Thư mục

Ứng dụng trên di động

Ứng dụng Thư viện Violet

Hỗ trợ kĩ thuật

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Dành cho Quảng cáo

    Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    Công tác lưu trữ

    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn: GV. Nguyễn Duy Vĩnh
    Người gửi: Nguyễn Duy Vĩnh
    Ngày gửi: 22h:17' 03-06-2012
    Dung lượng: 3.2 MB
    Số lượt tải: 168
    Số lượt thích: 0 người
    CÔNG TÁC
    LƯU TRỮ    GV. Nguy?n Duy Vinh
    0987.510.560
    Wedsite: chinhlytailieu.com
    BỐ CỤC BÀI GIẢNG
    GỒM CÁC PHẦN
    I. TÀI LIỆU LƯU TRỮ
    II. CÔNG TÁC LƯU TRỮ
    I. TÀI LIỆU LƯU TRỮ
    GỒM CÁC MỤC
    1. Khái niệm về tài liệu lưu trữ
    2. Đặc điểm của tài liệu lưu trữ
    3. Các loại tài liệu lưu trữ
    4. Ý nghĩa của tài liệu lưu trữ
    Tài liệu lưu trữ là bản gốc, bản chính của những TL có giá trị được lựa chọn từ trong toàn bộ khối TL hình thành trong quá trình hoạt động của các CQ, TC và CN được bảo quản trong các KLT để khai thác phục vụ cho các mục đích chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học, lịch sử. của toàn XH.
    1.Khái niệm về tài liệu lưu trữ
    Đặc điểm
    Chứa đựng thông tin quá khứ
    có giá trị lịch sử và thực tiễn

    Có tính chính xác cao

    Do Nhà nước
    thống nhất quản lý
    2. Đặc điểm của tài liệu lưu trữ
    3. Các loại tài liệu lưu trữ
    Tài liệu CN,
    GĐ, DH *
    Tài liệu
    KH-KT *
    Tài liệu
    nghe nhìn *
    Tài liệu
    VH-NT *
    Các loại
    TLLT
    Tài liệu
    hành chính *
    4. Ý nghĩa của tài liệu lưu trữ
    II. CÔNG TÁC LƯU TRỮ
    Gồm các mục:
    1. Khái niệm về công tác lưu trữ
    2. Nguyên tắc quản lý công tác lưu trữ
    3. Nội dung của công tác lưu trữ
    4. Tính chất của công tác lưu trữ
    Khái niệm về công tác
    lưu trữ


    Công
    Tác
    lưu
    trữ

    một lĩnh vực
    quản lý nhà nước
    hoạt động
    nghiệp vụ
    nhằm thu thập, bảo quản
    an toàn và sử dụng có
    hiệu quả TLLT
    2. Nguyên tắc quản lý
    công tác lưu trữ
    Nguyên tắc
    Quản lý tập trung thống nhất
    Nội dung    Hệ thống tổ chức lưu trữ được
    tổ chức quản lý và chỉ đạo
    một cách thống nhất.
    Nguyên
    tắc
    Quản

    Công
    tác
    lưu
    trữ
    Các khâu nghiệp vụ
    trong công tác lưu trữ
    phải được thực hiện thống nhất
    trong cả nước.
    Toàn bộ tài liệu của PLT QGVN
    đượctập trung bảo quản trong hệ
    thống các phòng, KLT từ trung ương
    đến địa phươngdưới sự quản lý
    thống nhất của nhà nước. *
    Tài liệu hình thành trong hoạt động của các phòng, ban, đơn vị
    Tài liệu phải thu thập và bảo quản tập trung trong kho LTCQ
    Nội dung nghiệp vụ CTLT
    Quản lý NN về CTLT
    Công tác lưu trữ
    3. Nội dung của công tác lưu trữ
    3.1.Nội dung về quản lý nhà nước về công tác lưu trữ
    Quản lý thống nhất CM, NV về lưu trữ
    Tổ chức, chỉ đạo việc nghiên cứu KH và ứng dụng các thành tựu KH và CN trong hoạt động lưu trữ
    Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức VTLT
    Thanh tra, kiểm tra, giải quyết KN, TC và xử lý vi phạm PL lưu trữ
    XD, BH và tổ chức thực hiện các VBQPPL v? CTLT
    XD và chỉ đạo thực hiện các QH, KH phát triển CTLT
    Quản lý thống nhất TLLT quốc gia
    Hợp tác quốc tế về lưu trữ
    Thống kê nhà nước về TLLT
    3.2. Nội dung về nghiệp vụ lưu trữ
    Nội dung cc
    nghiệp vụ lưu trữ
    Thu thập bổ sung
    TLLT
    Phân loại TL
    Bảo quản
    TLLT
    Thống kê TLLT
    Chỉnh lý TLLT
    Xác định giá trị TL
    Lập CCTC
    Tổ chức sử dụng
    TLLT
    Tính
    chất

    Tính chất cơ mật
    4. Tính chất của công tác lưu trữ
    Tính chính trò

    Tính chất khoa học
    Hệ thống cơ quan
    lưu trữ
    5. Hệ thống cơ quan lưu trữ
    Hệ thống cơ quan quản lý lưu trữ
    Hệ thống
    bảo quản tài liệu
    Mô hình quản lý nhà nước công tác VTLT
    Mạng lưới kho lưu trữ Nhà nước Việt Nam
    Xin chân thnh c?m on
     
    Gửi ý kiến
    print