Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Unit 8. Celebrations

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Thùy Liên
  Ngày gửi: 17h:15' 18-06-2012
  Dung lượng: 2.1 MB
  Số lượt tải: 422
  Số lượt thích: 0 người
  welcome to our class
  Teacher : Tr?n Th? Thựy Liờn
  Adjectives to describe your father
  handsome
  kind
  clever
  hardworking
  generous
  good
  strick
  humorous
  Thursday, February 8th , 2012
  Unit 8: Celebrations
  Lesson 4: Read
  Period 77. Unit 8 : Celebrations
  Lesson 4: Read

  New words :
  considerate (adj):
  ân cần, chu đáo
  tuyệt vời
  sự ưu tiên
  ôm
  phân biệt
  nản chí,
  terrific (adj) :
  priority (n):
  (to) give a hug
  (to) distinguish:
  (to) lose heart :

  a groom
  chú rể
  Period 77.Unit 8 : Celebrations
  Lesson 4: Read
  Matching
  a.considerate 1. «m
  b. terrific 2.sù ­u tiªn
  c.priority 3.chó rÓ
  d.give a hug 4.n¶n chÝ
  e. distinguish 5.©n cÇn , chu ®¸o
  f. lose heart 6.tuyÖt vêi
  g. groom 7.ph©n biÖt
  Period 77 Unit 8 : Celebrations
  Lesson 4 : Read
  Rita(Australia)
  Jane(USA)
  Bob(Australia)
  Period 77. Unit 8 : Celebrations
  Lesson 4: Read

  Prediction : Matching


  1. Rita’s father

  2. Jane’s father

  3. Bob’s father

  teaches his children how to love.
  always finishes what he starts
  is sad when his children get married.
  is humorous
  gives his children a hug
  is considerate and generous
  Unit 8 : celebrations Lesson 4: Read
  Read and check prediction
  KEY

  1. Rita’s Father

  2. Jane’s father

  3. Bob’s father
  teaches his children how to love.
  always finishes what he starts
  is sad when his children get married.
  is humorous
  gives his children a hug
  is considerate and generous
  Period 77 - Unit 8 : Celebrations
  Lesson 4: Read

  2. Comprehension questions :
  Who do you think Rita send this card to?

  b. Is Jane’s father alive or dead? How do you know this?  c. What quality makes Bob father different from others?
  - She sends this card to her dad
  - He is possibly dead.These ideas may tell us that:...how much you are missed...; I now have children
  His sense of humor
  d. What image of father can you draw from these passages?
  Period 77 - Unit 8 : Celebrations
  Lesson 4: Read
  A father as a teacher,a caretaker,a friend ...........
  Write about your father. ( from 2 to 4 sentences )

  Period 77. Unit 8 : Celebrations
  Lesson 4 : Read
  IV.Homework:
  Learn all new words by heart.
  Write the answers (P.69)
  Write about your father.

  Thank you for joining us
   
  Gửi ý kiến