đường thẳng song song mặt phẳng


(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Hải
Ngày gửi: 08h:43' 19-07-2012
Dung lượng: 114.0 KB
Số lượt tải: 1138
Số lượt thích: 0 người
Kính chào quý thầy cô giáo
và các em học sinh
BÀI 3: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MẶT PHẲNG
LỚP 11a8
ĐẾN DỰ TIẾT HỘI GIẢNG
Kiểm tra bài cũ:
Cho đường thẳng d đi qua hai điểm A và B phân biệt. Ta nói đường thẳng d nằm trong mặt phẳng () khi nào?
d
A
B
Giữa đường thẳng và mặt phẳng
bất kỳ có thể có bao nhiêu
điểm chung?
I.Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng:
Kí hiệu: d????=M
Kí hiệu: d???? hay (?) ?d
. d và ??? có từ 2 điểm chung trở lên,
ta nói d nằm trong(?) hay (?) chứa d
Cho đường thẳng d và mp, ta có ba vị trí tương đối sau:
. d và ??? có 1 điểm chung duy nhất M,
ta nói d và (?) cắt nhau tại M
Kí hiệu: d//??? hay (?)//d
. d và ??? không có điểm chung,
ta nói d song song với (?)
hay (?) song song với d
II. TNH CH?T:
Định lý 1:
Nếu đường thẳng d không nằm trong mặt phẳng()
và d song song với một đường thẳng d’ nằm trong ()
Thì d song song với ()
d’
d
d
Chứng minh:
Gọi () là mặt phẳng xác định bởi hai đường thẳng song song d và d’
(mâu thuẫn với giả thiết d//d`)
Ví dụ 1: cho tứ diện ABCD, gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC, CD.
Chứng minh rằng:
MN // (BCD)
AD // (MNP)
Cho đường thẳng a song song với mặt phẳng ().
Nếu () chứa đường thẳng a và cắt () theo giao tuyến b
thì b song song với a
a


II. TNH CH?T:
Cho hai mặt phẳng () và () biết:
() và () có điểm M chung.
() chứa đường thẳng a song song với ()
Khi đó: giao tuyến của () và () là đường thẳng qua M và song song với đường thẳng a
Định lý 2:
Một cách tìm giao tuyến
của hai mặt phẳng:
Ví dụ 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình thành.
Gọi M là điểm thuộc đoạn CD. Cho () là mặt phẳng qua M,
song song với hai đường thẳng SD và BC
a) Xác định giao tuyến của () với (SCD).
b) Xác định giao tuyến của () với (ABCD).
c) xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi (), thiết diện đó là hình gì?
S
A
B
C
D
M
P
N
Q
S
A
B
C
D
M
P
N
Q
c) xác định thiết diện của () và hình chóp S.ABCD
*xác định ()W(SBC):
Vậy thiết diện là tứ giác MNPQ.
nên tứ giác MNPQ là hình thang
Ví dụ 2:
Giải
CỦNG CỐ:
d’
d
d
Định lý 1:(cách chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng)
Định lý 2: (cách tìm giao tuyến của hai
mặt phẳng)
CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM HỌC SINH