Ke hoach ca nhan nam hoc 2012 - 2013


Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Hải Tiến (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:51' 29-08-2012
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 182
Số lượt thích: 0 người
TRƯờNG THPT DIễN CHÂU 4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tổ: Vật lý – Công nghệ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2012 – 2013

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ năm học của Sở GD & ĐT, của trường THPT Diễn Châu 4, căn cứ kế hoạch hoạt động của tổ: Vật lý – Công nghệ và nhiệm vụ của bản thân trong năm học 2012 - 2013
Tôi tiến hành xây dựng kế hoạch cá nhân như sau:

PHẦN I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH BẢN THÂN

I. Sơ lược lý lịch:
- Họ và tên: Trần Hải Tiến; Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh:02/01/1981
- Nơi cư trú: Diễn Trường –Diễn Châu – Nghệ An
- Điện thoại liên hệ: 0942 858 007
- Trình độ đào tạo: Đại học SP
- Năm vào ngành: 2003
- Nhiệm vụ được giao: Giáo viên.
- Kiêm nhiệm: Chủ nhiệm lớp 11C1
- Dạy học: Vật lý các lớp: 11C1, 11C3, 11C9, 11C13

II. Kết quả phấn đấu năm học trước:
1. Cá nhân:
- Danh hiệu GV dạy giỏi cấp tỉnh chu kì 2011 - 2015
- Danh hiệu thi đua đạt được: LĐTT
- Bậc SKKN đạt được: 3
- Xếp loại về CM: Tốt; Xếp loại về kiêm nhiệm: Tốt
2. Kết quả công việc:
- Kết quả thi đua của lớp CN: TTXS
+ Học lực: Giỏi %; Khá %; TB %; Yếu 0 %; Kém 0%
+ Hạnh kiểm: Tốt %; Khá %; TB %; Yếu 0%.
+ Thi TN:
+ Thi ĐH:
- Kết quả học tập của bộ môn giảng dạy
+ Học lực: Giỏi 41.6%; Khá 25.8%; TB: 28.1% Yếu 4.5%; Kém 0%.
+ Thi TN: %
+ Thi ĐH: Chưa thống kê.

PHẦN II: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

I. Kế hoạch năm:
1. Đặc điểm tình hình năm học mới:
a. Thuận lợi:
- Có năng lực chuyên môn; Sức khỏe đảm bảo.
- Có tinh thần học hỏi, phấn đấu tốt; nhiệt tình trong các công việc.
- Lớp CN: 11 C1 là lớp chọn 1 của trường, nên các em sẽ có tinh thần tự giác cao.
b. Khó khăn:
- Kinh nghiệm chưa nhiều, đặc biệt là kinh nghiệm GD HS cá biệt.
- Các lớp: 11 C13 chất lượng học tập, tinh thần tự giác có thể kém hơn.
2. Chỉ tiêu thi đua năm học 2012 – 2013:
a. Mục tiêu chung:
*. Về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống:
- Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
- Luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Luôn tham gia đầy đủ, tích cực các buổi học tập chính trị và các phong trào đoàn thể, các cuộc vận động của trường ….
- Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau; quna hệ hòa nhã, thân ái, trung thực với bạn bè đồng nghiệp.
*. Về công tác chuyên môn:
- Thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tâm của năm học.
- Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giảng dạy của bộ môn.
- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn; chấp hành tốt nội quy của trường.
- Không ngừng học tập trau dồi đạo đức nghề nghiệp, nâng cao năng lực chuyên môn; thường xuyên tự bồi dưỡng các chuyên đề.
- Soạn giảng đúng, đủ theo PPCT.
- Hồ sơ, sổ sách: Đủ các loại hồ sơ theo quy định, sạch, đẹp có chất lượng.
- Kiểm tra đánh giá học sinh chính xác, khách quan, chấm trả bài đầy đủ, kịp thời.
- Dự giờ, thực tập tao giảng: đủ số tiết, có nhận xét rút kinh nghiệm, trao đổi với đồng nghiệp.
- Tích cực ứng dụng CNTT vào dạy học; sử dụng tối đa phương tiện thiết bị hiện có và phòng thực hành thí nghiệm.
- Bồi dưỡng HSG, đạt kết quả mong muốn trong kì thi Olympic sắp tới.
* Công tác kiêm nhiệm:
Xây dựng tập thể lớp 11 C1 đạt danh hiệu TTXS
b. Mục tiêu cụ thể:
- Danh hiệu thi