ke hoach ca nhan hoc tap lam theo tam guong dao duc ho chi minh nam 2012


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Khúc Bá Hậu
Ngày gửi: 14h:02' 29-05-2012
Dung lượng: 8.1 KB
Số lượt tải: 52
Số lượt thích: 0 người
Đảng bộ xã Hòa Bình Đảng cộng sản việt nam
Chi bộ Trường THCS

Hòa Bình, ngày 26 tháng 05 năm 2012

Kế hoạch cá nhân
Phấn đấu rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh
Trong giai đoạn hiện nay

Họ và tên: Khúc Bá hậu.
Đảng viên sinh hoạt tại chi bộ trường THCS hoà Bình.

Căn cứ vào hướng dẫn số 15 – HD/BTGHU, ngày 11 tháng 01 năm 2012 về việc bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn ghiện nay; Kế hoạch học tập và làm theo tấp gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2011 – 2015 và năm 2012 của chi bộ. Trên cương vị công tác hiện tại, bản thân xây dựng kế hoạch phấn đấu rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức của Bác và đăng ký lam theo như sau:

.kế hoạch
rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức hồ chí minh

1.Sống có lý tưởng, vì nước, vì dân, vì con người, vì xã hội.
Có bản lĩnh chính trị vững vàng, quán triệt và chấp hành nghiêm chỉnh đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ, quan điểm, nguyên tắc, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, luôn có ý thức trau giồi nghề nghiệp, chuẩn mực đạo đức của người giáo viên.
Có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị.
Trên tinh thần yêu ngành, yêu nghề, tận tụy hết lòng với công tác giảng dạy,  vì sự nghiệp cao cả “Trồng người”, vì sự hiểu biết và nâng cao nhận thức của học sinh, để nâng cao chất lượng giờ dạy.
2. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Trách nhiệm với công việc.
Luôn cần mẫn với công việc, lấy chất lượng,  hiệu quả công việc làm mục tiêu phấn đấu, nhằm hoàn tốt mọi công việc được giao, giải quyết một cách thỏa đáng các yêu cầu công việc của công tác dạy và học đặt ra, không đùn đẩy trách nhiệm và né tránh công việc. Đồng thời triệt để thực hành tiết kiệm điện, nước và các loại vật tư, văn phòng phẩm thường dùng hàng ngày.
Không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị  nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và phục đào tạo, luôn cải tiến nội dung, phương pháp làm việc nhằm đạt  hiệu quả cao nhất trong công tác.
Kiên quyết đấu tranh và loại bỏ các hành vi tiêu cực trong học tập, thi cử, loại bỏ căn bệnh thành tích, hành chính, quan liêu. Luôn gần gần gũi, thân hữu với đồng nghiệp và luôn chú ý lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tình cảm  chính đáng của sinh viên – học sinh, kịp thời đề ra các biện pháp giải quyết đúng đắn hoặc đề xuất với lãnh đạo những giải pháp cần thiết.
Chấp hành tốt nội qui, qui chế của nhà trường, đi làm đúng giờ, chỉ ra về khi hoàn toàn yên tâm với mọi công việc đã được giải quyết thỏa đáng.
Không ngừng học hỏi, nâng cao nhận thức về chính sách, đường lối giáo dục của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhằm đáp ứng yêu cầu của nhà trường và của xã hội.
3. Trung thực tự trọng, trong sáng, giản dị, khiêm tốn.
Giữ gìn đạo đức nhân cách của nhà giáo, có lối sống lành mạnh trong sáng, trung thực, giản dị, khiêm tốn, luôn lắng nghe ý kiến của quần chúng. Báo cáo trung thực với tổ chức Đảng, chính quyên, đoàn thể trong nhà trường
4.Tôn trọng luật pháp, kỷ cương
Chấp hành nghiêm các quy định