Lớp 4: Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu


(Bài giảng chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thúy Hạnh
Ngày gửi: 00h:22' 18-04-2012
Dung lượng: 18.0 KB
Số lượt tải: 126
Số lượt thích: 0 người


THIẾT KẾ BÀI DẠY
Luyện từ và câu

THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ THỜI GIAN CHO CÂU

Ngày soạn: 16/4/2012
Ngày dạy: 17/4/2012
Lớp dạy: 4A2
Người dạy: Phạm Thị Thúy Hạnh
A/ Mục tiêu : Qua bài học giúp học sinh:
- Hiểu tác dụng, đặc điểm của trạng ngữ chỉ thời gian trong câu( trả lời câu hỏi Bao giờ? Khi nào? Mấy giờ?)
- Xác định được trạng ngữ chỉ thời gian trong câu.
- Biết thêm đúng trạng ngữ chỉ thời gian cho phù hợp với nội dung từng câu.

B/ Đồ dùng dạy học:
* Giáo viên: bài soạn giáo án điện tử
* Học sinh:
- Sách giáo khoa và đồ dùng học tập.
C/ Các hoạt động dạy - học:
Ghi chú: Giáo viên: GV Học sinh: HS

Hoạt động của giáo viên
( Thời gian)
Hoạt động của học sinh
( Thời gian)

 * Ổn định tổ chức: 1’
- Giáo viên nêu yêu cầu trong giờ học: Tập trung nghe giảng, tích cực phát biểu xây dựng bài
A.Kiểm tra bài cũ :
- Yêu cầu 2 HS lên bảng đặt 2 câu có trạng ngữ chỉ nơi chốn, gạch chân dưới trạng ngữ vừa đặt.
- Gọi HS dưới lớp trả lời câu hỏi:
+ Trạng ngữ chỉ nơi chốn có ý nghĩa gì trong câu?
+ Trạng ngữ chỉ nơi chốn trong câu trả lời cho những câu hỏi nào?

- Gọi HS nhận xét bài làm trên bảng và câu trả lời của các bạn.
- GV nhận xét, cho điểm

B.Dạy bài mới:
* Giới thiệu bài: ( 2’)
- GV giới thiệu: “ Trong giờ học trước các em đã biết thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về ý nghĩa, tác dụng của trạng ngữ chỉ thời gian và thêm trạng ngữ chỉ thời gian trong câu qua bài học: “Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu”. Giở SGK trang 166 và ghi tên bài.
- GV ghi bảng, yêu cầu HS nhắc lại tên bài

I. Nhận xét .
Bài 1,2: Tìm trạng ngữ cho các câu, xác định trạng ngữ vừa tìm được bổ sung ý nghĩa gì cho câu?

“ Không khí của triều đình thật là ảo não. Đúng lúc đó, một viên thị vệ hớt hải chạy vào:
- Tâu bệ hạ! Thần vừa tóm được một kẻ đang cười sằng sặc ngoài đường.”
- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài 1,2
- Yêu cầu thảo luận nhóm 2:
+ Tìm và gạch chân trạng ngữ trong câu.
+ Trạng ngữ đó bổ sung ý nghĩa gì cho câu?
- Gọi HS phát biểu ý kiến và nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét, kết luận: Trạng ngữ chỉ thời gian là: Đúng lúc đó. Bộ phận trạng ngữ bổ sung ý nghĩa thời gian cho câu để xác định thời gian diễn ra sự việc nêu trong câu.


3: Đặt câu hỏi cho trạng ngữ nói trên.
- Giáo viên đưa ra yêu cầu:
GV đưa ra đáp án: “Viên thị vệ hớt hải chạy vào khi nào?”


- GV đưa ra ví dụ: Tìm và đặt câu hỏi cho trạng ngữ chỉ thời gian trong câu sau:

Vào 8 giờ sáng, chuyến xe bắt đầu khởi hành.


- GV gọi HS trả lời, nhận xét.
- GV hỏi:Trạng ngữ chỉ thời gian trả lời cho câu hỏi nào?
+ Trạng ngữ chỉ thời gian thường đứng ở vị trí nào trong câu?
- GV nhận xét, kết luận.

II. Ghi nhớ:
- Hướng dẫn HS rút ra phần ghi nhớ.
- Gọi HS đọc phần ghi nhớ
-

-Yêu cầu HS đặt câu có trạng ngữ chỉ thời gian và đặt câu hỏi cho trạng ngữ vừa đặt.
- GV gọi HS nhận xét và GV tổng kết.

III. Luyện tập
Bài 1.
- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập 1
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu: Tìm và gạch chân dưới các trạng ngữ chỉ thời gian có trong đoạn văn trên.
- Tổ chức cho HS làm bài vào vở bài tập. Thời gian:

- Gọi HS trình bày bài làm.

- GV hỏi HS:” Vì sao em xác định cụm từ: Buổi sáng hôm nay là trạng ngữ chỉ thời gian?


-Gọi học sinh khác nhận xét bài của bạn
-Giáo viên nhận xét, cho điểm.
- GV chốt kiến thức.Bài 2. Phần b
- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài