Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 21. Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thu Thảo
  Ngày gửi: 18h:44' 17-04-2012
  Dung lượng: 3.3 MB
  Số lượt tải: 95
  Số lượt thích: 0 người
  Kính chào quý thầy cô  *) Dòng điện là gì ?
  *) Cho biết chiều dịch chuyển có hướng của các êlectrôn tự do trong dây dẫn kim loại.
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Pin
  Cấu tạo
  mạng điện trong nhà
  Sơ đồ mạng
  điện trong nhà
  Ti?t 24 : SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN - CHIỀU DÒNG ĐIỆN


  1. Kí hiệu của một số bộ phận mạch điện
  I – Sô ñoà maïch ñieän
  Ti?t 24 : SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN - CHIỀU DÒNG ĐIỆN

  +
  -
  +
  -
  I– Sô ñoà maïch ñieän
  1. Kí hieäu cuûa moät soá boä phaän maïch ñieän
  K
  K
  Ti?t 24: SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN - CHIỀU DÒNG ĐIỆN
  I- Sơ đồ mạch điện
  1. Kí hiệu của một số bộ phận mạch điện
  2. Sơ đồ mạch điện
  C1. S? dụng các kí hiệu
  trên đây, hãy vẽ sơ đồ
  cho mạch điện hình 19.3
  theo đúng vị trí các bộ
  phận mạch điện như
  trên hình này.
  Bóng đèn
  Ti?t 24 : SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN - CHIỀU DÒNG ĐIỆN
  I- Sơ đồ mạch điện
  1. Kí hiệu của một số bộ phận mạch điện
  2. Sơ đồ mạch điện
  C1. S? dụng các kí hiệu
  trên đây, hãy vẽ sơ đồ
  cho mạch điện hình 19.3
  theo đúng vị trí các bộ
  phận mạch điện như
  trên hình này.
  C1
  Bóng đèn
  Hình 19.3
  Ti?t 24 : SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN - CHIỀU DÒNG ĐIỆN
  I- Sơ đồ mạch điện
  1. Kí hiệu của một số bộ phận mạch điện
  2. Sơ đồ mạch điện
  K
  X
  C1
  C2. Hãy vẽ một sơ đồ
  khác so với sơ đồ đã vẽ
  ở câu C1 bằng cách thay
  đổi vị trí các kí hiệu
  trong sơ đồ này.
  K
  _
  +
  C3. Mắc mạch điện theo
  đúng sơ đồ đã vẽ ở câu C2,
  tiến hành kiểm tra và
  đóng công tắc để đảm bảo
  mạch điện kín và đèn sáng.
  Bóng đèn
  Mặc dù thay đổi vị trí kí hiệu trong sơ đồ thì khi đóng khóa K vẫn đảm bảo mạch điện kín và đèn sáng.
  Ti?t 24 : SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN - CHIỀU DÒNG ĐIỆN
  I- Sơ đồ mạch điện
  1. Kí hiệu của một số bộ phận mạch điện
  2. Sơ đồ mạch điện
  C1
  Mạch điện được mô tả bằng .... va từ sơ
  đồ mạch điện có thể .......mạch điện
  tương ứng.
  sơ đồ
  lắp
  Bóng
  đèn
  Ti?t 24 : SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN - CHIỀU DÒNG ĐIỆN
  I- Sơ đồ mạch điện
  1. Kí hiệu của một số bộ phận mạch điện
  2. Sơ đồ mạch điện
  C1
  Mạch điện được mô tả bằng .... va từ sơ
  đồ mạch điện có thể .......mạch điện
  tương ứng.
  sơ đồ
  lắp

  Quy ước về chiều dòng điện
  Chiều dòng điện là chiều
  từ ........ qua dây
  dẫn và các dụng cụ điện
  tới ...... của nguồn
  điện.
  cực dương (+)
  cực âm(-)
  II .Chiều dòng điện
  Dòng điện cung cấp bởi pin hay ắc quy có chiều không đổi gọi là dòng điện 1 chiều
  Bóng đèn
  C4. Xem hình 20.4 và so sánh chiều quy ước của dòng điện với chiều dịch chuyển có hướng của các êlectrôn tự do trong dây dẫn kim loại.
  Chiều d?ch chuyển có hướng của các êlectrôn tự do.
  Chiều dòng điện quy ước.
  -
  +
  K
  Pin
  Ti?t 24 : SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN - CHIỀU DÒNG ĐIỆN
  I- Sơ đồ mạch điện
  1. Kí hiệu của một số bộ phận mạch điện
  2. Sơ đồ mạch điện
  C1
  Mạch điện được mô tả bằng .... va từ sơ
  đồ mạch điện có thể .......mạch điện
  tương ứng.
  sơ đồ
  lắp
  II .Chiều dòng điện
  Quy ước về chiều dòng điện
  Chiều dòng điện là chiều
  từ ........ qua dây
  dẫn và các dụng cụ điện
  tới ...... của nguồn
  điện.
  cực dương(+)
  cực âm(-)
  C4
  Chiều dịch chuyển có
  hướng của các êlectrôn tự
  do trong dây dẫn kim loại
  cĩ chi?u ngu?c v?i
  chi?u quy ước của dòng
  điện
  Hình 20.4 SGK
  C 5
  Bóng đèn
  C5. Hãy dùng mũi tên như trong sơ đồ mạch điện hình 21.1a để biểu diễn chiều dòng điện trong các sơ đồ mạch điện hình 21.1 b, c, d.
  a)
  c)
  d)
  b)
  Ti?t 24 : SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN - CHIỀU DÒNG ĐIỆN
  I- Sơ đồ mạch điện
  1. Kí hiệu của một số bộ phận mạch điện
  2. Sơ đồ mạch điện
  C1
  Mạch điện được mô tả bằng .... va từ sơ
  đồ mạch điện có thể .......mạch điện
  tương ứng.
  sơ đồ
  lắp
  II .Chiều dòng điện
  Quy ước về chiều dòng điện
  Chiều dòng điện là chiều
  từ ........ qua dây
  dẫn và các dụng cụ điện
  tới ...... của nguồn
  điện.
  cực dương(+)
  cực âm(-)
  C4
  Chiều dịch chuyển có
  hướng của các êlectrôn tự
  do trong dây dẫn kim loại
  cĩ chi?u ngu?c v?i
  chi?u quy ước của dòng
  điện
  Hình 20.4 SGK
  III.Vận dụng
  C 6
  Bóng đèn
  III. VẬN DỤNG:
  C6. Hãy tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của chiếc đèn pin ống tròn vỏ nhựa thường dùng (Hình 21.2).
  a. Nguồn điện của đèn gồm mấy chiếc pin? Ký hiệu nào cho trong “Bảng kí hiệu của một số bộ phận mạch điện” tương ứng với nguồn điện này? Thông thường, cực dương của nguồn điện lắp về phía đầu hay phía cuối của đèn pin?
  Bóng đèn
  III. VẬN DỤNG:
  C6. Hãy tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của chiếc đèn pin ống tròn vỏ nhựa thường dùng (Hình 21.2).
  a. Nguồn điện của đèn gồm mấy chiếc pin? Ký hiệu nào cho trong “Bảng kí hiệu của một số bộ phận mạch điện” tương ứng với nguồn điện này? Thông thường, cực dương của nguồn điện lắp về phía đầu hay phía cuối của đèn pin?
  +
  -
  b, Vẽ sơ đồ
  k
  * )Nguồn điện của đèn pin gồm 2 chiếc pin
  *) Ký hiệu :
  +
  -
  *)Cực dương(+) của nguồn điện lắp về phía đầu của đèn pin
  CỦNG CỐ
  1. Gọi tên cho mỗi kí hiệu của mỗi bộ phận dẫn điện dưới đây:
  Nguồn điện( pin, ăcquy)
  Hai nguồn điện mắc nối tiếp( bộ pin, bộ ăcquy)
  Dây dẫn
  Công tắc mở
  Bóng đèn
  Công tắc đóng
  2. Quan sát hình và cho biết thông tin nào sau đây là đúng?
  MN chaéc chaén laø nguoàn ñieän, N laø cöïc aâm vaø M laø cöïc döông.
  MN chaéc chaén laø nguoàn ñieän, M laø cöïc aâm vaø N laø cöïc döông.
  Khoâng coù doøng ñieän chaïy qua boùng ñeøn.
  Coâng taéc K ñang hôû.
  Ti?t 24 : SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN - CHIỀU DÒNG ĐIỆN
  I- Sơ đồ mạch điện
  1. Kí hiệu của một số bộ phận mạch điện
  2. Sơ đồ mạch điện
  C1
  Mạch điện được mô tả bằng .... va từ sơ
  đồ mạch điện có thể .......mạch điện
  tương ứng.
  sơ đồ
  lắp
  II .Chiều dòng điện
  Quy ước về chiều dòng điện
  Chiều dòng điện là chiều
  từ ........ qua dây
  dẫn và các dụng cụ điện
  tới ...... của nguồn
  điện.
  cực dương(+)
  cực âm(-)

  III.Vận dụng
  Bóng đèn
  Dặn dò về nhà
  Học các kết luận.
  Làm bài tập :
  21.1-> 21.3 ( 22 SBT)
  Đọc bài 22,
  Đọc phần có thể em chưa biết.

  Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô
  và các em học sinh.
  Oh ! SAI RỒI !
  TỐT LẮM!
  EM ĐÃ TRẢ LỜI ĐÚNG .
  C1 C2
  C)
  No_avatar

  Mạch điện gồm: nguồn điện ghi 12V, công tắc K điề khiển đồng thời hai đèn mắc song song, mỗi đèn ghi 6V. a) Vẽ thêm: ampekế 1 đo cường độ dòng điện qua đèn 1, ampekế 2 đo cường độ dòng điện qua đèn 2, vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện. b) K mở: vôn kế chi bao nhiêu? c) c1- K đóng: vôn kế chỉ bao nhiêu, biết hai đèn sáng bình thường. c2- ampekế 1 chỉ 0,2A; ampekế 2 chỉ 0,4A; tính cường độ dòng điện qua đèn 1, đèn 2 và qua nguồn điện. d) Mắc thêm đèn 3 ghi 4,5V song song với hai đèn trên thấy vôn kế chỉ 4,5V, hãy nhận xét độ sáng của 3 đèn?????

  No_avatar

  thay co day trong truong vay ma em cung khong biet dung la do ngu ma

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓