Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 40. Sản xuất thức ăn vật nuôi

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thanh Tiền (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:33' 11-04-2012
  Dung lượng: 9.5 MB
  Số lượt tải: 350
  Số lượt thích: 0 người
  KÍNH CHÀO QUÝ
  THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH
  Trường THCS Quốc Thái
  LỚP 7A1
  I. PHÂN LOẠI THỨC ĂN
  giàu protein
  giàu gluxit
  Thức ăn
  thô
  giàu protein
  giàu protein
  Dựa vào thành phần dinh dưỡng chủ yếu có trong thức ăn để phân loại thức ăn ra những loại như:
  - Thức ăn giàu Protein: có hàm lượng protein >14%
  - Thức ăn giàu Gluxit: có hàm lượng gluxit >50%
  - Thức ăn thô: có hàm lượng xơ >30%

  Bài 40: SẢN XUẤT THỨC ĂN VẬT NUÔI
  Em hãy dựa vào thành phần dinh dưỡng chủ yếu có trong thức ăn để phân ra những loại thức ăn nào?

  I. PHÂN LOẠI THỨC ĂN
  Bột cá, củ lạc, đậu hạt,
  Gạo, ngô, khoai, sắn
  Rơm, rạ, thân cây ngô
  Em hãy sắp xếp các thức ăn trên vào từng nhóm trong bảng?
  Dựa vào thành phần dinh dưỡng chủ yếu có trong thức ăn để phân loại thức ăn ra những loại như:
  - Thức ăn giàu Protein: có hàm lượng protein >14%
  - Thức ăn giàu Gluxit: có hàm lượng gluxit >50%
  - Thức ăn thô: có hàm lượng xơ >30%
  Bài 40: SẢN XUẤT THỨC ĂN VẬT NUÔI

  Quan sa?t hình, mô tả phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein ?
  II. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIÀU PROTEIN
  Phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein
  I. PHÂN LOẠI THỨC ĂN
  Bài 40: SẢN XUẤT THỨC ĂN VẬT NUÔI

  Hi`nh a
  Cá biển và các sản phẩm nghề cá?
  Sấy khô
  Nghiền nhỏ
  II. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIÀU PROTEIN
  I. PHÂN LOẠI THỨC ĂN
  Bài 40: SẢN XUẤT THỨC ĂN VẬT NUÔI

  MỘT SỐ LẠI THỨC ĂN TRÊN THỊ TRƯỜNG

  Hi`nh b:
  D?t + phõn cỏc lo?i
  d?ng v?t an c? + giun gi?ng
  Điều kiện
  MT đủ ẩm
  II. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIÀU PROTEIN
  I. PHÂN LOẠI THỨC ĂN
  Bài 40: SẢN XUẤT THỨC ĂN VẬT NUÔI

  Hi`nh c:
  Tr?ng xen cõy h? d?u
  II. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIÀU PROTEIN
  I. PHÂN LOẠI THỨC ĂN
  Bài 40: SẢN XUẤT THỨC ĂN VẬT NUÔI
  Tăng vụ
  cây họ dậu

  MỘT SỐ CÁCH TRỒNG XEN VÀ TĂNG VỤ CÂY HỌ ĐẬU

  Hãy đánh dấu “X”, c©u nµo d­íi ®©y thuéc ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt thøc ¨n giµu protein?
  - Nuôi và tận dụng nguồn thức ăn động vật như giun đất, nhộng tằm..
  - Trồng nhiều ngô, khoai, sắn
  - Nuôi và khai thác nhiều sản phẩm thuỷ sản nứơc ngọt và nước mặn(tôm, cua, ốc..)
  - Trồng xen và tăng vụ cây họ đậu
  X
  X
  - Nuôi và tận dụng nguồn thức ăn động vật như giun đất, nhộng tằm..
  - Nuôi và khai thác nhiều sản phẩm thuỷ sản nứơc ngọt và nước mặn(tôm, cua, ốc..)
  - Trồng xen và tăng vụ cây họ đậu
  II. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIÀU PROTEIN
  I. PHÂN LOẠI THỨC ĂN
  Bài 40: SẢN XUẤT THỨC ĂN VẬT NUÔI
  X
  Thức ăn giàu gluxit
  Thức ăn thô xanh

  Bài tập: Hãy điền vào bảng phương pháp sản xuất thức ăn thích hợp với các công việc (theo kí hiệu a,b,…)
  a. Luân canh, gối vụ để sản xuất ra nhiều lúa, ngô, khoai, sắn.
  III. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIÀU GLUXIT VÀ THỨC ĂN THÔ XANH
  d. Nhập khẩu ngô, bột cỏ để nuôi vật nuôi.
  b. Tận dụng đất vườn, bờ mương để trồng nhiều loại cỏ, rau xanh cho vật nuôi.
  c. Tận dụng các sản phẩm phụ trong trồng trọt như rơm, rạ, thân cây ngô, lạc, đỗ.
  II. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIÀU PROTEIN
  I. PHÂN LOẠI THỨC ĂN
  Bài 40: SẢN XUẤT THỨC ĂN VẬT NUÔI
  - Phương pháp sản xuất thức ăn giàu gluxit: Luân canh, gối vụ để sản xuất ra nhiều lúa, ngô, khoai, sắn.
  - Phương pháp sản xuất thức ăn thô xanh: + Tận dụng đất vườn, bờ mương để trồng nhiều loại cỏ, rau xanh cho vật nuôi.
  + Tận dụng các sản phẩm phụ trong trồng trọt như rơm, rạ, thân cây ngô, lạc, đỗ.
  b
  c
  a
  Dựa vào nội dung vừa hoàn thành em hãy cho biết phưng pháp sản xuất thức ăn giàu gluxit và thức ăn thô xanh?

  MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIÀU GLUXIT
  VÀ THÔ XANH

  Mối quan hệ V.A.C
  Thức ăn cho cá
  Nước tưới, bùn
  Phân bón
  Thức ăn cho chăn nuôi
  Thức ăn cho chăn nuôi
  Thức ăn cho cá
  Bài 40: SẢN XUẤT THỨC ĂN VẬT NUÔI
  III. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIÀU GLUXIT VÀ THỨC ĂN THÔ XANH
  II. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT THỨC ĂN GIÀU PROTEIN
  I. PHÂN LOẠI THỨC ĂN
  - Phương pháp sản xuất thức ăn giàu gluxit: Luân canh, gối vụ để sản xuất ra nhiều lúa, ngô, khoai, sắn.
  - Phương pháp sản xuất thức ăn thô xanh: + Tận dụng đất vườn, bờ mương để trồng nhiều loại cỏ, rau xanh cho vật nuôi.
  + Tận dụng các sản phẩm phụ trong trồng trọt như rơm, rạ, thân cây ngô, lạc, đỗ.

  Thức ăn cho cá
  Nước tưới, bùn
  Phân bón
  Thức ăn cho chăn nuôi
  Thức ăn cho chăn nuôi
  Thức ăn cho cá
  TRÒ CHƠI:
  ĐỘI XANH
  ĐỘI ĐỎ
  1
  2
  3
  4
  5
  1. Dựa vào thành phần dinh dưỡng chủ yếu của thức ăn
  phân loại thành những loại thức ăn nào?
  ?Dựa vào thành phần dinh dưỡng chủ yếu của
  thức ănphân loại thànhnhững loại thức ăn :
  Thức ăn giàu protein, giàu gluxit và thức ăn thô
  2. Nêu một số phương pháp sản xuất thức ăn
  giàu protein ?
   Moät soá phöông phaùp saûn xuaát thöùc aên giaøu protein:
  nuoâi vaø khai thaùc nhieàu thuûy saûn
  vaø nuoâi giun ñaát nhoâng taêm….
  3. Nêu một số phương pháp sản xuất thức ăn
  giàu protein ở địa phương em?
  Một số phương pháp sản xuất thức ăn già protein
  ở địa phương em: Trồng xen, tăng vu...
  để có nhiều cây và hạt họ đậu
  4. Nêu một số phương pháp sản xuất thức ăn
  giàu gluxit?
  ? một số phương pháp sản xuất thức ăn
  giàu gluxit: Luân canh xen canh
  sản xuất ra nhiều lúa, ngô.
  5. Nêu một số phương pháp sản xuất thức ăn
  thô xanh?
   Moät soá phöông phaùp saûn xuaát thöùc aên thoâ xanh:
  Taän duïng ñaát vöôøn, röøng, bôø möông ñeå troàng
  nhieàu loaïi coû rau xanh…..vaø saûn phaåm phuï trong
  troàng troït nhö rôm, raï, thaân ngoâ, laïc, ñoå…
  CẢM ƠN CÔ GIÁO VÀ
  CÁC BẠN CHÚ Ý THEO DÕI
  No_avatar

  hay

   

   
  Gửi ý kiến