Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Bài 34. Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Minh
Ngày gửi: 20h:55' 23-05-2012
Dung lượng: 23.1 MB
Số lượt tải: 643
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT CƯM’GAR
LỚP 10A5
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
1
Đ
S
2
Đ
S
3
Đ
S
4
Đ
S
KEY
L
Ư
U
H
U

N
H
Tiết 50 BÀI 30: LƯU HUỲNH
NỘI DUNG BÀI HỌC
I- VỊ TRÍ, CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ
II- TÍNH CHẤT VẬT LÝ
III- TÍNH CHẤT HÓA HỌC
IV- ỨNG DỤNG CỦA LƯU HUỲNH
V- TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN VÀ SẢN XUẤT LƯU HUỲNH
Tiết 50 BÀI 30: LƯU HUỲNH
I- Vị trí, cấu hình electron nguyên tử.
II- Tính chất vật lý.
III- Tính chất hóa học.
IV- Ứng dụng của lưu huỳnh.
V- Trạng thái thiên nhiên và sản xuất lưu huỳnh.
Lưu huỳnh:
Ký hiệu: S
STT : 16
Cấu hình electron: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
Có 6e ở lớp ngoài cùng.
Nhóm VIA.
Chu kỳ 3.
I- VỊ TRÍ, CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ
Tiết 50 BÀI 30: LƯU HUỲNH
I- Vị trí, cấu hình electron nguyên tử.
II- Tính chất vật lý.
III- Tính chất hóa học.
IV- Ứng dụng của lưu huỳnh.
V- Trạng thái thiên nhiên và sản xuất lưu huỳnh.
II- TÍNH CHẤT VẬT LÝ
Lưu huỳnh có 2 dạng thù hình: lưu huỳnh tà phương (Sα) và lưu huỳnh đơn tà (Sβ).
Tiết 50 BÀI 30: LƯU HUỲNH
I- Vị trí, cấu hình electron nguyên tử.
II- Tính chất vật lý.
III- Tính chất hóa học.
IV- Ứng dụng của lưu huỳnh.
V- Trạng thái thiên nhiên và sản xuất lưu huỳnh.
III- TÍNH CHẤT HÓA HỌC
Cấu hình electron: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
Có 6e ở lớp ngoài cùng.
Lưu huỳnh có tính oxi hóa và tình khử.
Độ âm điện 2,58.
Tiết 50 BÀI 30: LƯU HUỲNH
I- Vị trí, cấu hình electron nguyên tử.
II- Tính chất vật lý.
III- Tính chất hóa học.
IV- Ứng dụng của lưu huỳnh.
V- Trạng thái thiên nhiên và sản xuất lưu huỳnh.
III- TÍNH CHẤT HÓA HỌC
1. Lưu huỳnh tác dụng với kim loại và hidro.
Lưu huỳnh tác dụng với nhiều kim loại ở nhiệt độ cao tạo thành muối sunfua.
Lưu huỳnh tác dụng với hidro ở nhiệt độ cao.
Hg + S →
Hg + S → HgS
Tiết 50 BÀI 30: LƯU HUỲNH
I- Vị trí, cấu hình electron nguyên tử.
II- Tính chất vật lý.
III- Tính chất hóa học.
IV- Ứng dụng của lưu huỳnh.
V- Trạng thái thiên nhiên và sản xuất lưu huỳnh.
III- TÍNH CHẤT HÓA HỌC
2. Lưu huỳnh tác dụng với phi kim.
Ở nhiệt độ thich hợp, lưu huỳnh tác dụng với một số phi kim mạnh như flo, oxi, clo…
I- Vị trí, cấu hình electron nguyên tử.
II- Tính chất vật lý.
III- Tính chất hóa học.
IV- Ứng dụng của lưu huỳnh.
V- Trạng thái thiên nhiên và sản xuất lưu huỳnh.
III- ỨNG DỤNG CỦA LƯU HUỲNH
Tiết 50 BÀI 30: LƯU HUỲNH
I- Vị trí, cấu hình electron nguyên tử.
II- Tính chất vật lý.
III- Tính chất hóa học.
IV- Ứng dụng của lưu huỳnh.
V- Trạng thái thiên nhiên và sản xuất lưu huỳnh.
III- TRẠNG THÁI THIÊN NHIÊN VÀ SẢN XUẤT LƯU HUỲNH
Tiết 50 BÀI 30: LƯU HUỲNH
Trong tự nhiên lưu huỳnh tồn tại ở dạng đơn chất. Ngoài ra lưu huỳnh còn có ở một số dạng hợp chất như các muối sunfat, sunfua…
Để khai thác lưu huỳnh trong mỏ lưu huỳnh người ta dùng phương pháp Frasch.
Ô CHỮ SỐ1
(gồm 7 chữ cái)
Oxi tác dụng được hầu hết các phi kim trừ ……
00:00
00:01
00:02
00:03
00:04
00:05
Hết giờ
Ô CHỮ SỐ 2
(gồm 7 chữ cái)
O2 và O3 là 2 dạng …… của oxi.
00:00
00:01
00:02
00:03
00:04
00:05
Hết giờ
Ô CHỮ SỐ 3
(gồm 3 chữ cái)
Tính oxi hóa của oxi ….. hơn ozon.
00:00
00:01
00:02
00:03
00:04
00:05
Hết giờ
Ô CHỮ SỐ 4
(gồm 5 chữ cái)
Khi điện phân nước người ta thu được oxi ở điện cực nào?
00:00
00:01
00:02
00:03
00:04
00:05
Hết giờ
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓