Thư mục

Hỗ trợ kỹ thuật

  • (Hotline:
    - (04) 66 745 632
    - 0982 124 899
    Email: hotro@violet.vn
    )

Thống kê

  • lượt truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    Bài 22. Các đới khí hậu trên Trái Đất

    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Nguyễn Thị Như Lý (trang riêng)
    Ngày gửi: 22h:45' 04-04-2012
    Dung lượng: 13.0 MB
    Số lượt tải: 278
    Số lượt thích: 0 người
    6
    GV: Nguyễn Thị Như Lý
    Trường THCS Lê Hồng Phong
    ĐỊA LÍ
    CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
    Tuần 29 tiết 26
    Tuần 29 tiết 26 : CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
    1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ CÁC VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT:
    Chí tuyến Nam
    1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ CÁC VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT:
    Tuần 29 tiết 26 : CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
    1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ CÁC VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT:
    Chí tuyến Nam
    66033’B
    66033’N
    Tuần 29 tiết 26 : CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
    1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ CÁC VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT:
    Nhìn vào hình vẽ cho biết trên Trái Đất phân chia thành mấy vành đai nhiệt? Đó là những vành đai nào?
    VÀNH ĐAI NÓNG
    VÀNH ĐAI ÔN HOÀ
    VÀNH ĐAI LẠNH
    VÀNH ĐAI ÔN HOÀ
    VÀNH ĐAI LẠNH
    66033’
    66033’
    23027’
    23027’
    Cực Bắc
    Cực Nam
    Tuần 29 tiết 26 : CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
    Các chí tuyến và vòng cực là những ranh giới phân chia bề mặt Trái Đất ra 5 vành đai nhiệt :vành đai nóng,hai vành đai ôn hòa,hai vành đai lạnh
    1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ CÁC VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT:
    2. SỰ PHÂN CHIA BỀ MẶT TRÁI ĐẤT RA CÁC ĐỚI KHÍ HẬU THEO VĨ ĐỘ:
    Sự phân chia các đới
    khí hậu trên Trái Đất phụ thuộc những
    nhân tố nào? Nhân tố nào quan trọng nhất?
    Vĩ độ là nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng
    đến sự phân hóa khí hậu trên Trái Đất
    Tuần 29 tiết 26 : CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
    2. SỰ PHÂN CHIA BỀ MẶT TRÁI ĐẤT RA CÁC ĐỚI KHÍ HẬU THEO VĨ ĐỘ:
    Tương ứng với 5 vành đai nhiệt người ta phân chia bề mặt TĐ thành mấy đới khí hậu? Kể tên các đới khí hậu?
    VÀNH ĐAI NÓNG
    VÀNH ĐAI ÔN HOÀ
    VÀNH ĐAI LẠNH
    VÀNH ĐAI LẠNH
    VÀNH ĐAI ÔN HOÀ
    66033’
    66033’
    23027’
    23027’
    Cực Bắc
    Cực Nam
    Tuần 29 tiết 26 : CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
    1. CÁC CHÍ TUYẾN VÀ CÁC VÒNG CỰC TRÊN TRÁI ĐẤT:
    2. SỰ PHÂN CHIA BỀ MẶT TRÁI ĐẤT RA CÁC ĐỚI KHÍ HẬU THEO VĨ ĐỘ:
    Trái Đất chia ra 5 đới khí hậu tương ứng với 5 vành đai nhiệt
    + 1 đới nóng (nhiệt đới)
    + 2 đới ôn hoà (ôn đới)
    + 2 đới lạnh (hàn đới)
    Tuần 29 tiết 26 : CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
    - V ĩ độ là nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng
    đến sự phân hóa khí hậu trên Trái Đất
    Nhóm 3,4 :
    Tìm hiểu 2 đới ôn hòa
    Nhóm 1,2 :
    Tìm hiểu về đới nóng
    HOẠT ĐỘNG NHÓM
    Nhóm 5,6 :
    Tìm hiểu 2 đới lạnh
    1. Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
    ÔN ĐỚI
    2. Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ
    a. Nhiệt đới (đới nóng):
    Tuần 29 tiết 26 : CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
    b. Ôn đới (đới ôn hòa):
    C. Hàn đới (đới lạnh):
    Vòng cực Bắc
    Chí tuyến Nam
    Chí tuyến Bắc
    NHIỆT ĐỚI
    ÔN ĐỚI
    HÀN ĐỚI
    ÔN ĐỚI
    Từ chí tuyến Bắc đến Chí tuyến Nam
    Từ chí tuyến Bắc đến
    vòng cực Bắc
    Chí tuyến Nam đến
    vòng cực Nam
    Từ vòng cực Bắc
    đến cực Bắc
    Từ vòng cực Nam
    đến cực Nam
    Từ chí tuyến Bắc đến Chí tuyến Nam
    Quanh năm lớn
    Quanh năm nóng
    Từ chí tuyến Bắc đến
    vòng cực Bắc
    Chí tuyến Nam đến
    vòng cực Nam
    Chênh nhau lớn
    Trung bình
    Từ vòng cực Bắc
    đến cực Bắc
    Từ vòng cực Nam
    đến cực Nam
    Quanh năm nhỏ
    Quanh năm lạnh
    Gió tín phong
    Gió tín phong
    Từ chí tuyến Bắc đến Chí tuyến Nam
    Quanh năm lớn
    Quanh năm nóng
    Tín phong
    Từ chí tuyến Bắc đến
    vòng cực Bắc
    Chí tuyến Nam đến
    vòng cực Nam
    Chênh nhau lớn
    Trung bình
    Tây ôn đới
    Từ vòng cực Bắc
    đến cực Bắc
    Từ vòng cực Nam
    đến cực Nam
    Quanh năm nhỏ
    Quanh năm lạnh
    Đông cực
    Từ chí tuyến Bắc đến Chí tuyến Nam
    Quanh năm lớn
    Quanh năm nóng
    Tín phong
    Từ 500 – 1000mm
    Từ chí tuyến Bắc đến
    vòng cực Bắc
    Chí tuyến Nam đến
    vòng cực Nam
    Chênh nhau lớn
    Trung bình
    Tây ôn đới
    Từ 1000 – 2000mm
    Từ vòng cực Bắc
    đến cực Bắc
    Từ vòng cực Nam
    đến cực Nam
    Quanh năm nhỏ
    Quanh năm lạnh
    Đông cực
    Dưới 500mm
    Lược đồ các đới khí hậu trên Trái đất
    1. Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất
    2. Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ
    Tuần 29 tiết 26 : CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT
    Rừng nhiệt đới
    MÙA HẠ
    Em hãy cho biết các địa danh đánh số trên bản đồ thuộc đới khí hậu nào?
    đảo Grơn-len (SỐ 3)
    HOA KÌ (SỐ 2)
    TRUNG QUỐC (SỐ 2)
    VIỆT NAM (SỐ 1)
    NAM CỰC (SỐ 3)
    CUBA (SỐ 1)
    PHÁP (SỐ 2)
    Chí tuyến Nam
    Vòng cực Bắc
    Vòng cực Nam
    Chí tuyến Bắc
    Số 1: đới nóng Số 2: đới ôn hoà Số 3: đới lạnh
    Em hãy cho biết các bức tranh mô tả phong cảnh đới nào?
    1
    2
    3
    Đới nóng
    Đới ôn hòa
    Đới lạnh
    Các chí tuyến là những đường có ánh sáng mặt trời chiếu
    vuông góc với mặt đất vào các ngày hạ chí và đông chí. Các
    vòng cực là những đường giới hạn khu vực có ngày hoặc đêm
    dài 24 giờ.
    Các chí tuyến và vòng cực cũng là ranh giới của các vành
    đai nhiệt.
    Tương ứng với năm vành đai nhiệt, trên Trái Đất cũng có
    năm đới khí hậu theo vĩ độ: một đới Nóng, hai đới ôn hòa và
    hai đới lạnh.
    1

    Đây là đường ranh giới phân chia
    vành đai ôn hòa và vành đai lạnh ?
    Loại gió nào thổi ở đới lạnh?
    Là đường mà ánh sáng mặt trời chiếu vuông góc
    với mặt đất vào ngày hạ chí và đông chí?
    2

    Tương ứng với vành đai nóng là đới khí hậu nào?
    3

    4

    Ô chữ hàng dọc:
    VĨ ĐỘ
    TRÒ CHƠI Ô CHỮ
    CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
    1.Các chí tuyến và vòng cực là những ranh giới của những vành đai nhiệt nào?
    2.Nêu đặc điểm khí hậu nhiệt đới.Lượng mưa trong năm ở đới này là bao nhiêu?
    3. Nêu đặc điểm khí hậu ôn đới.Gió thổi trong đới này chủ yếu là gió gì?
    4. Nêu đặc điểm khí hậu hàn đới.Gió thổi trong đới này chủ yếu là gió gì?

    BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC
     
    Gửi ý kiến
    print