tiet 33-xe dan giay lo hoa-hoa-qua


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: lê thanh sơn
Người gửi: Lê Thanh Sơn
Ngày gửi: 20h:01' 17-05-2012
Dung lượng: 20.6 MB
Số lượt tải: 307
Số lượt thích: 0 người
Giáo viên: Phạm Trần Mỹ Linh
Mỹ thuật 8
* Những tranh sau thuộc thể loại tranh gì?
* Để có những tranh này,chúng ta làm bằng cách nào?
Tranh tĩnh vật màu.
(1)
(2)
Bức nào do vẽ?
Tranh vẽ.
Tranh xé dán giấy
Đường nét trong tranh vẽ như thế nào?
Mềm mại.
Tranh vẽ thường sử dụng chất liệu gì?
Màu bột,sơn dầu,sơn mài,..
Bức tranh (2) có phải tranh vẽ không ?
Tranh vẽ.
TIẾT 33
VẼ THEO MẪU
XÉ DÁN LỌ HOA
VÀ QUẢ (Tiết 1)
XÉ DÁN GIẤY LỌ
HOA VÀ QUẢ
(Tiết 1)
TIẾT 33
VẼ THEO MẪU
Kiểm tra dụng cụ học tập:
I/ QUAN SÁT,NHẬN XÉT:
1/Những hình trong tranh xé dán có đặc điểm gì?
2/Em nhận xét về chất liệu của tranh xé dán?
*Các hình trong tranh được xé và dán.
Tiết 34
Vẽ theo mẫu
XÉ DÁN GIẤY LỌ HOA VÀ QUẢ (Tiết 1)

*Được làm từ giấy màu.
I/ QUAN SÁT,NHẬN XÉT:
Để có tranh tĩnh vật xé dán giấy màu,ta cần làm gì?
-Bố cục tranh.
-Chọn mẫu.
-Bày mẫu: vị trí của lọ,hoa,quả.
Tiết 34
Vẽ theo mẫu
XÉ DÁN GIẤY LỌ HOA VÀ QUẢ (Tiết 1)

-Nét xơ của giấy màu.
-Màu sắc của mẫu.
I/ QUAN SÁT,NHẬN XÉT:
II/ CÁCH XÉ DÁN:
1/Chọn giấy màu cho :nền,lọ,hoa,quả.
2/Ước lượng tỉ lệ của lọ,hoa,quả.
3/Xé giấy hình lọ, hoa và quả.(Có thể vẽ hình ở mặt sau rồi xé.)
4/Xếp hình theo ý định và dán.
Tiết 34
Vẽ theo mẫu
XÉ DÁN GIẤY LỌ HOA VÀ QUẢ (Tiết 1)

MỘT SỐ TRANH MẪU:
Tiết 34
Vẽ theo mẫu
XÉ DÁN GIẤY LỌ HOA VÀ QUẢ (Tiết 1)

MỘT SỐ TRANH MẪU:
Tiết 34
Vẽ theo mẫu
XÉ DÁN GIẤY LỌ HOA VÀ QUẢ (Tiết 1)

MỘT SỐ TRANH MẪU:
Tiết 34
Vẽ theo mẫu
XÉ DÁN GIẤY LỌ HOA VÀ QUẢ (Tiết 1)

I/ QUAN SÁT,NHẬN XÉT:
II/ CÁCH XÉ DÁN:
III/THỰC HÀNH:
Xé dán tĩnh vật lọ, hoa và quả.
Tiết 34
Vẽ theo mẫu
XÉ DÁN GIẤY LỌ HOA VÀ QUẢ (Tiết 1)


20 phút

Hết thời gian làm bài
Tiết 34
Vẽ theo mẫu
XÉ DÁN GIẤY LỌ HOA VÀ QUẢ (Tiết 1)

Tiết 34
Vẽ theo mẫu
XÉ DÁN GIẤY LỌ HOA VÀ QUẢ (Tiết 1)

I/ QUAN SÁT,NHẬN XÉT:
II/ CÁCH XÉ DÁN:
III/THỰC HÀNH:
IV/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP:
Nhận xét về:
Bố cục ?
Nét xé ?
Màu sắc ?
Tiết 34
Vẽ theo mẫu
XÉ DÁN GIẤY LỌ HOA VÀ QUẢ (Tiết 1)

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
2/ Bi s?p h?c:
V? theo m?u: X dn l? hoa v qu?. (ti?t 2)
Chu?n b?: -M?u: l?,hoa,qu?.
-chì,gi?y mu,h?.
-bi lm c?a ti?t v?a r?i.
1/Bi v?a h?c:
*T?p x dn cc tinh v?t khc.

Tiết 34
Vẽ theo mẫu
XÉ DÁN GIẤY LỌ HOA VÀ QUẢ (Tiết 1)

CHÚC CÁC EM HỌC TỐT