Thư mục

Hỗ trợ kỹ thuật

 • (Hotline:
  - (04) 66 745 632
  - 0982 124 899
  Email: hotro@violet.vn
  )

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  lop dang vien moi

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Võ Thanh Xung
  Ngày gửi: 13h:06' 09-04-2012
  Dung lượng: 5.2 KB
  Số lượt tải: 2558
  Số lượt thích: 0 người
  Gv: Võ Thanh Xung
  Đv: THCS Nguyễn Văn Quy
  BÀI THU HOẠCH

  Câu hỏi: Trách nhiệm của đảng viên đối với tổ chức cơ sở đảng và chi bộ? Liên hệ thực tế công tác bản thân?
  BÀI LÀM
  Phát triển đảng viên là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng đảng, là biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Để làm được điều đó mỗi đảng viên phải hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng nhất định. Chất lượng của từng đảng viên góp phần tạo nên chất lượng của chi bộ, đảng bộ. Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của chi bộ không thể tách rời việc nâng cao chất lượng đảng viên. Ngược lại, đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh tạo đk để mỗi đảng viên thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của mình, giữ vững tư cách người đảng viên. Vì vậy, đảng viên cần nêu cao trách nhiệm xd đảng bộ, chi bộ.
  a. Đảng viên phải đóng góp tích cực với đảng bộ, chi bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ sở, đơn vị.
  Để thực hiện yêu cầu này, đảng viên cần:
  Thường xuyên học tập chủ nghĩa Mác-lênin, tt HCM để nâng cao trình độ lý luận chính trị, pp công tác khoa học. thường xuyên học tập truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tin hoa văn hóa của nhân loại, những kiến thức mới của thời đại để không ngừng làm giàu trí tuệ của mình, từ đó góp phần cùng tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.
  Nắm vững và thực hiện nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những chủ trương, nhiệm vụ của cấp ủy và chính quyền địa phương (Tỉnh, thành, huyện, quận…)
  Hiểu rõ tình hình thực tế ở cơ sở, đơn vị, những vấn đề đang đặc ra cần giải quyết.
  Thường xuyên suy nghĩ, góp phần đề ra chủ trương và các giải pháp đúng đắn, sát hợp có tính khả thi của đảng bộ, chi bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị
  Gương mẫu thực hiện nghị quyết và chấp hành sự phân công của đảng bo0oj, chi bộ; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân và gia đình thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ do đảng bộ, chi bộ đề ra.
  b. Đảng viên phải góp phần tích cực vào việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng có sự thống nhất cao về chính trị và tư tưởng, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức, lối sống.
  Để thực hiện yêu cầu trên, đảng viên cần:
  Thực hiện chế độ học tập bắt buộc theo quy định của Đảng. Mọi cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc “chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng” trên cơ sở nâng cao nhận thức, kiên định những quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng.
  Gương mẫu, tự giác rèn luyện, phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị; phẩm chất, đạo đức cách mạng “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; khắc phục chủ nghĩa cá nhân. Không làm những việc trái với quy định của Đảng, xa lạ với bản chất người đảng viên cộng sản. không tham nhũng, làm ăn phi pháp; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các biều hiện tiêu cực trong Đảng và trong nhân dân.
  Kiên quyết đấu tranh với những nhận thức lệch lạc, mơ hồ, những biểu hiện thiếu kiên định về tư tường chính trị, giúp đồng chí nhận rõ và khắc phục những nhận thức, tư tưởng không đúng. Phê phán và bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch.
  Phát huy tự do tư tưởng, tham gia thảo luận, tranh luận tìm ra chân lý, lẽ phải. thực hiện đúng quyền được phát biểu ý kiến trong tổ chức, được bảo lưu ý kiến và chấp hành nghị quyết của Đảng. Không được truyền bá những quan điểm trái với quan điểm, đường lối của Đảng.
  c. Đảng viên phải đóng góp tích cực xây dựng đảng bộ, chi bộ vững mạnh về tổ chức, thực hiện nghiêm nguyên tác tập trung dân chủ.
  Để thực hiện yêu này, đảng viên cần:
  Phát huy dân chủ, tích cực thảo luận và tham gia quyết định các chủ trương, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ, đồng thời thực hiện đúng nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng quyết định của tập thể.
  Thường xuyên rèn luyện, tự giác đặt mình trong sự quản lý của chi bộ, đảng bộ; tham gia đầy đủ các kỳ sinh hoạt chi bộ, tuân thủ kỷ luật của Đảng.
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

  print