luyen tap (goc co dinh ben trong hay ben ngoai duong tron-9)


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thoại Khanh
Ngày gửi: 16h:00' 08-07-2012
Dung lượng: 131.3 KB
Số lượt tải: 52
Số lượt thích: 0 người
Tiết 45 Luyện tập

I MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
2. Kỷ năng:
+ Rèn kỹ năng nhận biết góc có đỉnh ở bên trong , bên ngoài đường tròn .
+ Rèn kỹ năng áp dụng các định lý về số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn , ở bên ngoài đường tròn vào giải một số bài tập .
+ Rèn kỹ năng trình bày bài giải, kỹ năng vẽ hình, tư duy hợp lý .
3. Thái độ:
II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:
- Nêu và giải quyết vấn đề- Đàm thoại- Vấn đáp
III. CHUẨN BỊ CỦA GV- HS:
1. GV: Thước kẻ , com pa, Bảng phụ ghi nội dung bài tập trắc nghiệm hình vẽ minh hoạ .
2. HS: Học thuộc định lý về góc có đỉnh ở bên trong , bên ngoài đường tròn .
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :
1. Tổ chức lớp: 9A 9B
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
- Phát biểu định lý về góc có đỉnh ở bên trong , bên ngoài đường tròn .
3. Bài mới:

GV-HS
dung bài


- GV ra bài tập gọi HS đọc đề bài sau đó vẽ hình và ghi GT , KL của bài toán .
- Hãy nêu phương án chứng minh bài toán .
- GV cho HS suy nghĩ tìm cách chứng minh sau đó nêu phương án của mình , GV nhận xét và hướng dẫn lại .
- là góc có quan hệ gì với (O) hãy tính theo số đo của cung bị chắn .
- có quan hệ như thế nào với (O) ( hãy tính theo số đo cuả cung bị chắn .
- Hãy tính tổng của góc A và theo số đo của các cung bị chắn .
- Vậy ?
- Tính góc CMN ?
- Vậy ta suy ra điều gì ?

- GV ra bài tập sau đó yêu cầu HS vẽ hình , ghi GT , KL của bài toán .
- Hãy nêu phương án chứng minh bài toán trên .
- HS nêu sau đó GV hướng dẫn lại cách chứng minh bài toán .
- Hãy tính số đo của góc AER theo số đo của cung bị chắn và theo số đo của đường tròn (O) .
- Góc là góc có quan hệ gì với (O) ?
( Hãy tính góc
- GV cho HS tính góc theo tính chất góc có đỉnh ở bên trong đường tròn .
- Vậy = ?

- Để chứng minh ( CPI cân ta chứng minh gì ?
- Hãy tính góc CPI và góc PCI rồi so sánh , từ đó kết luận về tam giác CPI
- HS lên bảng chứng minh phần (b)

- GV ra bài tập gọi HS đọc đề bài , vẽ hình và ghi GT , KL của bài toán
- GV treo bảng phụ vẽ hình và gợi ý HS chứng minh .
- Tính góc và góc theo số đo của cung bị chắn .
- Theo gt ta có các cung nào bằng nhau ta có kết luận gì về hai và ?
- GV cho HS chứng minh sau đó treo đáp án để HS đối chiếu .
- Gọi HS đọc lại lời chứng minh trên bảng phụ .
1. Bài tập 41: (Sgk – 83 ) ( 10’)
GT : Cho (O) , cát tuyến ABC , AMN
KL :
Chứng minh :

( định lý về góc có đỉnh nằm
ngoài đường tròn )
Lại có :
(định lý về góc có đỉnh ở bên trong đường tròn )

= sđ
Mà ( định lý về góc nội tiếp )
2. ( đcpcm)


2. Bài tập 42: (sgk - 83) (15’)
GT : Cho ( ABC