Ke hoach ca nhan nam hoc 2012 - 2013


(Bài giảng chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Hải Tiến (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:51' 29-08-2012
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 182
Số lượt thích: 0 người

TRƯờNG THPT DIễN CHÂU 4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tổ: Vật lý – Công nghệ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2012 – 2013

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ năm học của Sở GD & ĐT, của trường THPT Diễn Châu 4, căn cứ kế hoạch hoạt động của tổ: Vật lý – Công nghệ và nhiệm vụ của bản thân trong năm học 2012 - 2013
Tôi tiến hành xây dựng kế hoạch cá nhân như sau:

PHẦN I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH BẢN THÂN

I. Sơ lược lý lịch:
- Họ và tên: Trần Hải Tiến; Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh:02/01/1981
- Nơi cư trú: Diễn Trường –Diễn Châu – Nghệ An
- Điện thoại liên hệ: 0942 858 007
- Trình độ đào tạo: Đại học SP
- Năm vào ngành: 2003
- Nhiệm vụ được giao: Giáo viên.
- Kiêm nhiệm: Chủ nhiệm lớp 11C1
- Dạy học: Vật lý các lớp: 11C1, 11C3, 11C9, 11C13

II. Kết quả phấn đấu năm học trước:
1. Cá nhân:
- Danh hiệu GV dạy giỏi cấp tỉnh chu kì 2011 - 2015
- Danh hiệu thi đua đạt được: LĐTT
- Bậc SKKN đạt được: 3
- Xếp loại về CM: Tốt; Xếp loại về kiêm nhiệm: Tốt
2. Kết quả công việc:
- Kết quả thi đua của lớp CN: TTXS
+ Học lực: Giỏi %; Khá %; TB %; Yếu 0 %; Kém 0%
+ Hạnh kiểm: Tốt %; Khá %; TB %; Yếu 0%.
+ Thi TN:
+ Thi ĐH:
- Kết quả học tập của bộ môn giảng dạy
+ Học lực: Giỏi 41.6%; Khá 25.8%; TB: 28.1% Yếu 4.5%; Kém 0%.
+ Thi TN: %
+ Thi ĐH: Chưa thống kê.

PHẦN II: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

I. Kế hoạch năm:
1. Đặc điểm tình hình năm học mới:
a. Thuận lợi:
- Có năng lực chuyên môn; Sức khỏe đảm bảo.
- Có tinh thần học hỏi, phấn đấu tốt; nhiệt tình trong các công việc.
- Lớp CN: 11 C1 là lớp chọn 1 của trường, nên các em sẽ có tinh thần tự giác cao.
b. Khó khăn:
- Kinh nghiệm chưa nhiều, đặc biệt là kinh nghiệm GD HS cá biệt.
- Các lớp: 11 C13 chất lượng học tập, tinh thần tự giác có thể kém hơn.
2. Chỉ tiêu thi đua năm học 2012 – 2013:
a. Mục tiêu chung:
*. Về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống:
- Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
- Luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Luôn tham gia đầy đủ, tích cực các buổi học tập chính trị và các phong trào đoàn thể, các cuộc vận động của trường ….
- Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau; quna hệ hòa nhã, thân ái, trung thực với bạn bè đồng nghiệp.
*. Về công tác chuyên môn:
- Thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tâm của năm học.
- Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giảng dạy của bộ môn.
- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn; chấp hành tốt nội quy của trường.
- Không ngừng học tập trau dồi đạo đức nghề nghiệp, nâng cao năng lực chuyên môn; thường xuyên tự bồi dưỡng các chuyên đề.
- Soạn giảng đúng, đủ theo PPCT.
- Hồ sơ, sổ sách: Đủ các loại hồ sơ theo quy định, sạch, đẹp có chất lượng.
- Kiểm tra đánh giá học sinh chính xác, khách quan, chấm trả bài đầy đủ, kịp thời.
- Dự giờ, thực tập tao giảng: đủ số tiết, có nhận xét rút kinh nghiệm, trao đổi với đồng nghiệp.
- Tích cực ứng dụng CNTT vào dạy học; sử dụng tối đa phương tiện thiết bị hiện có và phòng thực hành thí nghiệm.
- Bồi dưỡng HSG, đạt kết quả mong muốn trong kì thi Olympic sắp tới.
* Công tác kiêm nhiệm:
Xây dựng tập thể lớp 11 C1 đạt danh hiệu TTXS
b. Mục tiêu cụ thể:
- Danh hiệu thi