Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Thu Thảo (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:15' 27-08-2012
  Dung lượng: 5.9 MB
  Số lượt tải: 71
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS MỸ HÒA
  Giáo viên:
  Bùi Thị Thu Thắm
  :
  CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
  VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
  Bài: 29
  XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
  CHƯƠNG II
  CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914)
  1. Tổ chức bộ máy nhà nước
  ? Thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa Việt Nam nhằm mục đích gì?
  Để vơ vét sức người sức của
  việt Nam
  Để chiếm lâu dài và biến
  Việt Nam thành một tỉnh của
  Pháp
  ? Ñeå thöïc hieän muïc ñích ñoù Thöïc
  daân Phaùp ñaõ laøm gì?
  1. Tổ chức bộ máy nhà nước
  - Pháp thành lập Liên bang Đông Dương.
  LIÊN

  BANG

  ĐÔNG

  DƯƠNG
  Quan sát sơ đồ tổ chức nhà nước
  Việt Nam do Pháp dựng lên
  1. Tổ chức bộ máy nhà nước
  ? Dựa vào thông tin SGK và sơ đồ trên, em hãy cho biết bộ máy nhà nước Việt Nam do Pháp dựng lên có gì khác trước?
  1. Tổ chức bộ máy nhà nước
  - Pháp thành lập Liên bang Đông Dương.
  ĐẤT NỬA BẢO HỘ
  ĐẤT

  BẢO

  HỘ
  ĐẤT
  THUỘC PHÁP
  Việt Nam bị chia thành 3 xứ với 3 chế độ cai trị khác nhau.
  1. Tổ chức bộ máy nhà nước
  ? Việc tổ chức bộ máy nhà nước này của Pháp nhằm mục đích gì?
  1. Tổ chức bộ máy nhà nước
  - Pháp thành lập Liên bang Đông Dương.
  Việt Nam bị chia thành 3 kì với 3 chế độ cai trị khác nhau.
  - Chia rẽ các dân tộc Đông Dương trong sự thống nhất giả tạo.
  Tăng cường ách áp bức, kìm kẹp, để tiến hành khai thác Việt Nam, làm giàu cho tư bản Pháp.
  Biến Đông Dương thành một tỉnh của Pháp.
  * Mục đích:
  1. Tổ chức bộ máy nhà nước
  - Pháp thành lập Liên bang Đông Dương.
  Việt Nam bị chia thành 3 kì với 3 chế độ cai trị khácnhau.
  + Đối với Pháp: Cai trị từ trên xuống chặt chẽ.
  + Đối với Việt Nam: Xoá tên Việt Nam, Lào, Căm-pu-chia, biến Đông
  Dương thành một đơn vị hành chính của Pháp. Chia rẽ nhân dân Đông
  Dương. Biến quan lại phong kiến Nam triều thành tay sai cho Pháp.
  ? Tác dụng của bộ máy này đối với Pháp và tác động đối với Việt Nam như thế nào?
  1. Tổ chức bộ máy nhà nước
  Phủ toàn quyền Đông Dương tại Hà Nội
  Pháp thành lập Liên bang Đông Dương
  - Việt Nam bị chia thành 3 kì với 3 chế độ cai trị khác nhau.
  ? Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy cai trị của thực dân Pháp ở Đông Dương?
  => Bộ máy chính quyền từ trung ương đến cơ sở đều do thực dân Pháp chi phối.
  Kết hợp chặt chẽ giữa nhà nước thực dân với quan lại phong kiến.
  2. Chính sách kinh tế
  ? Pháp đã tiến hành khai thác kinh tế trên các lĩnh vực nào?
  - Nông nghiệp: Cướp đoạt ruộng đất.
  - Pháp ép triều đình Nguyễn "nhượng" quyền "khai khẩn đất hoang" cho chúng.
  + Ở Bắc kì, 1902 Pháp chiếm 182 nghìn hecta.
  +Ở Nam kì: Giáo hội Pháp chiếm ruộng đất.
  Trong nông nghiệp Pháp thực
  hiện chính sách gì?
  Bóc lột bằng phương pháp phát canh thu tô.
  Số liệu ruộng đất bị Pháp chiếm
  Cả nước
  (10.900 ha)
  ha
  Năm
  Cả nước
  (301.000 ha)
  Bắc Kì
  (470.000 ha)
  Nam Kì
  (1.528.000 ha)
  2. Chính sách kinh tế
  Nông nghiệp: Cướp đoạt ruộng đất.
  Bóc lột bằng phương pháp phát canh thu tô.
  Công nghiệp:
  + Tập trung vào khai thác than và kim loại.
  + Xây dựng một số ngành: xi măng, điện.
  Về công nghiệp chúng đã thực
  hiện những chính sách gì?
  Tổng sản lượng khai thác than

  2. Chính sách kinh tế
  - Nông nghiệp: Cướp đoạt ruộng đất.
  Công nghiệp:
  + Tập trung vào khai thác than và kim loại.
  + Xây dựng một số ngành: xi măng, điện.
  Năm 1911 khai thác hàng vạn tấn quặng kẽm, hàng trăm tấn thiếc, đồng, hàng trăm kilôgam vàng và bạc.
  Sau công nhiệp khai thác, các ngành xi măng, gạch ngói, điện, nước, giấy diêm, rượu.cũng đem lại cho chúng nguồn lợi lớn.
  2. Chính sách kinh tế
  - Nông nghiệp: Cướp đoạt ruộng đất.
  Công nghiệp:
  + Tập trung vào khai thác than và kim loại.
  + Xây dựng một số ngành: xi măng, điện
  ? Tại sao Pháp lại đẩy mạnh khai
  thác các ngành công nghiệp nhẹ?
  - Không muốn cho nền kinh tế
  Việt Nam phát triển, cạnh tranh
  với nền kinh tế của Pháp.
  Giao thông vận tải: xây dựng hệ thống giao thông đường sắt, đường bộ, đường thuỷ.

  ? Pháp xây dựng hệ thống giao
  thông vận tải nhằm mục đích gì?
  - Ñeå taêng cöôøng boùc loät kinh teá, vaø
  ñaøn aùp nhaân daân ñaáu tranh.
  Đường bộ vươn tới những nơi xa xôi hẻo lánh.
  Đường thuỷ và các kênh rạch ở Nam Kì được khai thác triệt để.
  Đến năm 1912 hệ thống đường sắt Việt nam có tổng chiều dài 2059 km.
  GIAO THÔNG VẬN TẢI
  2. Chính sách kinh tế
  - Nông nghiệp: Cướp đoạt ruộng đất.
  Công nghiệp:
  + Tập trung vào khai thác than và kim loại.
  + Xây dựng một số ngành: xi măng, điện
  Giao thông vận tải: xây dựng hệ thống giao thông đường sắt, đường bộ, đường thuỷ.

  Thương nghiệp: Độc chiếm thị trườngViệt
  Nam
  Hàng hoá của Pháp nhập vào Việt
  Nam đánh thuế nhẹ hoặc miễn thuế.
  - Hàng hoá của các nước khác đánh
  thuế rất cao, có mặt hàng tới 120%.
  Hàng hoá của Việt Nam chủ yếu
  là xuất sang Pháp.
  Tài chính: Đánh thuế nặng, đặt thêm thuế mới để tăng ngân sách.
  Việc thực hiện các chính sách KT
  của Pháp nhằm mục đích gì?
  - Mục đích: Võ vét sức người, sức của ở Việt Nam, đáp ứng nhu cầu của chính quốc.
  Trong thương nghiệp Pháp đã
  thực hiện những chính sách gì?
  Đồn điền café
  Rượu, giấy, diêm
  Bông, vải , sợi, rựơu
  Gỗ, diêm
  Đđiền chè, café
  Đđiền caosu
  Đđiền lúa
  Rượu, bia, xay xát, sử chữa tàu
  Xuất cảng
  Thiếc, chì,kẽm
  Than đá
  Sợi, ximăng, sửa chữa tàu
  Xuất cảng
  Các nguồn lợi của Pháp ở Việt Nam
  ? Nội dung của các chính sách kinh tế có những yếu tố tích cực, tiêu cực nào ?
  2. Chính sách kinh tế
  + Tích cực : nền sản xuất Tư Bản Chủ nghĩa được du nhập vào Việt Nam.
  + Tiêu cực:
  - Tài nguyên thiên nhiên bị bóc lột cùng kiệt.
  - Nông nghiệp dậm chân tại chỗ, nông dân bị bóc lột tàn nhẫn, bị mất ruộng đất.
  - Coâng nghieäp phaùt trieån nhoû gioït (trong ñoù coâng nghieäp naëng khoâng phaùt trieån).
  - Nông nghiệp: Cướp đoạt ruộng đất.
  - Công nghiệp:
  + Tập trung vào khai thác than và kim loại.
  + Xây dựng một số ngành: xi măng, điện.
  Giao thông vận tải: xây dựng hệ thống giao thông vận tải : Đường sắt, đường bộ, đường thuỷ.

  Thương nghiệp: Độc chiếm thị trườngViệt
  Nam
  Tài chính: Đánh thuế nặng, đặt thêm thuế mới để tăng ngân sách.
  - Mục đích: Võ vét sức người, sức của ở Việt Nam, đáp ứng nhu cầu của chính quốc.
  Nhà máy xi-măng Hải Phòng
  Ga Hà Nội (năm 1900)
  Cảng Sài Gòn
  Ngân hàng Đông Dương (Ngân hàng nhà nước hiện nay)
  2. Chính sách kinh tế
  Nông nghiệp: Cướp đoạt ruộng đất.
  Công nghiệp:
  + Tập trung vào khai thác than và kim loại.
  + Xây dựng một số ngành: xi măng, điện.
  Giao thông vận tải: xây dựng hệ thống giao thông vận tải : Đường sắt, đường bộ, đường thuỷ.

  Thương nghiệp: Độc chiếm thị trườngViệt
  Nam
  Tài chính: Đánh thu? n?ng, dđ?t nhiều thu? m?i dđ? tang ngân sách.
  - Muïc ñích: Vơ veùt sức người, sức của ở Việt Nam, ñeå ñaùp ứng nhu cầu của chính quốc.
  => Kinh t? việt Nam v? co b?n v?n là n?n s?n xu?t nh?, l?c h?u, ph? thu?c vào n?n kinh tế Pháp.
  ? Em có nhận xét gì về nền kinh tế Việt Nam đầu thế kỉ XX?
  3. Chính sách văn hóa, giáo dục
  ? Nêu những chính sách văn hoá, giáo dục của Pháp ở Việt Nam?
  - Đến năm 1919 vẫn duy trì nền giáo dục phong kiến.
  - Mở một số trường học và cơ sở y tế, văn hoá.

  - Năm 1906: Mở trường Đại Học Đông Dương.
  - Năm 1905: Thiết lập hệ thống giáo dục phổ thông gồm 3 bậc: Ấu học, Tiểu học, Trung học.
  I. CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897-1914)
  Trường Bưởi (Trường Chu Văn An-Hà Nội)
  Trong lớp học
  Trường Đại học Đông Dương (Đại học quốc gia Hà Nội ngày nay)
  Giờ học môn Vật lý tại giảng đường Đại học Đông Dương
  GIÁO DỤC
  3. Chính sách văn hóa, giáo dục
  - Đến năm 1919 vẫn duy trì nền giáo dục phong kiến.
  - Mở một số trường học và cơ sở y tế, văn hoá.
  ? Theo em, mục đích của chính sách văn hóa, giáo dục của Pháp có phải để “khai hóa văn minh” cho người Việt Nam hay không? Tại sao?
  => Nh?m đào t?o l?p ngu?i b?n s? ph?c v? công vi?c cai tr?..
  - Tạo ra một lớp người chỉ biết phục tùng.
  - Kìm hãm nhân dân ta trong vòng ngu dốt để dễ bề cai trị.
  - Triệt để sử dụng phong kiến Nam triều, dùng người Việt trị người Việt.
  BÀI TẬP

  Đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đất.
  Tập trung vào khai thác than và kim loại
  Xây dựng một số ngành: xi-măng, điện nước, giấy, rượu, đường, vải sợi...
  Xây dựng hệ thống giao thông vận tải: đường bộ, đường thủy, đường sắt.
  Nắm giữ độc quyền thị trường Việt Nam.
  Đánh thuế nặng, đặt thêm thuế mới để tăng ngân sách.
  Bóc lột nông dân theo kiểu phát canh thu tô.
  ? Pháp đã áp dụng những chích sách kinh tế gì đối với Việt Nam?
  Chia rẽ các dân tộc Đông Dương trong sự thống nhất giả tạo.
  A
  Rất tiếc, bạn sai rồi!
  Tăng cường ách áp bức, kìm kẹp, làm giàu cho tư bản Pháp.
  B
  Rất tiếc, bạn sai rồi!
  Biến Đông Dương thành một tỉnh của Pháp, xoá tên Việt Nam,
  Lào, Cam-pu-chia trên bản đồ thế giới.
  C
  Hoan hô! Bạn chọn đúng
  Từng bước xây dựng và hoàn thiện bộ máy hành chính.
  D
  Rất tiếc, bạn sai rồi!
  1. Âm mưu thâm độc của Pháp trong việc thành lập Liên bang Đông Dương là gì ?
  2. Ở bậc tiểu học, học sinh học chữ gì ?
  Chữ Hán, chữ Quốc Ngữ, chữ Pháp là môn tự nguyện.
  A
  Hoan hô ! Bạn chọn đúng
  Chữ hán, chữ Pháp.
  B
  Rất tiếc, bạn sai rồi!
  Chữ Hán, chữ Quốc Ngữ, chữ Pháp là môn bắt buộc.
  C
  Rất tiếc, bạn sai rồi !
  Chữ Quốc Ngữ và chữ Pháp.
  D
  Rất tiếc, bạn sai rồi!
  3. Mục đích của Pháp trong việc mở trường học để làm gì ?
  Phát triển nền giáo dục Việt Nam.
  A
  Rất tiếc, bạn sai rồi!
  Khai minh nền văn hoá giáo dục Việt Nam.
  B
  Rất tiếc, bạn sai rồi!
  Do nhu cầu học tập của con em quan chức thực dân và để đào
  Tạo người bản xứ phục vụ cho Pháp.
  C
  Hoan hô ! Bạn chọn đúng.
  Do nhu cầu học tập của nhân dân ngày một cao.
  D
  Rất tiếc, bạn sai rồi!
  4. Chính sách bóc lột của thực dân Pháp đã làm cho nền kinh tế Việt Nam như thế nào ?
  Tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cùng kiệt.
  A
  Rất tiếc, bạn sai rồi!
  Nông nghiệp giẫm chân tại chỗ.
  B
  Rất tiếc, bạn sai rồi!
  Công nghiệp phát triển nhỏ giọt, thiếu hẳn một nền công
  Nghiệp nặng.
  C
  Rất tiếc, bạn sai rồi !
  Kinh tế Việt nam cơ bản vẫn là nền sản xuất nhỏ phụ thuộc.
  D
  Hoan hô ! Bạn chọn đúng
  CÔNG VIỆC VỀ NHÀ
  1. Học bài (các câu hỏi SGK)
  2. Chuẩn bị bài 29, phần II
  NHỮNG CHUYỂN BIẾN CỦA XÃ HỘI VIỆT NAM
  Gợi ý chuẩn bị bài:
  Xã hội Việt Nam đã có những thay đổi như thế nào do tác động của Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp?
  Xu hướng mới trong cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỷ XX?
   
  Gửi ý kiến