
  Quanh năm nóng
  Từ chí tuyến Bắc đến
  vòng cực Bắc
  Chí tuyến Nam đến
  vòng cực Nam
  Chênh nhau lớn
  Trung bình
  Từ vòng cực Bắc
  đến cực Bắc
  Từ vòng cực Nam
  đến cực Nam
  Quanh năm nhỏ
  Quanh năm lạnh
  Gió tín phong
  Gió tín phong
  Từ chí tuyến Bắc đến Chí tuyến Nam
  Quanh năm lớn
  Quanh năm nóng
  Tín phong
  Từ chí tuyến Bắc đến
  vòng cực Bắc
  Chí tuyến Nam đến
  vòng cực Nam
  Chênh nhau lớn
  Trung bình
  Tây ôn đới
  Từ vòng cực Bắc
  đến cực Bắc
  Từ vòng cực Nam
  đến cực Nam
  Quanh năm nhỏ
  Quanh năm lạnh
  Đông cực
  Từ chí tuyến Bắc đến Chí tuyến Nam
  Quanh năm lớn
  Quanh năm nóng
  Tín phong
  Từ 500 – 1000mm
  Từ chí tuyến Bắc đến
  vòng cực Bắc
  Chí tuyến Nam đến
  vòng cực Nam
  Chênh nhau lớn
  Trung bình
  Tây ôn đới
  Từ 1000 – 2000mm
  Từ vòng cực Bắc
  đến cực Bắc
  Từ vòng cực Nam
  đến cực Nam
  Quanh năm nhỏ
  Quanh năm lạnh
  Đông cực
  Dưới 500mm
  Lược đồ các đới khí hậu trên Trái đất
  1. Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
  2. Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ
  Tuần 29 tiết 26 : CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
  Rừng nhiệt đới
  MÙA HẠ
  Em hãy cho biết các địa danh đánh số trên bản đồ thuộc đới khí hậu nào?
  đảo Grơn-len (SỐ 3)
  HOA KÌ (SỐ 2)
  TRUNG QUỐC (SỐ 2)
  VIỆT NAM (SỐ 1)
  NAM CỰC (SỐ 3)
  CUBA (SỐ 1)
  PHÁP (SỐ 2)
  Chí tuyến Nam
  Vòng cực Bắc
  Vòng cực Nam
  Chí tuyến Bắc
  Số 1: đới nóng Số 2: đới ôn hoà Số 3: đới lạnh
  Em hãy cho biết các bức tranh mô tả phong cảnh đới nào?
  1
  2
  3
  Đới nóng
  Đới ôn hòa
  Đới lạnh
  Các chí tuyến là những đường có ánh sáng mặt trời chiếu
  vuông góc với mặt đất vào các ngày hạ chí và đông chí. Các
  vòng cực là những đường giới hạn khu vực có ngày hoặc đêm
  dài 24 giờ.
  Các chí tuyến và vòng cực cũng là ranh giới của các vành
  đai nhiệt.
  Tương ứng với năm vành đai nhiệt, trên Trái Đất cũng có
  năm đới khí hậu theo vĩ độ: một đới Nóng, hai đới ôn hòa và
  hai đới lạnh.
  1

  Đây là đường ranh giới phân chia
  vành đai ôn hòa và vành đai lạnh ?
  Loại gió nào thổi ở đới lạnh?
  Là đường mà ánh sáng mặt trời chiếu vuông góc
  với mặt đất vào ngày hạ chí và đông chí?
  2

  Tương ứng với vành đai nóng là đới khí hậu nào?
  3

  4

  Ô chữ hàng dọc:
  VĨ ĐỘ
  TRÒ CHƠI Ô CHỮ
  CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
  1.Các chí tuyến và vòng cực là những ranh giới của những vành đai nhiệt nào?
  2.Nêu đặc điểm khí hậu nhiệt đới.Lượng mưa trong năm ở đới này là bao nhiêu?
  3. Nêu đặc điểm khí hậu ôn đới.Gió thổi trong đới này chủ yếu là gió gì?
  4. Nêu đặc điểm khí hậu hàn đới.Gió thổi trong đới này chủ yếu là gió gì?

  BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng