ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN MÔN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỌC


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Chu Trần Minh (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:10' 03-08-2012
Dung lượng: 269.0 KB
Số lượt tải: 782
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN MÔN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NỘI DUNG CÂU HỎI THẢO LUẬN
PHẦN NHẬN XÉT BỔ SUNG

Câu 1 : Nguồn lực của thành phố Hồ Chí Minh được tạo ra bởi những yếu tố cơ bản nào? Theo đồng chí, nguồn lực nào mang tính quyết định đối với sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh? Vì sao? Chúng ta cần làm gì để phát triển nguồn lực đó?
CHỦ ĐỀ : Nguồn lực chính của TP.HCM.
TRỌNG TÂM
Các nguồn lực chính của TP.HCM
Các nuồn lực tự nhiên (vị trí địa hình, khí hậu, sông ngòi – kênh rạch, hệ sinh thái – thổ nhưỡng).
Các yếu tố kinh tế xã hội (yếu tố hạ tầng cơ sở, yếu tố con người – nguồn nhân lực).
Nguồn lực quan trọng nhất : Con người – nguồn nhân lực
Các biện pháp cần làm để thúc đẩy và phát triển nguồn nhân lực.
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Nguồn lực của thành phố Hồ Chí Minh được tạo ra từ 2 yếu tố là tự nhiên và kinh tế – xã hội :
Các yếu tố tự nhiên
Vị trí – địa hình.
Nằm ở vị trí trung tâm Nam bộ, thành phố Hồ Chí Minh giữ vai trò gắn kết, nối liền Đông – Tây Nam bộ với nhau, tạo ra những động lực quan trọng, tác động, thúc đẩy sự phát triển toàn diện trên nhiều mặt cả Nam bộ. Thành phố có nhiều thuận lợi trong sự phát triển chung của cả khu vực và cả nước.
Ở vào vị trí trung tâm khu vực Đông Nam Á, Thành phố nằm trong tổng thể sự vận động phát triển của khu vực Đông Nam Á (lục địa và hải đảo) - nối liền Nam Á và Đông Bắc Á. Thành phố có những thuận lợi quan trọng phát triển mạnh ra bên ngoài, gắn kết phát triển của Đông Nam Á và cả châu Á.
Nằm ở vị trí chiến lược - trên hành lang của trục lộ giao thông hàng hải quốc tế nối liền Thái Bình Dương qua Ấn Độ Dương, thành phố Hồ Chí Minh có tiềm năng, thế mạnh rất lớn để phát triển phong phú, đa dạng về kinh tế biển.
Thành phố Hồ Chí Minh thuộc vùng địa hình đồng bằng châu thổ phù sa, lưu vực sông Đồng Nai - Bến Nghé – Cửu Long. Một vùng đồng bằng trũng, thấp và tương đối bằng phẳng. Đây là cơ sở địa lý tự nhiên hết sức quan trọng, tạo ra những tiềm năng, thế mạnh cho quy hoạch, phát triển về mặt đô thị.
Khí hậu.
Thành phố Hồ Chí Minh trong tổng thể Nam bộ mang tính chất và chịu tác động, ảnh hưởng rất mạnh bởi khí hậu nhiệt đới, gió mùa, cận xích đạo.
Nằm trên bao lơn của biển đông, phía Nam kéo dài, hướng vào vịnh Thái Lan nên khí hậu Thành phố còn chịu ảnh hưởng, tác động mạnh mẽ bởi đặc điểm, tính chất khí hậu hải dương khá rõ và đậm nét.
Những yếu tố và đặc điểm khí hậu trên đã mang đến cho Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh trở thành một vùng đất có những thuận lợi cơ bản, đưa đến sự phát triển nhanh và liên tục trong suốt lịch sử hơn 300 năm.
Sông ngòi – kênh rạch.
Thành phố Hồ Chí Minh có hệ thống sông ngòi - kênh rạch dày đặc, chia thành vô số những nhánh lớn, nhỏ chằng chịt, chảy lan tỏa khắp đồng bằng.
Hệ thống sông - rạch thành phố Hồ Chí Minh ăn thông, gắn liền với nhau, nối vào hệ thống sông ngòi, kênh rạch Nam bộ, tạo ra mối liên hệ, gắn bó mật thiết trong sự phát triển, trao đổi hai chiều toàn vùng Đông và Tây Nam bộ.
Dòng sông chính Sài Gòn có độ sâu khá tốt, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và quy hoạch, phát triển đô thị.
Với 3 đặc điểm cơ bản trên, hệ thống sông ngòi-kênh rạch thành phố Hồ Chí Minh tạo ra nhiều tiềm năng, thế mạnh cho sự phát triển toàn diện trên nhiều mặt: kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường sinh thái, quy hoạch phát triển đô thị…
Hệ sinh thái. – thổ nhưỡng.
Hệ sinh thái - thổ nhưỡng thành phố Hồ Chí Minh có đặc điểm phong phú, đa dạng, vừa mang yếu tố sinh thái - thổ nhưỡng của vùng đất rừng Đông Nam bộ, lại vừa mang yếu sinh thái - thổ nhưỡng của vùng duyên hải Đông Nam bộ, Tây Nam bộ. Đặc điểm cơ bản này tạo ra thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội.
Hệ sinh thái – thổ nhưỡng thành phố Hồ Chí Minh ảnh hưởng, tác động rất lớn đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, quá trình quy hoạch, phát triển đô thị, xây dựng – thiết kế hạ tầng cơ sở…
Các yếu tố địa lý kinh tế – xã hội.