Tiết 106. Văn bản: Thuế máu (Tiếp)


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Văn Việt
Ngày gửi: 22h:16' 12-06-2012
Dung lượng: 606.0 KB
Số lượt tải: 232
Số lượt thích: 0 người
Bài giảng Ngữ Văn 8

Bài 26: Thuế máu
Tiết 106. Văn bản : Thuế máu (TT)
(Trích "Bản án chế độ thực dân Pháp" - Nguyễn ái Quốc)
2. Chế độ lính tình nguyện:
* Thủ đoạn bắt lính:
? Lật tẩy thủ đoạn lừa bịp trơ trẽn, bản chất tàn bạo, trắng trợn của thực dân Pháp.
Số phận thảm thương của dân nghèo các nước thuộc địa.
* Lời lẽ:
- Hứa hẹn ban phẩm hàm.
? Giọng điệu giễu cợt, mỉa mai, trào phúng; dùng câu nghi vấn; lập luận tương phản.
- Thoạt tiên, tóm người khoẻ mạnh, nghèo khổ.
.
I. Đọc - Chú thích
II. Tìm hiểu văn bản
1. Chiến tranh và "người bản xứ"
- Sau đòi đến con cái nhà giàu. không muốn đi phải xì tiền ra.
- Rêu rao về lòng tự nguyện.
2. Chế độ lính tình nguyện

3. Kết quả của sự hi sinh:
- Nhà cầm quyền im bặt như có phép lạ.
- Họ được đón chào nồng nhiệt .
- Thương binh và vợ con của tử sĩ Pháp được cấp môn bài bán lẻ thuốc phiện.
Tiết 106. Văn bản : Thuế máu (TT)
(Trích "Bản án chế độ thực dân Pháp" - Nguyễn ái Quốc)
I. Đọc - Chú thích
II. Tìm hiểu văn bản
1. Chiến tranh và "người bản xứ"
- Những người da đen, da vàng trở lại "giống người bẩn thỉu". người lính An Nam bị lột tất cả của cải . bị đánh đập vô cớ, cho ăn như cho lợn .
? Dùng nhiều câu nghi vấn, yếu tố biểu cảm, giọng điệu vừa mỉa mai vừa đanh thép.
 Tè c¸o m¹nh mÏ b¶n chÊt tr¸o trë, v« liªm sØ, bØ æi cña thùc d©n Ph¸p vµ nçi ®au ®ín, xãt xa víi nh÷ng ®au khæ cña ng­êi d©n thuéc ®Þa.
III. Tổng kết:
Tiết 106. Văn bản : Thuế máu (TT)
(Trích "Bản án chế độ thực dân Pháp" - Nguyễn ái Quốc)
I. Đọc - Chú thích
II. Tìm hiểu văn bản
Các tư liệu phong phú, xác thực, ngòi bút trào phúng sắc sảo. Đoạn trích Thuế máu có nhiều hình ảnh giàu giá trị biểu cảm, có giọng điệu vừa đanh thép, vừa mỉa mai chua chát.
1. Nghệ thuật:
2. Nội dung:
Chính quyền thực dân đã biến người dân nghèo khổ ở các xứ thuộc địa thành vật hi sinh để phục vụ cho lợi ích của mình trong các cuộc chiến tranh tàn khốc.
Củng cố - Luyện tập
Bài 1: Trong đoạn trích Thuế máu, Nguyễn ái Quốc đã sử dụng kết hợp các phương thức biểu đạt nào?
A. Nghị luận, tự sự, thuyết minh.
B. Nghị luận, tự sự, biểu cảm, miêu tả.
C. Nghị luận, biểu cảm, miêu tả.
D. Nghị luận, tự sự, miêu tả.
Bài 2: Nội dung chủ yếu của văn bản Thuế máu là gì?
Tố cáo và lên án tội ác tày trời của thực dân Pháp.
Phê phán chế độ "lính tình nguyện".
Số phận thảm thương của người dân các nước thuộc địa.
Vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa, thủ đoạ tàn ác của chế độ thực dân đối với người dân các nước thuộc địa.
Hướng dẫn học ở nhà
- Nắm lại nội dung và nghệ thuật của văn bản.
- Học tập cách viết văn nghị luận của tác giả.
- Viết một đoạn văn ngắn phát biểu cảm nghĩ về văn bản.
- Chuẩn bị tiết "Hội thoại":
+ Đọc các ví dụ và trả lời câu hỏi
+ Hướng giải các bài tập ở phần luyện tập