luyen tap (goc co dinh ben trong hay ben ngoai duong tron-9)


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thoại Khanh
Ngày gửi: 16h:00' 08-07-2012
Dung lượng: 131.3 KB
Số lượt tải: 52
Số lượt thích: 0 người
Tiết 45 Luyện tập

I MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
2. Kỷ năng:
+ Rèn kỹ năng nhận biết góc có đỉnh ở bên trong , bên ngoài đường tròn .
+ Rèn kỹ năng áp dụng các định lý về số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn , ở bên ngoài đường tròn vào giải một số bài tập .
+ Rèn kỹ năng trình bày bài giải, kỹ năng vẽ hình, tư duy hợp lý .
3. Thái độ:
II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:
- Nêu và giải quyết vấn đề- Đàm thoại- Vấn đáp
III. CHUẨN BỊ CỦA GV- HS:
1. GV: Thước kẻ , com pa, Bảng phụ ghi nội dung bài tập trắc nghiệm hình vẽ minh hoạ .
2. HS: Học thuộc định lý về góc có đỉnh ở bên trong , bên ngoài đường tròn .
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :
1. Tổ chức lớp: 9A 9B
2. Kiểm tra bài cũ: (5’)
- Phát biểu định lý về góc có đỉnh ở bên trong , bên ngoài đường tròn .
3. Bài mới:

GV-HS
dung bài


- GV ra bài tập gọi HS đọc đề bài sau đó vẽ hình và ghi GT , KL của bài toán .
- Hãy nêu phương án chứng minh bài toán .
- GV cho HS suy nghĩ tìm cách chứng minh sau đó nêu phương án của mình , GV nhận xét và hướng dẫn lại .
- là góc có quan hệ gì với (O) hãy tính theo số đo của cung bị chắn .
- có quan hệ như thế nào với (O) ( hãy tính theo số đo cuả cung bị chắn .
- Hãy tính tổng của góc A và theo số đo của các cung bị chắn .
- Vậy ?
- Tính góc CMN ?
- Vậy ta suy ra điều gì ?

- GV ra bài tập sau đó yêu cầu HS vẽ hình , ghi GT , KL của bài toán .
- Hãy nêu phương án chứng minh bài toán trên .
- HS nêu sau đó GV hướng dẫn lại cách chứng minh bài toán .
- Hãy tính số đo của góc AER theo số đo của cung bị chắn và theo số đo của đường tròn (O) .
- Góc là góc có quan hệ gì với (O) ?
( Hãy tính góc
- GV cho HS tính góc theo tính chất góc có đỉnh ở bên trong đường tròn .
- Vậy = ?

- Để chứng minh ( CPI cân ta chứng minh gì ?
- Hãy tính góc CPI và góc PCI rồi so sánh , từ đó kết luận về tam giác CPI
- HS lên bảng chứng minh phần (b)

- GV ra bài tập gọi HS đọc đề bài , vẽ hình và ghi GT , KL của bài toán
- GV treo bảng phụ vẽ hình và gợi ý HS chứng minh .
- Tính góc và góc theo số đo của cung bị chắn .
- Theo gt ta có các cung nào bằng nhau ta có kết luận gì về hai và ?
- GV cho HS chứng minh sau đó treo đáp án để HS đối chiếu .
- Gọi HS đọc lại lời chứng minh trên bảng phụ .
1. Bài tập 41: (Sgk – 83 ) ( 10’)
GT : Cho (O) , cát tuyến ABC , AMN
KL :
Chứng minh :

( định lý về góc có đỉnh nằm
ngoài đường tròn )
Lại có :
(định lý về góc có đỉnh ở bên trong đường tròn )

= sđ
Mà ( định lý về góc nội tiếp )
2. ( đcpcm)


2. Bài tập 42: (sgk - 83) (15’)
GT : Cho ( ABC