Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI CỦA TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Lê Trung Chánh (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:51' 21-09-2012
  Dung lượng: 1.5 MB
  Số lượt tải: 471
  Số lượt thích: 0 người
  ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TỔ CHỨC
  HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI CỦA TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON
  Giảng viên: TS. Nguyễn Thị Thanh Hà
  Tp. Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2012
  MỤC TIÊU CHUYÊN ĐỀ

  Hoàn thành chuyên đề, cán bộ quản lí GDMN có thể:
  Hiểu được sự cần thiết của việc Đánh giá Công tác tổ chức Hoạt động vui chơi của trẻ ở trường mầm non,
  Trình bày được những nội dung của việc Đánh giá Công tác tổ chức Hoạt động vui chơi của trẻ ở trường mầm non,
  Trình bày được các bước tiến hành Đánh giá Công tác tổ chức Hoạt động vui chơi của trẻ ở trường mầm non: Thu thập, phân tích tư liệu và đưa ra nhận xét khách quan, khích lệ GVMN hoàn thiện phương pháp tổ chức HĐVC của trẻ,
  Ý thức được tính cấp thiết và bước đầu xác định được những việc cần làm để tiến hành Đánh giá Công tác tổ chức Hoạt động vui chơi của trẻ trong các trường mầm non thuộc địa bàn phụ trách.

  Đánh giá công tác tổ chức HĐVC của trẻ ở trường MN?

  Là quá trình hình thành những nhận định, phán đoán về kết quả Tổ chức HĐVC của trẻ dựa vào sự phân tích những thông tin thu được, đối chiếu với những mục tiêu, tiêu chuẩn đề ra, nhằm đề xuất những quyết định thích hợp để cải thiện thực trạng, điều chỉnh nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức HĐVC của trẻ ở trường MN.
  I. LÍ DO CẦN KIỆN TOÀN VIỆC ĐÁNH GIÁ
  CÔNG TÁC TỔ CHỨC HĐVC CỦA TRẺ TRONG CÁC TRƯỜNG MN
  Vị trí không thể thay thế của HĐVC trong đời sống & sự phát triển của trẻ nhỏ,
  Vai trò của công tác kiểm tra đánh giá đối với việc điều chỉnh và hoàn thiện công tác tổ chức các HĐGD nói chung và tổ chức HĐVC của trẻ nói riêng,
  Thực trạng Tổ chức HĐVC của trẻ ở các trường MN
  Thực trạng Đánh giá công tác Tổ chức HĐVC ở các trường MN


  CHÚNG TA ĐÃ THỰC SỰ PHÁT HUY VAI TRÒ CHỦ ĐẠO CỦA HĐVC?


  Thực trạng 1


  Bài tập nhóm:
  Trao đổi và trình bày viết những việc làm thể hiện sự đảm bảo vai trò chủ đạo của hoạt động vui chơi trong các trường MN hiện nay
  Bài tập
  TỰ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ QUÁN TRIỆT QUAN ĐIỂM HOẠT ĐỘNG TRONG GIÁO DỤC NHÌN TỪ GÓC ĐỘ HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
  Thực trạng 2

  HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ
  CÔNG TÁC TCHĐVC Ở ĐƠN VỊ Đ/C?

  Số lần? Nội dung đánh giá? So sánh với đánh giá các hoạt động khác?

  II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TỔ CHỨC
  HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI CỦA TRƯỜNG MẦM NON
  Một số ví dụ

  Nội dung và tiêu chí đánh giá cụ thể
  NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TRÒ CHƠI GIẢ BỘ
  CỦA TRẺ 5-6 TUỔI (MẪU GIÁO LỚN)
  NỘI DUNG YÊU CẦU VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN VẬN DỤNG
  PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN TRẺ CHƠI TRÒ CHƠI SÁNG TẠO
  NỘI DUNG YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO LẬP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI CỦA HIỆU TRƯỞNG
  VẤN ĐỀ
  XÁC ĐỊNH NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
  Đánh giá toàn diện Công tác Tổ chức HĐVC được triển khai với:
  2 nội dung (A&B) đối với nhóm/lớp MN;
  3 nội dung đối với trường MN
  Đánh giá chuyên đề, tùy vào nhu cầu thực tế.

  BÀI TẬP

  XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CHO VIỆC ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHƠI CỦA TRẺ TRONG CÁC LOẠI TRÒ CHƠI
  (Bài tập a, b, c)

  Bài tập cá nhân: Anh (chị) hãy xác định (đánh dấu x) những nội dung trong bảng dưới đây là biểu hiện của mặt phát triển nào trong trò chơi của trẻ.
  a) Trong Trò chơi Giả bộ (10 ph):
  Mức 1: Hoàn toàn sẵn sàng
  Mức 2: Sẵn sàng nhưng cần củng cố kiến thức về các mặt phát triển của TCGB
  Mức 3: Chưa sẵn sàng
  Bài tập (tiếp)
  b) Trong Trò chơi Xây dựng (15 ph)
  Bài tập (tiếp)
  c) Trong Trò chơi có luật (10 ph)
  BÀI TẬP

  XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CHO VIỆC ĐÁNH GIÁ
  PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC HĐVC
  Bài tập cá nhân: Anh (chị) hãy phân biệt các biện pháp hướng dẫn trò chơi sáng tạo với các biện pháp tổ chức giờ chơi
  ** Những chữ viết tắt: PPHD – Phương pháp hướng dẫn trẻ chơi
  PPTC - Phương pháp tổ chức giờ chơi
  BÀI TẬP
  XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CHO VIỆC ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÍ CỦA HIỆU TRƯỞNG VỚI TỔ CHỨC HĐVC
  Bài tập - Anh (chị) hãy trình bày những việc làm thể hiện hoạt động quản lí của Hiệu trưởng đối với việc tổ chức HĐVC của trẻ ở trường MN
  NHỮNG KIẾN THỨC & KĨ NĂNG CBQL CẦN CÓ ĐỂ THỰC HIỆN
  ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TỔ CHỨC HĐVC CỦA TRƯỜNG MN
  Hiểu biết về:
  Các mặt và quá trình phát triển khả năng chơi của trẻ ở các độ tuổi MN (Trong các trò chơi tiêu biểu: TCGB, TCXD, TCCL)
  Hiểu biết về phương pháp hướng dẫn các loại trò chơi và phương pháp tổ chức giờ chơi tự do của trẻ
  Các loại Kế hoạch hướng dẫn HĐVC của trẻ ở trường MN
  Các điều kiện tổ chức HĐVC của trẻ ở trường MN
  Nội dung công tác quản lí của BGH đối với việc tổ chức HĐVC ở trường MN
  Có kĩ năng:
  Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá Công tác tổ chức HĐVC của trẻ ở trường MN
  Thu thập & xử lí thông tin đánh giá
  Trình bày nhận xét và đánh giá
  TỰ XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CHO VIỆC ĐÁNH GIÁ CTTC HĐVC
  (Về nội dung đánh giá)


  III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TỔ CHỨC
  HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI CỦA TRƯỜNG MẦM NON
  CHUẨN BỊ
  Xác định nội dung yêu cầu kiểm tra đánh giá,
  Xác định thành phần tham gia đoàn kiểm tra (Nếu cần),
  Xác định các bước tiến hành & phân công thực hiện,
  Chuẩn bị phương tiện, Phiếu đánh giá...,
  (Những nội dung trên thể hiện trong Kế hoạch kiểm tra)
  Thông báo cho GV hay cơ sở giáo dục được kiểm tra về nội dung kiểm tra, lịch làm việc và yêu cầu chuẩn bị (Trong trường hợp không phải kiểm tra đột xuất)
  TIẾN HÀNH
  Thu thập thông tin đánh giá
  Xử lí thông tin
  Viết nhận xét đánh giá
  ViẾT NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:

  Bài tập cá nhân: Anh (chị) hãy cho ý kiến về nội dung các Bản Nhận xét - đánh giá dưới đây của CBQL sau buổi thăm lớp - dự giờ chơi tự do ở lớp MG

  BÀI TẬP
  YÊU CẦU NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ
  NGẮN GỌN KHÁI QUÁT
  BỐ CỤC CHẶT CHẼ HỢP LÍ
  ĐẦY ĐỦ NỘI DUNG PHÙ HỢP TRỌNG TÂM ĐÁNH GIÁ (XEM PHỤ LỤC 2)
  PHẢN ÁNH ĐÚNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
  KHÍCH LỆ TỰ HOÀN THIỆN NHẰM ĐẢM BẢO TỐT HƠN VIỆC TỔ CHỨC HĐVC CỦA TRẺ
  NHỮNG HẠN CHẾ THƯỜNG GẶP Ở BẢN NHẬN XÉT
  Thiếu tính khách quan do việc đánh giá không được tiến hành trên cơ sở hệ thống tiêu chí nhất định nhất là đối với đánh giá khả năng chơi của trẻ và PPHD của GV,
  Phiến diện, sơ sài không thể hiện được nội dung cơ bản cần đánh giá,
  Thiếu tính khái quát,
  Bố cục không hợp lí, thiếu Kết luận – Đánh giá chung về mức độ phát triển khả năng chơi của trẻ.
  HƯỚNG KHẮC PHỤC
  Thực hiện việc Đánh giá Công tác Tổ chức HĐVC của trẻ ở trường MN theo những nội dung xác định xuất phát từ nhu cầu thực tiễn với hệ thống tiêu chí được xây dựng một cách khoa học
  Trang bị cho đội ngũ CBQL GDMN các cấp những kiến thức & kĩ năng cần thiết cho việc tiến hành các bước của hoạt động Đánh giá Công tác Tổ chức HĐVC của trẻ ở trường MN  KẾT LUẬN
  Cần thiết phải kiện toàn Hoạt động Đánh giá Công tác tổ chức hoạt động vui chơi của trẻ trong các trường mầm non.
  Nội dung đánh giá Công tác tổ chức HĐVC trong các trường MN bao gồm: Khả năng chơi của trẻ trong các loại trò chơi, Năng lực tổ chức HĐVC của GVMN và Công tác quản lí của trường.
  Hoạt động kiểm tra đánh giá Công tác tổ chức HĐVC cần tuân thủ những nguyên tắc nhất định và được thực hiện với các bước: Thu thập – xử lí thông tin và viết nhận xét đánh giá.
  Để thực hiện Hoạt động Đánh giá Công tác tổ chức hoạt động vui chơi của trẻ trong các trường mầm non, CBQL cần trang bị những kiến thức kĩ năng nhất định. Trong đó vấn đề nắm vững hệ thống tiêu chí của từng nội dung đánh giá có vai trò quyết định chất lượng đánh giá  GV CÓ THỂ CHIA SẺ VỚI BẠN NHỮNG VẤN ĐỀ SAU
  PPHD trẻ chơi các trò chơi sáng tạo (Trò chơi giả bộ, Trò chơi xây dựng)
  PP Tổ chức Giờ chơi tự do của trẻ các nhóm/ lớp MN
  Lập kế hoạch Tổ chức HĐVC của trẻ ở trường MN
  Đánh giá Công tác Tổ chức HĐVC của trẻ ở trường MN
  Tổ chức thực hiện CTGD ở nhóm trẻ ấu nhi (18th-36 th)
  Tổ chức hoạt động Sáng kiến kinh nghiệm ở trường MN
  CÙNG TÁC GIẢ
  Những trò chơi giả bộ đầu tiên của trẻ nhỏ, NXB Giáo dục, Tp. Hồ Chí Minh 2004
  Hướng dẫn trẻ chơi Trò chơi phản ánh sinh hoạt, NXB Giáo dục, Tp. Hồ Chí Minh 2004
  Tổ chức hoạt động vui chơi của trẻ ở trường MN, NXB Giáo dục, Tp. Hồ Chí Minh 2006 (Tái bản 2012)
  Đồng hành với các trò chơi của trẻ, NXB Dân Trí 2012 (Chủ biên)
  Đánh giá công tác tổ chức hoạt động vui chơi của trẻ ở trường MN, NXB Giáo dục Việt Nam, Tp. Hồ Chí Minh 2012)
  CHÚC BẠN THÀNH CÔNG!


  XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
  Email: thanhha1256@yahoo.com

   
  Gửi ý kiến