đường thẳng song song mặt phẳng


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Minh Hải
Ngày gửi: 08h:43' 19-07-2012
Dung lượng: 114.0 KB
Số lượt tải: 1144
Số lượt thích: 0 người
Kính chào quý thầy cô giáo
và các em học sinh
BÀI 3: ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MẶT PHẲNG
LỚP 11a8
ĐẾN DỰ TIẾT HỘI GIẢNG
Kiểm tra bài cũ:
Cho đường thẳng d đi qua hai điểm A và B phân biệt. Ta nói đường thẳng d nằm trong mặt phẳng () khi nào?
d
A
B
Giữa đường thẳng và mặt phẳng
bất kỳ có thể có bao nhiêu
điểm chung?
I.Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng:
Kí hiệu: d????=M
Kí hiệu: d???? hay (?) ?d
. d và ??? có từ 2 điểm chung trở lên,
ta nói d nằm trong(?) hay (?) chứa d
Cho đường thẳng d và mp, ta có ba vị trí tương đối sau:
. d và ??? có 1 điểm chung duy nhất M,
ta nói d và (?) cắt nhau tại M
Kí hiệu: d//??? hay (?)//d
. d và ??? không có điểm chung,
ta nói d song song với (?)
hay (?) song song với d
II. TNH CH?T:
Định lý 1:
Nếu đường thẳng d không nằm trong mặt phẳng()
và d song song với một đường thẳng d’ nằm trong ()
Thì d song song với ()
d’
d
d
Chứng minh:
Gọi () là mặt phẳng xác định bởi hai đường thẳng song song d và d’
(mâu thuẫn với giả thiết d//d`)
Ví dụ 1: cho tứ diện ABCD, gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC, CD.
Chứng minh rằng:
MN // (BCD)
AD // (MNP)
Cho đường thẳng a song song với mặt phẳng ().
Nếu () chứa đường thẳng a và cắt () theo giao tuyến b
thì b song song với a
a


II. TNH CH?T:
Cho hai mặt phẳng () và () biết:
() và () có điểm M chung.
() chứa đường thẳng a song song với ()
Khi đó: giao tuyến của () và () là đường thẳng qua M và song song với đường thẳng a
Định lý 2:
Một cách tìm giao tuyến
của hai mặt phẳng:
Ví dụ 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình thành.
Gọi M là điểm thuộc đoạn CD. Cho () là mặt phẳng qua M,
song song với hai đường thẳng SD và BC
a) Xác định giao tuyến của () với (SCD).
b) Xác định giao tuyến của () với (ABCD).
c) xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi (), thiết diện đó là hình gì?
S
A
B
C
D
M
P
N
Q
S
A
B
C
D
M
P
N
Q
c) xác định thiết diện của () và hình chóp S.ABCD
*xác định ()W(SBC):
Vậy thiết diện là tứ giác MNPQ.
nên tứ giác MNPQ là hình thang
Ví dụ 2:
Giải
CỦNG CỐ:
d’
d
d
Định lý 1:(cách chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng)
Định lý 2: (cách tìm giao tuyến của hai
mặt phẳng)
CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM HỌC SINH