Mi - li - met


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Tuyết Hạnh
Ngày gửi: 21h:08' 22-04-2012
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 194
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quý thầy cô về dự giờ
Toán lớp 2
Người thực hiện: Nguyễn Thị Tuyết Hạnh
Trường Tiểu học Tân Thành B
1km =……..m
1m =….dm
….m = 1km
….dm = 1m
1000
10
10
1000
Thứ năm, ngày 26 tháng 4 năm 2012
Toán
Mi - li - met
8
7
6
5
4
0
2
3
1
1 mi-li-met
Mi-li-mét là một đơn vị đo độ dài
1cm = 10mm ; 1dm = 100mm
1 m = 1000mm
Thứ năm, ngày 26 tháng 4 năm 2012
Toán
Mi - li - met
Mi-li-mét viết tắt là: mm
Bài 1: Số ?
1cm =…..mm
1m =…… mm
1000 mm = ….m
….dm = 1m
1
10
1000
10
5 cm = ….mm
3cm = …..mm
50
30
Thứ năm, ngày 26 tháng 4 năm 2012
Toán
Mi - li - met
Bài 2: Moãi ñoaïn thaúng döôùi daây daøi bao nhieâu mi – li – met ?
8
7
6
5
4
0
2
3
1
M N
5
4
0
2
3
1
A B
6
5
4
0
2
3
1
7
8
C D
6 mm
3 mm
7 mm
Thứ năm, ngày 26 tháng 4 năm 2012
Toán
Mi - li - met
Bài 1: Số ?
Bài 4:Viết cm hoặc mm vào chỗ chấm thích hợp:
a) Bề dày của cuốn sách "Toán 2" khoảng 10 ...
cm
mm
mm
Thứ năm, ngày 26 tháng 4 năm 2012
Toán
Mi - li - met
Bài 2:
Bài 1:
b) Bề dày chiếc thước kẻ dẹt là 2 ...
c) Chiều dài chiếc bút bi là 15 ....
Ai nhanh hơn?
a) 1000 mm
2 m = ……mm
b) 2000 mm
c) 200 mm
TRÒ CHƠI:
Thứ năm, ngày 26 tháng 4 năm 2012
Toán
Mi - li - met
Kính chúc
Ban giám khảo mạnh khoẻ!