Thư mục

Hỗ trợ kỹ thuật

 • (Hotline:
  - (04) 66 745 632
  - 0982 124 899
  Email: hotro@violet.vn
  )

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Cách dùng trạng từ trong tiêng anh

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Hằng
  Ngày gửi: 13h:24' 31-08-2012
  Dung lượng: 15.6 KB
  Số lượt tải: 51
  Số lượt thích: 0 người
  Trạng từ (phó từ) trong Tiếng Anh
  1. Định nghĩa: Trạng từ dùng để tính chất/phụ nghĩa cho một từ loại khác trừ danh từ và đại danh từ.
  2. Phân loại trạng từ. Trạng từ có thể được phân loại theo ý nghĩa hoặc theo vị trí của chúng trong câu. Tuỳ theo ý nghĩa chúng diễn tả, trạng từ có thể được phân loại thành:
  2.1. Trạng từ chỉ cách thức (manner): Diễn tả cách thức một hành động được thực hiện ra sao? (một cách nhanh chóng, chậm chạp, hay lười biếng ...) Chúng có thể để trả lời các câu hỏi với How?
  Ví dụ: He runs fast
  She dances badly
  I can sing very well
  Chú ý: Vị trí của trạng từ chỉ cách thức thường đứng sau động từ hoặc đứng sau tân ngữ (nếu như có tân ngữ).
  Ví dụ: She speaks well English. [không đúng]
  She speaks English well. [đúng]
  I can play well the guitar. [không đúng]
  I can play the guitar well. [đúng]
  2.2. Trạng từ chỉ thời gian (Time): Diễn tả thời gian hành động được thực hiện (sáng nay, hôm nay, hôm qua, tuần trước ...). Chúng có thể được dùng để trả lời với câu hỏi WHEN? When do you want to do it? (Khi nào?)
  Các trạng từ chỉ thời gian thường được đặt ở cuối câu (vị trí thông thường) hoặc vị trí đầu câu (vị trí nhấn mạnh)
  I want to do the exercise now!
  She came yesterday.
  Last Monday, we took the final exams.
  2.3. Trạng từ chỉ tần suất (Frequency): Diễn tả mức độ thường xuyên của một hành động (thỉng thoảng, thường thường, luôn luôn, ít khi ..). Chúng được dùng để trả lời câu hỏi HOW OFTEN? - How often do you visit your grandmother? (có thường .....?) và được đặt sau động từ "to be" hoặc trước động t từ chính:
  Ví dụ: John is always on time
  He seldon works hard.
  2.4. Trạng từ chỉ nơi chốn (Place): Diễn tả hành động diễn tả nơi nào , ở đâu hoặc gần xa thế nào. Chúng dùng để trả lời cho câu hỏi WHERE? Các trạng từ nơi chốn thông dụng là here, there ,out, away, everywhere, somewhere...
  Ví dụ: I am standing here/
  She went out.
  2.5. Trạng từ chỉ mức độ (Grade): Diễn tả mức độ (khá, nhiều, ít, quá..) của một tính chất hoặc đặc tính; chúng đi trước tính từ hoặc trạng từ mà chúng bổ nghĩa:
  Ví dụ: This food is very bad.
  She speaks English too quickly for me to follow.
  She can dance very beautifully.
  2.6. Trạng từ chỉ số lượng (Quantity): Diễn tả số lượng (ít hoặc nhiều, một, hai ... lần...)
  Ví dụ: My children study rather little
  The champion has won the prize twice.
  2.7. Trạng từ nghi vấn (Questions): là những trạng từ đứng đầu câu dùng để hỏi, gồm: When, where, why, how:
  Ví dụ: When are you going to take it?
  Why didn`t you go to school yesterday?
  2.8. Trạng từ liên hệ (Relation): là những trạng từ dùng để nối hai mệnh đề với nhau. Chúng có thể diễn tả địa điểm (where), thời gian (when) hoặc lí do (why):
  Ví dụ: I remember the day when I met her on the beach.
  This is the room where I was born.
  3. Trạng từ và tính từ có chung cách viết/đọc.
  Nhiều tính từ và trạng từ trong tiếng Anh có chữ viết tương tự - tức là tính từ cũng là trạng từ và ngược lại, tuy nhiên chúng ta phải dựa vào cấu trúc và vị trí của chúng để xác định xem đâu là tính từ và đâu là trạng từ.
  Ví dụ: A hard worker works very hard.
  A late student arrived late.
  Chú ý: Mộ số tính và trạng từ có cách viết và đọc giống nhau:
  Adjectives
  Adverbs
  
  fast
  fast
  
  only
  only
  
  late
  late
  
  pretty
  pretty
  
  right
  right
  
  short
  short
  
  sound
  sound
  
  hard
  hard
  
  fair
  fair
  
  even
  even
  
  cheap
  cheap
  
  early
  early
  
  much
  much
  
  little
  little
  
  4. Cách hình thành trạng từ.
  Tính từ + -ly : Phần lớn trạng từ chỉ thể cách có thể cách có thể được thành lập bằng cách thêm -ly vào tính từ:
  Quick quickly
  Kind kindly
  Bad badly
  Easy easily
  5. Vị trí của trạng từ.
  Trạng từ bổ nghĩa cho từ
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

  print