DE TAI NGHIEN CUU KHOA HOC MON TOAN


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Bất Hiếu
Ngày gửi: 08h:27' 24-06-2012
Dung lượng: 98.8 KB
Số lượt tải: 821
Số lượt thích: 0 người

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
KHOA TOÁN TIN
…..(((…..

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
VỀ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM
Tên đề tài: Phương pháp giải một số bài toán
chứa dấu giá trị tuyệt đối


Người hướng dẫn: Phạm Hoàng Hà – Nguyễn Văn Trào

Cán bộ giảng dạy Khoa Toán – Tin, ĐHSP Hà Nội

Người thực hiện: Nguyễn Văn Hiếu

Ngày sinh: 01 – 08 – 1986

Nơi công tác: Trường THCS Cao Phong – Sông Lô – Vĩnh Phúc


Vĩnh Phúc, 06 – 2012

MỤC LỤC Trang
PHẦN 1: MỞ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 3
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 4
3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 5
3.1. Nghiên cứu một số vấn đề lý luận 5
3.2. Điều tra, phân tích thực trạng 5
3.3. Đề xuất và thử nghiệm 5
3.4. Đề xuất kiến nghị sư phạm.........................................................................5
4. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 5
5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5

PHẦN 2: NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 6
1.1.Các định hướng cơ bản của môn Toán THCS 6
1.2. Nội dung kiến thức trong chương trình Toán THCS……………………..8
1.3. Mục đích, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng………………………………...11
1.4. Thực trạng của vấn đề………………………………………………...….12
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 …………17

CHƯƠNG 2: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN…………………………………….18
2.1 Biện pháp 1 18
2.2 Biện pháp 2 18
2.3 Biện pháp 3 19
2.4 Biện pháp 4 19
2.5 Biện pháp 5 20
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 23

PHẦN 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
Mục đích thực nghiệm…………………………………………………….24
Nội dung thực nghiệm…………………………………………………….25
Kết quả thực nghiệm……………………………………………………...30
Những bài học kinh nghiệm………………………………………………30

PHẦN 4: KẾT LUẬN
4.1 Kết luận…………………………………………………………………. 32 4.2 Kiến nghị, đề xuất………………………………………………………....32

PHẦN 5: TÀI LIỆU THAM KHẢO

5.1 Tài liệu tham khảo……………………………………………………..…38

Phần 1: MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài:
Toán học là môn khoa học nghiên cứu về các số, cấu trúc, không gian và các phép biến đổi. Nói một cách khác, người ta cho rằng đó là môn học về "hình và số." Theo quan điểm chính thống, nó là môn học nghiên cứu về các cấu trúc trừu tượng định nghĩa từ các tiên đề, bằng cách sử dụng Luận lý học (lôgic) và ký hiệu toán học. Các quan điểm khác của nó được miêu tả trong Triết học toán. Do khả năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều khoa học, toán học được mệnh danh là "ngôn ngữ của vũ trụ". Chuyên gia trong lĩnh vực toán học được gọi là nhà toán học.
Môn Toán là môn khoa học có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển năng lực trí tuệ, hình thành khả năng suy luận đặc trưng của toán học cần thiết cho cuộc sống. Chính vì thế, môn toán cần được khai thác để góp phần phát triển năng lực trí tuệ chung, và hình thành các phẩm chất trí tuệ. Trong đó, các phẩm chất trí tuệ bao gồm: tính linh hoạt, tính độc lập, tính sáng tạo. Đây là ba phẩm chất trí tuệ cơ bản trong quá trình dạy học, nó đặc biệt quan trọng khi dạy học giải toán. Trong đó, có dạy học phương pháp giải một số bài toán có chứa dấu giá trị tuyệt đối. Dạng toán này là dạng toán tương đối khó, quá trình giải đòi hỏi học sinh phải xét nhiều trường hợp, rồi sau đó biết tổng hợp nghiệm, kết luận bài toán, nên tâm lí e ngại khi gặp phải dạng bài này trở nên phổ biến đa số học sinh. Khi gặp dạng bài toán này, các em còn thụ động, chỉ biết giải các bài được thầy cô hướng dẫn, còn khi đứng trước bài toán mới lạ, thì lúng túng, thiếu kĩ năng giải, chưa biết linh hoạt trong việc nhìn nhận phân tích dữ kiện đầu bài, vận dụng kiến thức đã học vào giải bài toán, chưa biết độc lập suy nghĩ tìm ra hướng giải và sáng tạo ra những bài toán mới, cách giải mới. Điều này ảnh hưởng lớn đến khả năng và kết quả học tập hình học của các em.
Môn Toán là môn học đầy thú vị và rất hay nếu chúng ta biết tận dụng